Wat neemt u mee bij het eerste bezoek?

Verzekeringsbewijs

Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt de kosten. Houdt u wel rekening met uw eigen risico.

Legitimatiebewijs

In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Over het expertisecentrum

Het Radboudumc Expertisecentrum Erfelijke Kanker, in 2013 erkend door Orphanet, is opgericht om een plaats te bieden aan specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek voor erfelijke tumoren.

lees meer

Over het expertisecentrum

Het Radboudumc Expertisecentrum Erfelijke Kanker, in 2013 erkend door Orphanet, is opgericht om een plaats te bieden aan specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek voor erfelijke tumoren. Het expertisecentrum is gespecialiseerd in de volgende ziekten: borstkanker, eierstokkanker, darmkanker/darmpoliepen (polyposis), baarmoederkanker, maagkanker, schildklierkanker, Cowden, kinderkanker, bijnierkanker, hypofyse, paragangliomen, glomustumoren, melanomen en andere zeldzame vormen van kanker.

Binnen ons expertisecentrum garanderen wij een herkenbare, gespecialiseerde multidisciplinaire zorg en kennis onder één dak. Er wordt internationaal toonaangevend, baanbrekend onderzoek verricht naar nieuwe oorzaken van erfelijke kanker en het voorkomen en behandelen van erfelijke kanker.
Hierdoor zullen we zorgen voor een betere overdracht van kennis naar patiënten en familieleden en naar verwijzers en artsen in opleiding in de regio.

Contact

Polikliniek Klinische Genetica

(024) 361 39 46
contact

Onze expertise

Binnen het expertisecentrum is alle kennis aanwezig voor diagnostiek, erfelijkheidsadvies en onderzoek van erfelijke kanker door verschillende specialisten.

lees meer

Onze expertise

Alles wat een patiënt nodig heeft, is in ons expertisecentrum aanwezig:
 • De afdeling Genetica voor erfelijkheidsadvies en -onderzoek;
 • Medisch maatschappelijk werk voor de begeleiding van families met erfelijke kanker;
 • Medisch specialisten en verpleegkundig consulenten voor het voorkomen en behandelen van erfelijke kanker;
 • Onderzoek naar (nieuwe) erfelijke vormen van kanker en de behandeling daarvan. 

Specialismen

Wij behandelen en doen onderzoek naar alle erfelijke kankersoorten. Ook zeldzame vormen van erfelijke kanker. Wij zijn in het bijzonder gespecialiseerd in:
 • Darmkanker
 • Borstkanker 
 • Maagkanker
 • Cowden syndroom
 • Kinderkanker
 • Paragangliomen en glomustumoren

Onderwijs

Ons expertisecentrum verzorgt onderwijs voor studenten aan o.a. de opleiding Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen.

lees meer

Onderwijs

Ons expertisecentrum verzorgt onderwijs voor studenten aan o.a. de opleiding Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Tevens is er de mogelijkheid van stages voor medisch specialisten (in opleiding). Ook bieden wij studenten de mogelijkheid voor het doen van wetenschappelijk onderzoek binnen ons expertisecentrum.

Bij- en nascholing

Daarnaast levert ons expertisecentrum een bijdrage aan bij- en nascholingen van medisch specialisten, huisartsen en (oncologie)verpleegkundigen via refereeravonden en nascholingssymposia. 
Voor verzoeken bij- en nascholing kunt u via de mail (erfelijkheid@radboudumc.nl) contact opnemen. 

Wetenschap­pelijk onderzoek

Binnen ons expertisecentrum verrichten wij internationaal wetenschappelijk onderzoek om de diagnostiek en zorg aan mensen met erfelijke kanker te verbeteren.

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Binnen ons expertisecentrum verrichten wij internationaal wetenschappelijk onderzoek om de diagnostiek en zorg aan mensen met erfelijke kanker te verbeteren. De onderzoekers van ons expertisecentrum verrichten onderzoek naar de erfelijkheid van kanker:
 • N. (Nicoline) Hoogerbrugge, PhD, Full Professor: Clinical Cancer Genetics 
 • A.H.M. (Ad) Geurts van Kessel, PhD, Full Professor: Tumor Cell Genetics 
 • R. (Richarda) de Voer, PhD: Cancer Genomics
 • M.J.L. (Marjolijn) Ligtenberg, Full Professor: Translational Tumor Genetics 

Verwijzer

Huisartsen en medisch specialisten kunnen patiënten met een verdenking op erfelijke kanker verwijzen naar ons expertisecentrum.

lees meer

Verwijzer

Verwijzingsprocedure

 • Verwijzing via zorgdomein (huisartsen) of schriftelijke doorverwijzing: 
 Afdeling  Expertisecentrum Erfelijke Kanker
 Postadres  Radboudumc
   Huispost 836
   Postbus 9101
 6500 HB Nijmegen
 Telefoon   (024) 361 39 46
 E-mail   erfelijkheid@radboudumc.nl
 • Spoedverwijzing en consulten: u kunt telefonisch contact opnemen met de dienstdoende specialist.

Stage voor medisch specialisten

Voor medisch specialisten (in opleiding) is er de mogelijkheid om in een stage van een week mee te lopen met ons medisch expertise team erfelijke kanker. Opgeven kan via: erfelijkheid@radboudumc.nl   

Patiëntenbespreking

Iedere donderdagochtend bespreken wij onze patiënten binnen ons multidisciplinaire team. Heeft u patiënten die u graag besproken wilt hebben, dan kunt u deze opgeven (graag voorzien van vraag, voorgeschiedenis en familieanamnese) via erfelijkheid@radboudumc.nl
 

Uw afspraak


Afspraak maken

Uw huisarts of behandelend specialist verwijst u naar ons expertisecentrum. Vervolgens krijgt u een informatiepakketje thuis gestuurd.

lees meer

Afspraak maken

Een eerste afspraak

Uw huisarts of behandelend specialist verwijst u naar ons expertisecentrum. Vervolgens krijgt u een informatiepakketje thuis gestuurd met informatie over:
 • de polikliniek
 • datum en tijdstip van uw afspraak.

Voorbereiding

Als kanker op jonge leeftijd en/of bij meerdere familieleden optreedt, kan dat wijzen op een erfelijke oorzaak. Vaststellen van erfelijkheid gebeurt eerst door het nagaan van ziekte/sterfteoorzaken van familieleden van een adviesvragende patiënt. U ontvangt voorafgaand aan het eerste gesprek een formulier om enkele gegevens over uzelf, uw broers/zusters, ooms/tantes, tot aan uw grootouders op te geven. Daarna stuurt u het terug in de bijgevoegde antwoordenvelop.

Eerste bezoek

In ons expertisecentrum krijgt u een gesprek met een genetisch consulent of een klinisch geneticus. Zij gaan na of er in de familie een verhoogd risico bestaat op het krijgen van kanker.

lees meer

Eerste bezoek

In ons expertisecentrum krijgt u een gesprek met een genetisch consulent of een klinisch geneticus. De genetisch consulent is een speciaal in familieonderzoek opgeleide en getrainde deskundige. De klinisch geneticus is een arts die gespecialiseerd is in erfelijke ziekten. Zij gaan na of er in de familie een verhoogd risico bestaat op het krijgen van kanker.

Er vindt overleg plaats met de andere specialisten, zoals de gynaecoloog, de internist-oncoloog, de radioloog, de gastro-enteroloog, de chirurg en de plastisch chirurg.

Aan de hand van de familieformulieren die u ingevuld heeft, bespreekt de klinisch geneticus of genetisch consulent met u van welke familieleden aanvullende medische gegevens nodig zijn. Voor deze personen krijgt u een formulier, waarmee zij toestemming kunnen geven om hun medische gegevens over de vorm en oorzaak van hun kanker op te vragen.

Bij sommige vormen van kanker is bloedonderzoek naar een oorzaak in het erfelijk materiaal (het DNA) mogelijk, zoals bij borst-en eierstokkanker en vormen van darm- en baarmoederkanker. Dat wordt meestal eerst gedaan bij één of meer familieleden die de ziekte hebben.

Erfelijkheidsonderzoek geeft zo een meer gerichte risicobepaling voor mensen in een familie. De patiënt zelf kan zijn of haar broers/zusters/neven/nichten/kinderen inlichten. Voorzorgsmaatregelen, zoals regelmatig medisch onderzoek of bij een kankerpatiënt aanpassen van controle en eventuele verdere behandeling, komen tijdens het gesprek aan de orde.

Behandelend specialist

Het Radboudumc streeft er zoveel mogelijk naar dat eenzelfde specialist of genetisch consulent u behandelt. Helaas is dit niet altijd haalbaar.

Maatschappelijk werk

In sommige situaties kunnen we een maatschappelijk werker inschakelen. Zij is gespecialiseerd in verwerkings- en keuzeproblematiek.

lees meer

Maatschappelijk werk

In sommige situaties kunnen we een maatschappelijk werker inschakelen. Zij is gespecialiseerd in verwerkings- en keuzeproblematiek en kan hulp bieden bij de keuze om wel of geen erfelijkheidsonderzoek te laten verrichten. Eveneens kan zij u ná de uitslag van uw erfelijkheidsonderzoek begeleiden bij uw keuzes en hulp bieden bij het verwerken van de gevolgen.

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 433

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 433

Wat neemt u mee bij het eerste bezoek?

Het is van belang dat u een aantal zaken meeneemt bij uw bezoek.

lees meer

Vervolgafspraak

Indien van toepassing krijgt u een afspraak voor een vervolggesprek dan wel een uitslaggesprek, gewoonlijk binnen 2 maanden.

lees meer

Vervolgafspraak

Indien van toepassing krijgt u een afspraak voor een vervolggesprek dan wel een uitslaggesprek, gewoonlijk binnen 2 maanden. Indien controles en/of behandeling geadviseerd wordt, wordt u meestal (terug-)verwezen naar een ziekenhuis bij u in de buurt. Indien nodig kunnen deze controles en behandeling in het Radboudumc plaatsvinden.

Meedoen aan onderzoek

Binnen ons expertisecentrum wordt wetenschappelijk onderzoek verricht om de diagnostiek en zorg aan mensen met erfelijke kanker te verbeteren. Tijdens een van uw bezoeken kan medewerking aan een onderzoek worden gevraagd.

Team Erfelijke Kanker

Ons team is opgebouwd uit specialisten afkomstig van verschillende afdelingen. Zo proberen wij u de beste zorg te leveren.


ERN GENTURIS

European Reference Network on Genetic Tumour Risk Syndromes.

lees meer

ERN GENTURIS

Website

Verbonden expertisecentra

 • Medewerkers
 • Intranet