Onze behandelaars

Er werken tandartsen die gespecialiseerd zijn in de tandheelkundige discipline Gnathologie. Deze tandarts-gnathologen kunnen kaakklachten diagnosticeren en behandelen. 

Wanneer u complexe klachten heeft, zoals lang bestaande of moeilijk behandelbare klachten, werken we veelal multidisciplinair samen. Dat wil zeggen dat we samenwerken met andere disciplines, zoals (orofaciale) fysiotherapie, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, GZ-psychologie en pijngeneeskunde.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Binnen de Gnathologie behandelen wij patiënten met orofaciale pijn en disfunctie. Denk aan pijnlijke kaken, een knappend of krakend kaakgewricht of tandenknarsen. lees meer

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Binnen de Gnathologie behandelen wij patiënten met orofaciale pijn en disfunctie. Voorbeelden van orofaciale pijn en disfuncties zijn: 
  • Pijnlijke kaken, bijvoorbeeld door aandoeningen van de kaakgewrichten en/of de kauwspieren;
  • Hoofdpijn door aandoeningen van de kaakgewrichten en/of de kauwspieren;
  • Knappend of krakend kaakgewricht;
  • Beperkte mondopening;
  • Schadelijke mondgewoonten zoals kaakklemmen en tandenknarsen.

Onze behandelaars

Er werken tandartsen die gespecialiseerd zijn in de tandheelkundige discipline Gnathologie. Deze tandarts-gnathologen kunnen kaakklachten diagnosticeren en behandelen.  lees meer

Hoe ziet een behandeltraject eruit?

We beginnen met een intakeconsult. Tijdens dit consult bespreken we uw klachten uitgebreid zodat we ze goed in kaart kunnen brengen. Ook kijken we in uw mond en onderzoeken we hoe uw kaken functioneren. Wanneer het nodig is, maken we (röntgen)foto’s.   lees meer

Hoe ziet een behandeltraject eruit?

We beginnen met een intakeconsult. Tijdens dit consult bespreken we uw klachten uitgebreid zodat we ze goed in kaart kunnen brengen. Ook kijken we in uw mond en onderzoeken we hoe uw kaken functioneren. Wanneer het nodig is, maken we (röntgen)foto’s.  

Als blijkt dat er sprake is van een CBT-indicatie én u wenst het traject voort te zetten, dan maken we een vervolgafspraak. Tijdens een vervolgafspraak doen we soms aanvullende onderzoeken, bespreken we het behandelplan met u en kan de behandeling gestart worden.

Soms moet de tandarts eerst een aanvraag doet bij uw zorgverzekeraar om er zeker van te zijn dat u de kosten voor onderzoek of behandeling op ons centrum vergoed krijgt. We plannen dan de vervolgafspraak pas ná het verkrijgen van een akkoord van uw zorgverzekeraar.

Diagnostiek

Bij kaakklachten is het belangrijk om goed te onderzoeken wat de oorzaak van uw klachten is. Ook gaan we na wat de beste behandeling voor u is. lees meer

DiagnostiekBehandeling

Op basis van de intake en de onderzoeken stellen we een behandelplan voor u op. Als het nodig is bespreken we dit plan eerst binnen ons team en maken we een afspraak met u om het behandelplan door te spreken.  lees meer

Behandeling

Op basis van de intake en de onderzoeken stellen we een behandelplan voor u op. Als het nodig is bespreken we dit plan eerst binnen ons team en maken we een afspraak met u om het behandelplan door te spreken. De behandeling kan bestaan bijvoorbeeld uit:

Opbeetplaat therapie

Een opbeetplaat is een op maat gemaakt bitje met een gebitsbeschermende functie die ook helpt om op uw mondgedrag te letten en te corrigeren. Een opbeetplaat heeft daarnaast een stabiliserende functie voor uw gebit (in tegenstelling tot een orthodontische beugel).

Oefentherapie

Bij klachten aan het bewegingsapparaat van uw kauwstelsel, zoals kauwspier- en kaakgewrichtsklachten, kan oefentherapie voor de kaak uw klachten verminderen en herstel bevorderen. De tandarts geeft u dan instructies voor een aantal oefeningen. Maar een uitgebreidere vorm van oefentherapie is ook mogelijk. Daarvoor kunt u terecht bij de orofaciaal fysiotherapeut.

Multidisciplinaire behandeling

Bij complexe klachten is een multidisciplinaire behandeling mogelijk. Dit is een behandeling waarbij meerdere specialisten van verschillende disciplines betrokken zijn. Afhankelijk van de gestelde diagnose en uw gezondheid kunnen we bijvoorbeeld (een combinatie van) pijnbestrijding, orofaciale fysiotherapie of patiënteducatie inzetten.
  • Medewerkers
  • Intranet