Wat is galblaaskanker?

Bij galblaaskanker zit er een kwaadaardig gezwel in de galblaas. Het is een zeldzame vorm van kanker en komt dus niet veel voor. Vaak wordt galblaaskanker per toeval ontdekt.

lees meer

Wat is galblaaskanker?

Galblaaskanker is een zeldzame vorm van kanker. Het komt niet veel voor. Bij galblaaskanker zit er een kwaadaardig gezwel in de galblaas.


Waarom naar het Radboudumc?

In het Radboudumc zijn wij gespecialiseerd in galblaaskanker. Verschillende specialisten werken met elkaar samen in het expertisecentrum voor galblaaskanker.

over het expertisecentrum

Onderzoeken en behandelingen


Onderzoeken

Om te ontdekken of u galblaaskanker heeft kunnen we verschillende onderzoeken doen: 

  • Echografie
  • CT-scan
  • MRI-scan
  • Weefselonderzoek
lees meer

Onderzoeken

Om te ontdekken of u galblaaskanker heeft kunnen we verschillende onderzoeken doen: 

  • Echografie
  • CT-scan
  • MRI-scan
  • Weefselonderzoek: als de galblaas is verwijderd wordt het weefsel onderzoek in het laboratorium. Op basis van dit weefselonderzoek kan gezegd worden of u galblaaskanker heeft.

Iedere vrijdagmiddag komt het behandelteam bij elkaar om samen de uitslagen van de onderzoeken te bespreken. Ze bespreken de behandelopties en er volgt een adviesbehandelplan. U hoort de uitslag van deze bespreken van uw behandelend arts.


Behandeling

De behandeling is afhankelijk van het stadium, de plaats en grootte van de tumor en uw lichamelijke conditie. 

lees meer

Behandeling

De behandeling is afhankelijk van het stadium, de plaats en grootte van de tumor en uw lichamelijke conditie. De behandeling kan zich richten op genezing of op het verminderen van lichamelijke klachten.

De meest voorkomende behandeling is een operatie om de tumor te verwijderen. Daarnaast kan er als de tumor tot een obstructie lijdt en de patiënt geel gaat zien kan er een stent geplaatst worden. Chemotherapie en bestraling zijn een optie om klachten te verminderen, maar deze behandelingen genezen de kanker niet.

U kunt ervoor kiezen om te niet te behandelen. Uw arts bespreekt de verschillende opties met u.


Tips voor het gesprek met uw zorgverlener

Als u bij een arts bent voor een behandeling of onderzoek, komt u vaak voor keuzes te staan. U kunt uw behandelwensen met uw arts bespreken en samen beslissingen nemen.

Meer informatie


Ondersteunende zorg Leven met kanker

We bieden leeftijdsspecifieke ondersteuning en werken met een vragenlijst om u op het juiste moment ondersteuning te bieden van de juiste zorgverlener.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.

  • Medewerkers
  • Intranet