Regelen van praktische zaken en de benodigde zorg

Waar nodig helpen we met het regelen van praktische dingen als uw kind van het ziekenhuis naar huis gaat (ook wel ‘transfer’ genoemd) en met het organiseren van de zorg die uw kind thuis nodig heeft. Natuurlijk wordt hierbij rekening gehouden met de wensen en behoeften van uw kind en uw gezin. Wij nemen de zorg echter niet van u of van zorgverleners over!


Als ouder(s) van een kind met een ernstige ziekte komt er veel op u af. Dit geeft zorgen en roept vragen op over de zorg en begeleiding van uw kind en over de manier waarop de ziekte invloed heeft op het hele gezin. U krijgt mogelijk te maken met veel verschillende hulpverleners en instanties. Ons Kinder Comfort Team kan u hierbij ondersteunen en adviseren.


Wat is het Kinder Comfort Team?

Ons Kinder Comfort Team (KCT) begeleidt gezinnen met een kind dat een aandoening heeft die niet te genezen is en die (medische) zorg nodig heeft. Het kan gaan om begleiding thuis maar ook in het ziekenhuis. lees meer

Wat is het Kinder Comfort Team?

Ons Kinder Comfort Team (KCT) begeleidt gezinnen met een kind dat een aandoening heeft die niet te genezen is en die (medische) zorg nodig heeft. Het kan gaan om begleiding thuis maar ook in het ziekenhuis. Hét uitgangspunt van alle KCT is: kwaliteit van leven en dat de zorg voor uw kind en uw gezin door blijft lopen.

Team

Ons team bestaat uit een verpleegkundig specialist, kinderverpleegkundigen, kinderartsen, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en transferverpleegkundigen. Met dit team ondersteunen we uw gezin bij wat u nodig heeft. We denken mee in welke ondersteuning nodig is en we kunnen bijvoorbeeld ook ondersteunen bij het regelen van de zorg. We zijn er voor uw kind en gezin, vanaf de diagnose tot en met de nazorg.

Ons team heeft veel kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. Zij snappen wat het betekent als u eenmaal thuis bent met uw kind. Het Kinder Comfort Team werkt dan ook nauw samen met de behandelend arts van uw kind, uw huisarts en met de kinderthuiszorg.


Contact

Kinder Comfort Team

Wilt u, als ouder, ondersteuning of begeleiding voor uw kind en gezin? Neem dan contact op met uw (hoofd)behandelaar of met het team.
(024) 361 44 13
contactformulier

Waarvoor kunt u bij het Kinder Comfort Team terecht?


Inventariseren van uw wensen en behoeften rondom de zorg

Samen met u kijken we naar welke zorg bij uw kind en uw gezin past, zowel nu als later. Hierbij kijken we verder dan de medische zaken. lees meer

Inventariseren van uw wensen en behoeften rondom de zorg

Samen met u kijken we naar welke zorg bij uw kind en uw gezin past, zowel nu als later. Hierbij kijken we verder dan de medische zaken. We denken ook met u mee als het gaat om de psychologische (gevoelens en gedachten), sociale (familie en vrienden), pedagogische (opvoeding en onderwijs) en spirituele (de manier waarop u in het leven staat) aspecten van de aandoening van uw kind en de gevolgen daarvan op uw gezin.


Meedenken over mogelijke onzekerheden voor de toekomst

We denken met u mee over vragen als: Wat zijn de gevolgen van bepaalde (medische) keuzes op uw kind en ook op broers en zussen? lees meer

Meedenken over mogelijke onzekerheden voor de toekomst

We denken met u mee over vragen als:

  • Wat zijn de gevolgen van bepaalde (medische) keuzes op uw kind en ook op broers en zussen?
  • Hoe organiseert u de zorg afgestemd op uw gezinssituatie en werk?
  • Hoe kijken u en uw kind naar de toekomst?
  • Wat wilt u voor uw kind en wat beslist niet?

Maken van een zorgplan

We kunnen contact opnemen met de (zorg)organisaties en we zorgen voor een goede overdracht richting uw huisarts en de gekozen kinderthuiszorgorganisatie en/of (zorg)professionals. We leggen alle afspraken vast in een zorgplan wat we samen met u en uw kind maken.  

Helpen met afstemmen van alle zorg

We helpen bij de afstemming tussen alle (zorg)professionals die betrokken of nodig zijn bij de zorg voor uw kind en uw gezin

Regelen van praktische zaken en de benodigde zorg

Waar nodig helpen we met het regelen van praktische dingen als uw kind van het ziekenhuis naar huis gaat (ook wel ‘transfer’ genoemd) en met het organiseren van de zorg die uw kind thuis nodig heeft. lees meer

Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg

Het Kinder Comfort Team werkt nauw samen met het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg. Het doel van het Kenniscentrum is het verbeteren van integrale kindzorg in het Nederlandse zorgsysteem voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg
  • Medewerkers
  • Intranet