Expertisecentra Expertisecentra Hypofyse-aandoeningen

Over ons expertisecentrum

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Hypofyse-aandoeningen is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van patiënten met hypofyseaandoeningen.

lees meer

Over ons expertisecentrum

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Hypofyse-aandoeningen is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van patiënten met hypofyse-aandoeningen. Binnen ons expertisecentrum garanderen wij een gespecialiseerde multidisciplinaire zorg en kennis onder één dak. We werken daarnaast intensief samen met de ziekenhuizen in de regio.

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Hypofyse-aandoeningen is erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Contact

Endocriene Ziekten
(024) 361 45 99

Onze expertise

Zie hier een lijst van de hypofyseaandoeningen waar wij in gespecialiseerd zijn. lees meer

Onze expertise

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Hypofyseaandoeningen is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van patiënten met hypofyseaandoeningen. Hieronder vallen onder andere:

 • De ziekte van Cushing (ACTH producerende hypofysetumor)
 • Acromegalie (groeihormoon producerende hypofysetumor)
 • Prolactinoom (prolactine producerende hypofysetumor)
 • TSHoma (TSH producerende hypofysetumor)
 • Niet-functionerende hypofysetumor
 • Craniopharyngeoom en andere tumoren in de hypofyseregio
 • Uitval van de hypofyse hormonen

We verrichten ook wetenschappelijk onderzoek naar hypofyseaandoeningen. Daarnaast geven we onderwijs hierover aan studenten Geneeskunde en Biomedische Gezondheidswetenschappen, artsen (in opleiding), verpleegkundigen en klinisch chemici.

Intensieve samenwerking tussen de verschillende disciplines is van groot belang. Patiënten met een hypofyse aandoening kunnen met verschillende specialisten te maken krijgen. Bijvoorbeeld met de  internist-endocrinoloog, neurochirurg, anesthesist, oogarts, radiotherapeut en verpleegkundig specialist. In ons expertisecentrum werken deze artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen samen om de gecompliceerde behandeling(en) van patiënten met hypofyseaandoeningen goed op elkaar af te stemmen.


Afspraak maken

Vraag uw huisarts of specialist om een verwijzing. Hij of zij kan de verwijzing sturen naar de sectie Endocriene Ziekten van de Afdeling Interne Geneeskunde. Zodra wij de verwijzing binnen hebben, nodigen we u uit voor een afspraak. lees meer

Regionaal Hypofysenetwerk Zuid-Oost Nederland

Een officiële samenwerking tussen meerdere betrokken ziekenhuizen om zorg voor hypofysepatiënten te verbeteren.

lees meer

Europees referentie­netwerk


Adviesaanvraag voor medisch specialisten

De hoofdbehandelaar van de patiënt kan een adviesaanvraag indienen bij het expertisecentrum.

 • Bij patiënten van 18 jaar of ouder

  naar formulier

Aandoeningen en behandelingen


Orphacodes aandoeningen

Op Orphanet staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen officieel erkend voor dit expertisecentrum. bekijk aandoeningen

Orphacodes aandoeningen

Orphanet is een internationaal erkend classificatiesysteem voor zeldzame aandoeningen. Elke zeldzame aandoeningen in de Orphanet database heeft een uniek identificatienummer. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen officieel erkend voor dit expertisecentrum:

Op de Orphanet website staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties.


Aandoeningen

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Hypofyseaandoeningen is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van patiënten met hypofyseaandoeningen. lees meer

Betrokken afdelingen


Polikliniek Endocriene ziekten

Uw huisarts of medisch specialist verwijst u naar de Polikliniek Endocriene Ziekten als bij u mogelijk sprake is van een hormonale ziekte. lees meer

Endocriene ziekten

Endocrinologie houdt zich bezig met de diagnostiek, behandeling en preventie van hormonale en stofwisselingsziektes en met de gevolgen van deze aandoeningen. lees meer

Afdeling Neurochirurgie

De afdeling Neurochirurgie houdt zich bezig met de chirurgische behandeling van aandoeningen aan de hersenen, hersenschedel, schedelbasis, hersenzenuwen, het ruggenmerg, de wervelkolom en het perifere zenuwstelsel.

lees meer

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs


Weten­schappelijk onderzoek

Binnen het Radboudumc Expertisecentrum Hypofyse doen we wetenschappelijk onderzoek naar hypofyseaandoeningen. lees meer

Weten­schappelijk onderzoek

Binnen het Radboudumc Expertisecentrum Hypofyse doen we wetenschappelijk onderzoek naar hypofyseaandoeningen. Bijvoorbeeld naar de werking van nieuwe medicijnen of naar langetermijneffecten van behandelingen.
 
Ziekte van Cushing:
Studies naar langetermijneffecten (kwaliteit van leven, lichaamssamenstelling, prestatievermogen, cardiovasculaire/metabole risicofactoren)
 
Acromegalie:
Studies naar langetermijneffecten (kwaliteit van leven, uiterlijke veranderingen, effectiviteit van behandelingen)
 
Prolactinoom:
Deelname aan landelijke studie PROLAC(T)

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet