Over de polikliniek Endocriene Ziekten

Uw huisarts of medisch specialist verwijst u naar de Polikliniek Endocriene Ziekten als bij u mogelijk sprake is van een hormonale ziekte.

lees meer

Over de polikliniek Endocriene Ziekten

Uw huisarts of medisch specialist verwijst u naar de Polikliniek Endocriene Ziekten als bij u mogelijk sprake is van een hormonale (= endocriene) ziekte. Bijvoorbeeld een ziekte van de bijnieren, schildklier, hypofyse of geslachtsklieren, of een botziekte. Op de Polikliniek Endocriene Ziekten werken internisten-endocrinologen, artsen in opleiding tot internist (-endocrinoloog) en verpleegkundige consulenten endocrinologie.

Contact

Polikliniek Endocriene ziekten

(024) 361 45 99
contact

Diagnose en behandelplan

Aan de hand van de informatie van uw verwijzer, het medisch gesprek, het lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek stellen we een diagnose en bespreken we het behandelplan met u. Meestal begeleiden we uw behandeling op onze polikliniek, soms is verwijzing noodzakelijk naar een andere afdeling.

Een afspraak bij Endocriene Ziekten

U vindt hier informatie over verschillende afspraken die u op de polikliniek Endocriene Ziekten kunt hebben.

 • Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie.

  lees meer


  Waar kunt u zich melden?

  Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie bij de hoofdingang of bij ingang oost. Hier kunt u zich laten inschrijven als patiënt. Vervolgens kunt u naar onze afdeling komen.

 • Wat neemt u mee?

  • Verzekeringsbewijs.
  • Legitimatiebewijs; in ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).
  • Verwijzing: u krijgt een verwijsbrief van uw huisarts of specialist. Indien deze nog niet in ons bezit is, dient u deze mee te nemen. Een verwijzing is één jaar geldig. Buitenlandse patiënten hebben een E-formulier nodig bij aanmelding op de polikliniek.
  • De medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking.

 • Afsprakenkaart

  Nadat u zich hebt aangemeld, ontvangt u een afsprakenkaart. Op de afsprakenkaart staan uw persoonlijke gegevens en een registratienummer. Alle medische gegevens die over u in het Radboudumc worden verzameld, zijn gekoppeld aan dit registratienummer.

  Op de afsprakenkaart worden alle bezoeken genoteerd. Breng deze kaart bij ieder volgend bezoek mee. U kunt ook telefonisch een afspraak maken op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur via de op de afsprakenkaart vermelde telefoonnummers.

Naar uw afspraak bij Endocriene ziekten

Ingang: Ingang 8 (rechts naast de hoofdingang)
Route: 433

bekijk route

Naar uw afspraak bij Endocriene ziekten

Bezoekadres

Ingang: 8 (rechts naast de hoofdingang)
Geert Grooteplein Zuid 8
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 8
Ga naar binnen bij: Ingang 8 (rechts naast de hoofdingang)
Volg route 433

Uw behandelend arts

Het Radboudumc streeft ernaar dat een en dezelfde specialist u behandelt.

lees meer

Uw behandelend arts

Het Radboudumc streeft ernaar dat een en dezelfde specialist u behandelt. Dit is niet altijd haalbaar, omdat alle specialisten op de polikliniek èn in de kliniek werken. Bovendien werken de arts-assistenten tijdens hun opleiding op verschillende afdelingen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u in de loop van de behandeling een andere specialist krijgt toegewezen.

Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

lees meer

Consult

Uw behandelend arts verzamelt een aantal gegevens. Dit gebeurt door een uitvoerig gesprek (anamnese) en een lichamelijk onderzoek.

lees meer

Consult

Uw behandelend arts verzamelt een aantal gegevens. Dit gebeurt door een uitvoerig gesprek (anamnese) en een lichamelijk onderzoek. In het Radboudumc leiden we studenten op tot arts en basisartsen tot medisch specialist. Wordt u eerst onderzocht door een coassistent, dan controleert de medisch specialist (in opleiding) dit onderzoek altijd. Nadat de arts u heeft onderzocht, volgt een voorstel voor verder onderzoek zoals bijvoorbeeld bloed-, urine- of röntgenonderzoek. Een verpleegkundige of doktersassistente neemt de bloed- en urinemonsters af en spreekt eventuele vervolgonderzoeken (bijvoorbeeld röntgenonderzoek) met u af. U moet er rekening mee houden dat het eerste bezoek op de polikliniek twee tot drie uur duurt.

Uw opname

Soms is een ziekenhuisopname noodzakelijk voor nader onderzoek. Uw verwijzend specialist plaatst u op een wachtlijst. De wachttijd is afhankelijk van de aard van uw aandoening.

Polikliniek Syndroom van Turner (volwassenen)

Het syndroom van Turner is een aangeboren aandoening die alleen vrouwen kunnen hebben. Bij dit syndroom ontbreekt één van uw twee vrouwelijke chromosomen (XX) geheel of gedeeltelijk.

lees meer

Polikliniek Schildklier

Heeft u schildklierklachten? Dan kan uw huisarts of medisch specialist u doorverwijzen naar onze Schildklierpolikliniek.

lees meer

Uitslagen van de onderzoeken

Meestal vraagt de arts u na enkele weken terug te komen voor de uitslag en een eventuele behandeling, het zogenaamde controlebezoek. Een controlebezoek duurt ongeveer vijftien minuten, daarna verrichten we vaak nog bloedonderzoek.

Wetenschap­pelijk onderzoek

Het Radboudumc is een academisch ziekenhuis. Dat betekent dat er wetenschappelijk onderzoek bij patiënten en onderwijs aan studenten plaatsvindt.

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Het Radboudumc is een academisch ziekenhuis. Dat betekent dat er wetenschappelijk onderzoek bij patiënten en onderwijs aan studenten plaatsvindt. Het kan voorkomen dat uw medewerking hiervoor wordt gevraagd. Uiteraard is dit geheel vrijwillig en zonder enige verplichting.

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer