Patientenzorg Aandoeningen Dreigende vroeggeboorte

Wat is een vroeggeboorte?

Je bent zwanger en je kindje dreigt te vroeg geboren te worden. Je hebt vroegtijdige weeën. Dit zijn weeën die optreden voor 37 weken.

lees meer

Wat is een vroeggeboorte?

Je bent zwanger en je kindje dreigt te vroeg geboren te worden. Een zwangerschap duurt meestal 37 tot 42 weken. Vroegtijdige weeën zijn weeën die optreden voor 37 weken. Een bevalling voordat de zwangerschapsduur 37 weken is noemen we een preterme bevalling. Het kind (een premature) is dan bij de geboorte nog niet volledig volgroeid en heeft extra medische zorg nodig.

Risicofactoren

In Nederland wordt zeven tot acht procent van alle baby's te vroeg geboren. Vaak weten we niet wat vroegtijdige weeën of een vroeggeboorte veroorzaakt. Jouw voorgeschiedenis speelt een rol bij de kans op vroeggeboorte. Heb je al een keer eerder een te vroege bevalling gehad? Dan heb je meer kans om in een volgende zwangerschap te vroeg te bevallen. Ook een operatieve verkorting van de baarmoedermond kan een rol spelen. Dochters van vrouwen die vroeger het DES-hormoon gebruikten, hebben soms een kortere baarmoedermond. Hierdoor is de kans op een voortijdige bevalling groter.

Andere oorzaken

Andere oorzaken kunnen zijn:
 • een meerlingzwangerschap
 • een te grote hoeveelheid vruchtwater
 • een ontsteking
 • bloedverlies in de zwangerschap
 • het te vroeg breken van de vliezen
 • slapte van de baarmoedermond (cervixinsufficiëntie)
 • ziekte van de aanstaande moeder (infectieziekte)

Klachten Wat merk je?

Bij een dreigende vroeggeboorte kun je onder ander last krijgen van vroegtijdige weeën en vroegtijdig gebroken vliezen.

lees meer

Klachten Wat merk je?

Vroegtijdige weeën

Weeën zijn pijnlijke samentrekkingen van de baarmoeder. Ze leidden tot ontsluiting van de baarmoedermond en uiteindelijk tot de bevalling. Beginnen ze meer dan drie weken voor de uitgerekende datum, dan heb je vroegtijdige weeën. Je kind kan dan te vroeg geboren worden. Vroegtijdige weeën zijn hetzelfde als weeën rond de uitgerekende datum. Weeën zijn vaak pijnlijk en regelmatig. Ook kun je wat bloed, slijm en/of vruchtwater verliezen.

Harde buiken

'Harde buiken' zijn geen weeën. Het zijn normale samentrekkingen van de baarmoeder die geen ontsluiting veroorzaken. Ze komen meestal meer verspreid over de dag en zijn vaak meer ongemakkelijk dan pijnlijk

Vroegtijdig gebroken vliezen

Soms begint een voortijdige bevalling met het breken van de vliezen. Vochtverlies kan wijzen op gebroken vliezen. Meestal vangt de verloskundige of gynaecoloog dit vocht op om te kijken of het om vruchtwater gaat. Het kan ook urine of vaginale afscheiding zijn. Als de vliezen te vroeg breken, kan de bevalling beginnen.

Infecties

Er is een kans op infecties. Die kunnen zich via de vagina naar de baarmoeder en het kind uitbreiden. Jij en jouw kind kunnen daar ziek van worden. Daarom houdt de verloskundige jouw temperatuur en de hartslag van jouw kind goed in de gaten. De arts geeft je soms antibiotica. Dit om een infectie te voorkomen of te behandelen.


Onderzoek

Bij vroegtijdige weeën doet de gynaecoloog onderzoek. Hij kijkt of je kind echt te vroeg geboren dreigt te worden.

lees meer

Onderzoek

Inwendig onderzoek

Bij vroegtijdige weeën doet de gynaecoloog onderzoek. Hij kijkt of je kind echt te vroeg geboren dreigt te worden. De arts doet vaak een inwendig onderzoek om te kijken of je ontsluiting hebt. Bij gebroken vliezen doet de arts een vaginaal onderzoek met een steriele spreider (speculum).

Andere onderzoeken

Er zijn daarnaast andere onderzoeken om te controlen hoe het met jou en jouw kind gaat:
 • kweek afnemen
 • cardiotocogramd (CTG)
 • echoscopisch onderzoek
 • bloed- en urineonderzoek

Behandeling Wat kunnen we doen?

De behandeling van vroegtijdige weeën doen we om het tijdstip van de bevalling uit te stellen. Ook zorgt de behandeling ervoor dat we je kindje zo goed mogelijk op de geboorte kunnen voorbereiden.

lees meer

Behandeling Wat kunnen we doen?

Uitstellen geboorte

De behandeling van vroegtijdige weeën doen we om het tijdstip van de bevalling uit te stellen. Ook  zorgt de behandeling ervoor dat we je kindje zo goed mogelijk op de geboorte kunnen voorbereiden. De behandeling hangt af van:

 • hoe lang je zwanger bent
 • hoe jouw conditie is en die van je kind
 • hoeveel ontsluiting je hebt
Bedrust en behandeling van een eventuele ontsteking zorgen er vaak voor dat de weeën minder worden. De gynaecoloog kan medicijnen voorschrijven. Die remmen de weeën en stoppen het samentrekken van de baarmoeder.

Corticosteroïden

Bij kinderen die te vroeg geboren worden, werken de longen en andere organen nog niet helemaal. Om deze sneller te laten groeien, krijg je voor de geboorte van jouw kind corticosteroïden. Corticosteroïden zijn bijnierschorshormonen. Corticosteroïden komen via de placenta bij jouw kind.

Het effect van corticosteroïden kunnen we na twaalf uur meten. Het effect is het grootst na 48 uur. Hun werking duurt zeker een week. Je hebt weinig last van bijwerkingen. Je kind kan de eerste tijd wat minder bewegen. Op het CTG is de hartslag vaak rustiger.

Weeënremmende medicijnen

De bekendste weeënremmers zijn Adalat en Tractocile. Je krijgt ze via tabletten of een infuus. Alle weeënremmers verminderen of stoppen weeën voor een paar uren of dagen. Deze extra tijd is heel belangrijk om de conditie en kansen van je kind te verbeteren. We kunnen jou corticosteroïden geven en/of je over plaatsen naar een ziekenhuis met een NICU.

Bijwerkingen van weeënremmers

Van weeënremmers kun je klachten krijgen:
 • hartkloppingen
 • trillingen in je handen en voeten
 • zweten
 • hoofdpijn
 • een opgejaagd gevoel

Als de bevalling doorzet

Is er al meer dan vijf centimeter onsluiting? Dan is de kans klein dat de bevalling een paar dagen uitgesteld kan worden. Een prematuur kind kan op natuurlijke manier, via de vagina geboren worden. Wel heeft een premature baby minder reserve dan een voldragen baby.

De gynaecoloog kijkt tijdens de bevalling naar de hartslag van de baby om te kunnen ingrijpen als het nodig is. Er is een kinderarts aanwezig. Afhankelijk van hoeveel weken je zwanger bent geweest, gaat je baby vrij snel na de geboorte in de couveuse. Dit om te voorkomen dat je baby afkoelt.


Contact

Afdeling Verloskunde en Gynaecologie

(024) 361 47 88
(024) 361 94 56

Afdeling Verloskunde en Neonatologie

De afdeling Verloskunde en Neonatologie biedt een zeer breed zorgaanbod aan vrouwen in verschillende levensfasen. Wij behandelen patiënten met eenvoudige, veel voorkomende aandoeningen tot zeer complexe en zeldzame ziektebeelden en problematiek.

lees meer

Onze mensen