Over Geboortezorg

De aandachtsgebieden verloskunde en neonatologie zijn in het Amalia kinderziekenhuis ondergebracht onder de paraplu van perinatologie. Dit specialisme richt zich op de medische zorg voor moeder en kind in de periode voor én na de geboorte. lees meer

Over Geboortezorg

De afdelingen Verloskunde en Neonatologie zijn in het Amalia kinderziekenhuis ondergebracht onder de paraplu van perinatologie. Perinatologie is het specialisme dat zich richt op de medische zorg voor moeder en kind in de periode voor én na de geboorte.

Binnen dit specialisme werken gynaecologen en verloskundigen intensief samen met neonatologen. Dat zijn kinderartsen die zich hebben gespecialiseerd in de behandeling van pasgeboren kinderen.

Zorg voor moeder en kind

Soms ontstaan er problemen tijdens de zwangerschap of is vooraf bekend dat er een risico is op vroeggeboorte. Dit zijn redenen voor de verloskundige om je door te verwijzen naar het Amalia kinderziekenhuis. Naast complexe en specialistische geboortezorg verlenen we ook zorg aan vrouwen met een zwangerschap zonder complicaties.

Waarom naar het Radboudumc?

Regionale ziekenhuizen verwijzen patiënten naar het Radboudumc voor een aantal bijzondere medische verrichtingen. Onze afdeling beschikt over bijzondere voorzieningen en specifieke deskundigheid voor de opvang van ernstig zieke zwangeren en zwangeren van wie de zwangerschap wordt bedreigd (bijv. door vroeggeboorte). Door middel van prenatale diagnostiek kunnen we afwijkingen bij ongeboren kinderen opsporen en met invasieve foetale therapie behandelen we ongeboren kinderen waarbij de kans groot is dat ze zonder opereren komen te overlijden. 


Contact

Afdeling Verloskunde
(024) 361 47 88

Afdeling Neonatologie
(024) 361 38 60

Spoedlijn verloskamers (024) 361 66 77

Gebruik dit telefoonnummer alleen als je denkt dat de bevalling begonnen is of voor een spoedvraag (buiten kantooruren).

Zwangerschap & bevalling


Verloskunde

De afdeling Verloskunde wil graag een betrouwbare partner zijn en je zo veilig, vriendelijk en persoonlijk mogelijk begeleiden tijdens zwangerschap, bevalling en kraamtijd. lees meer

De zwangerschap

Wij geven je persoonlijk advies over de controles, mogelijke onderzoeken en je bevalling. Om een afspraak te maken heb je een verwijzing nodig van je huisarts, verloskundige of van een ander ziekenhuis. lees meer

De bevalling

Als je bij ons komt bevallen vindt dit plaats in één van de verloskamers. Wij zorgen voor een ontspannen sfeer met deskundige begeleiding en persoonlijke aandacht voor jou en je partner. lees meer

Diagnostiek en behandeling bij het ongeboren kind


Onderzoek Prenatale diagnostiek

Met prenatale diagnostiek kunnen we afwijkingen opsporen bij ongeboren kinderen. lees meer

Behandeling Invasieve foetale therapie

Door invasieve foetale therapie behandelen we ongeboren kinderen waarbij de kans groot is dat ze zonder opereren komen te overlijden. lees meer

Complicaties, afwijkingen en vroeggeboorte


Neonatologie

Op de afdeling Neonatologie behandelen we te vroeg geboren kinderen, kinderen die tijdens de bevalling in moeilijkheden zijn geraakt en kinderen met aangeboren afwijkingen. lees meer

Extreme vroeggeboorte

Wij hebben ons gespecialiseerd in het voorkomen en behandelen van extreme vroeggeboorte. Een extreme vroeggeboorte is een geboorte tussen de 16 en 26 weken zwangerschap. lees meer

Extreme vroeggeboorte

Wij zijn gespecialiseerd in het voorkomen en behandelen van extreme vroeggeboorte. Denk hierbij aan de begeleiding rondom een dreigende extreme vroeggeboorte, maar ook de begeleiding van zwangere vrouwen die eerder een extreme vroeggeboorte gehad hebben. Een extreme vroeggeboorte is een geboorte tussen de 16 en 26 weken zwangerschap.

Vrouwen die een extreme vroeggeboorte hebben gehad lopen een verhoogd risico op het wederom doormaken van een (extreme) vroeggeboorte. Het herhalingsrisico is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Wij maken graag voor de zwangerschap een persoonsgericht plan om je eventuele volgende zwangerschap zo goed mogelijk te laten verlopen. Je kunt je hiervoor laten verwijzen door jouw huisarts en gynaecoloog. Ons team staat dag en nacht klaar om je zo optimaal mogelijk te behandelen.

Erfelijke en aangeboren aandoeningen

Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van erfelijke en aangeboren aandoeningen bij kinderen. We hebben verschillende expertisecentra op dit gebied. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet