Trots op... onze keten!

Prof. dr. Hans de Wilt is oncologisch chirurg en als keteneigenaar verantwoordelijk voor de gastro-enterologische keten die zich richt op de behandeling van slokdarmkanker, maagkanker, alvleesklierkanker, dikkedarmkanker en uitzaaiingen in de lever en buikvlies.

Waar bent u het meest trots op?

"Patiënten met slokdarmkanker, alvleesklierkanker, leveruitzaaiingen en buikvliesuitzaaiingen komen gelukkig heel weinig voor. De behandeling ervan is echter hoogcomplex. We zien dat patiënten uit de gehele regio voor deze behandelingen naar ons worden verwezen. Je hebt immers een heel team nodig van behandelend specialisten, maar ook ondersteunende specialisten zoals bijvoorbeeld interventieradiologen en intensivisten. Voor al deze laagvolume, hoogcomplexe tumoren is regionale verwijzing van belang. Door te centraliseren en het aantal patiënten te verhogen wordt de zorg beter dan wanneer patiënten in verschillende ziekenhuizen worden behandeld. Onze resultaten zijn zeer goed in vergelijking met de rest van Nederland. De kans dat patiënten in ons ziekenhuis door behandeling overlijden is zeer klein (<3%) en de lange termijnresultaten zeer goed in vergelijking met de literatuur."
Centrum voor Oncologie Onze organisatie Gastro-enterologische oncologie

Onze zorgpaden

Het traject dat u doorloopt noemen we een zorgpad. Dit hangt af van de soort kanker die u heeft en het type behandeling dat u krijgt. Binnen onze keten zijn er verschillende zorgpaden. Hieronder staat per kankersoort een algemeen zorgpad. Uw persoonlijke zorgpad kan er dus anders uitzien.
  • Bij alvleesklierkanker is er sprake van een kwaadaardig gezwel in de alvleesklier.

    naar de aandoening


Vijf vragen aan prof. dr. Hans de Wilt oncologisch chirurg

"Onze keten hoort wat betreft patiëntenzorg en wetenschap tot de top van Nederland.” lees meer

Vijf vragen aan prof. dr. Hans de Wilt oncologisch chirurg

Prof. dr. Hans de Wilt, oncologisch chirurg en prof. dr. Iris Nagtegaal, patholoog zijn als respectievelijk keteneigenaar en onderzoeksleider verantwoordelijk voor de gastro-enterologische keten die zich richt op de behandeling van slokdarmkanker, maagkanker, alvleesklierkanker, dikkedarmkanker en uitzaaiingen in de lever en buikvlies.

1. Wat heeft de keten wetenschappelijk bereikt en wat merkt de patiënt daarvan?

Het Radboudumc profileert zich op preventie en behandeling van tumoren van het maag-darmstelsel. We werken met verschillende minimaal invasieve behandelingen. Dit zijn behandelingen waarbij de minst ingrijpende middelen en methoden worden gebruikt. Door screening en controle (surveillance) in combinatie met deze minimaal invasieve behandelingsmodaliteiten voorkomen we uitgebreide chirurgische ingrepen en kanker-gerelateerde sterfte.
Onderzoek vanuit de afdelingen Maag-Darm-Leverziekten, Pathologie en Klinische genetica is gericht op de ontwikkeling van biomarkers voor het vroegtijdig ontdekken en herkennen van patiënten met erfelijke vormen van kanker. Ook vanuit de afdeling Heelkunde wordt onderzoek gedaan naar innovatieve minimaal invasieve operatietechnieken. Daarnaast participeren we in vrijwel alle landelijke trials voor gastro-enterologische tumoren.

2. Verwacht u op korte termijn een wetenschappelijke doorbraak?

Het onderzoek in deze keten is gericht op betere selectie van patiënten: betere selectie voor preventie, surveillance en behandeling. Er wordt veel verwacht van onderzoeken naar ademanalyse voor het opsporen van voorstadia van tumoren van het maag-darmstelsel, de rol van bacteriën in het opsporen en behandelen van darmkanker en het ontdekken en herkennen van nieuwe erfelijke vormen van kanker. Het onderzoek in deze keten wordt gefinancierd door het KWF, NWO, MLDS, EU en diverse particuliere fondsen.

3. Welke betekenis heeft uw keten voor de regio?

Voor hoogcomplexe, laagvolume chirurgische ingrepen komen patiënten uit de hele regio naar ons centrum. Patiënten met alvleesklierkanker, slokdarmkanker en uitzaaiingen in de lever en het buikvlies door dikkedarmkanker en endeldarmkanker worden door ons multidisciplinair besproken en behandeld in het Centrum voor Oncologie. De behandeling van al deze tumoren in 1 oncologisch centrum is uniek in Nederland en de uitkomsten behoren tot de beste van Nederland.

4. Waarom zou een patiënt naar het Centrum voor Oncologie verwezen willen worden?

Door de multidisciplinaire aanpak en de regionale verwijzingen is er een hoge kwaliteit van de geleverde zorg. Alle mogelijke behandelingen voor patiënten met kanker van het maag-darmstelsel zijn beschikbaar in het Radboudumc. Vooral uniek zijn de mogelijkheden voor patiënten met dikkedarmkanker. Zowel microchirurgische technieken als standaard ingrepen zijn beschikbaar. Er is veel expertise op het gebied van uitgebreide (multiviscerale) resecties, waarbij niet alleen de endeldarm, maar ook omliggende organen worden verwijderd. Daarnaast zijn alle mogelijkheden beschikbaar voor patiënten die gemetastaseerde ziekte hebben zoals uitzaaiingen naar de lever of naar het buikvlies. Deze combinatie van verschillende behandelingsmogelijkheden voor zowel vroegstadium, als uitgebreide en uitgezaaide darmkanker is slechts op een aantal plekken in Nederland beschikbaar. Daarnaast worden er op het gebied van dikkedarmtumoren en uitzaaiingen in de lever verschillenden onderzoeken verricht, het geen voor patiënten een belangrijke reden kan zijn om naar het Radboudumc te komen voor behandeling.

Casemanagers
Sinds de introductie van casemanagers in de zorg is de tevredenheid van patiënten enorm toegenomen. Daarbij helpt ook het invoeren van Medimap en mijnRadboud, waardoor patiënten beter zicht hebben op de logistieke processen in hun behandelplan.

5. Welke ontwikkelingen kunnen we binnenkort in de keten verwachten?

We werken samen met een aantal ziekenhuizen in de regio. Zo opereren slokdarmchirurgen uit het CWZ in het Radboudumc en we verwachten in de toekomst meer van dergelijke samenwerkingen op te kunnen zetten.


Trots op... onze keten!

Waar zijn wij het meest trots op? lees meer

E-learning Samen Beslissen

Hieronder vindt u bestaande e-learnings om meer te leren over Samen Beslissen voor zorgverleners en/of patiënten.

Minicollege Follow-up thuis


Gastro-intestinale en Oncologische chirurgie


Nazorg voor patiënten met dikkedarm- en endeldarm­kanker


Uitzaaiingen opsporen met ijzerwater

Met een nieuwe techniek kunnen we de kleinste uitzaaiingen opsporen. We gebruiken hiervoor een contrastmiddel en 2 MRI-scans. lees meer

Uitzaaiingen opsporen met ijzerwater

Met een nieuwe techniek verbeteren we de diagnose rondom endeldarmkanker, door de allerkleinste uitzaaiingen rondom de tumor zichtbaar te maken. Bij dit onderzoek gebruiken we een contrastmiddel en 2 extra MRI-scans. Door uitzaaiingen in klieren al vroeg te ontdekken, zullen we in de toekomst gerichter kunnen behandelen. Dit geeft minder bijwerkingen en een grotere kans op genezing.

Team Gastro-enterologische oncologie

Voor iedere vorm van kanker hebben we in het Radboudumc een gespecialiseerd team met medewerkers uit verschillende disciplines: een multidisciplinair team. Ook als u kanker van het maag-darmstelsel heeft, wordt u geholpen door een multidisciplinair team.

  • Medewerkers
  • Intranet