Expertisecentra Expertisecentra Tuberculose en Niet-Tuberculeuze Mycobacteriële (NTM) Infectieziekten

Over het expertisecentrum

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Tuberculose (TBC) en Niet-Tuberculeuze Mycobacteriën (NTM) huist één van de twee tuberculosecentra in Nederland en is het enige expertisecentrum op gebied van NTM in Nederland.

Lees meer

Over het expertisecentrum

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Tuberculose (TBC) en Niet-Tuberculeuze Mycobacteriën (NTM)  huist één van de twee tuberculosecentra in Nederland en is het enige expertisecentrum op gebied van NTM in Nederland. Het heeft veel expertise op het gebied van behandeling van vormen van tuberculose en non tuberculeuze mycobacteriële infecties. 

Ons centrum vervult een nationale consulentfunctie voor het KNCV Tuberculosefonds en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Professionals in de zorg, zoals longartsen, internisten en andere medisch specialisten, GGD-artsen tuberculosebestrijding en huisartsen kunnen hier informatie en advies inwinnen.


Contact

ma t/m vrij, 8.00 - 17.00 uur
(024) 685 95 10
contactformulier

Naar uw afspraak op de verpleegafdeling

Ingang: P-gebouw
Gebouw: P
Verdieping: -1
Route: 982

bekijk route

Naar uw afspraak op de verpleegafdeling

Bezoekadres

Verpleegafdeling Tuberculose en Longinfecties
Erasmuslaan 17
6525 GE Nijmegen

U kunt parkeren bij ingang Oost. Gebouw P bevindt zich om de hoek. 

Routebeschrijving

Reis naar Erasmuslaan 17
Ga naar binnen bij: P-gebouw
Ga naar Gebouw P, Verdieping -1 en volg route 982 (Verpleegafdeling Tuberculose en Longinfecties)

Onze expertise

Dit centrum is onderdeel van het Radboudumc Centrum voor Infectieziekten en biedt zorg aan patiënten met mycobacteriële infecties, hulp bij het diagnosticeren van mycobacteriele infecties en bij het opstellen van een behandelingsplan. lees meer

Onze expertise

Dit centrum is onderdeel van het Radboudumc Centrum voor Infectieziekten en biedt zorg aan patiënten met mycobacteriële infecties, hulp bij het diagnosticeren van mycobacteriele infecties en bij het opstellen van een behandelingsplan. We zijn gespecialiseerd in het opsporen en behandelen van mycobacteriële infecties en het achterhalen van de oorzaak van deze infecties. Wij behandelen alle soorten mycobacteriële infecties, zowel klinisch als poliklinisch.
Ons centrum vervult een nationale consulentfunctie voor KNCV Tuberculosefonds en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Professionals in de zorg, zoals longartsen, internisten en andere medisch specialisten, GGD-artsen tuberculosebestrijding en huisartsen kunnen hier informatie en advies inwinnen. Zij kunnen ook virtueel deelnemen aan een multidisciplinair overleg.
Lees hier meer informatie voor verwijzers

Met ons wetenschappelijk onderzoek dragen we bij aan het ontwikkelen van nieuwe kennis over mycobacteriële infecties en gepersonaliseerde behandelstrategieën.

Ook geeft het centrum voor mycobacteriële infecties trainingen en cursussen aan voor verschillende groepen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

Europees referentie­netwerk


Voor verwijzers

Heeft u een patiënt of patiënten met complexe mycobacteriële infectie? Neem dan contact met ons op voor advies bij het diagnosticeren van deze infectie en voor hulp bij het opstellen van behandelingsplannen.

lees meer

Voor verwijzers

Heeft u een patiënt of patiënten met complexe mycobacteriële infectie? Neem dan contact met ons op voor advies bij het diagnosticeren van deze infectie en voor hulp bij het opstellen van behandelingsplannen.

Polikliniek NTM

NTM (Niet-Tuberculeuze Mycobacteriën) is de verzamelnaam voor mycobacteriën die infecties veroorzaken, anders dan de tuberculoseziekte. Op onze polikliniek voeren we diverse onderzoeken en behandelingen uit. Dit vraagt om specifieke deskundigheid en een multidisciplinaire benadering.
Lees meer over de polikliniek NTM

Multidisciplinair overleg

Iedere 2 weken (woensdagen van 9.00 –10.00 uur) vindt er een multidisciplinair overleg plaats tussen longartsen, internist-infectiologen, arts-microbiologen en klinisch farmacologen. Tijdens dit overleg komen de behandeling van complexe mycobacteriële infecties en het onderzoek naar mycobacteriële infecties aan bod. 

 • Aanmelding via beveiligde email aan: mycobacterien@radboudumc.nl
 • Beveilig de e-mail via Outlook door “[veilig]” in onderwerp te zetten.

U ontvangt dan een link waarmee u virtueel kan deelnemen aan het overleg.

Voor spoedoverleg dat niet kan wachten op het MDO, kunt u contact opnemen met de longarts-consulent klinische tuberculose (024-685 95 10).

Lopende onderzoeken

We zijn constant bezig om de onze kennis van complexe mycobacteriële infecties te vergroten. Hiervoor hebben we diverse onderzoeken ingericht. Een overzicht van alle lopende onderzoeken vindt u hier.

Aandoeningen en behandelingen


Orphacodes aandoeningen

Op Orphanet staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen officieel erkend voor dit expertisecentrum. bekijk aandoeningen

Orphacodes aandoeningen

Orphanet is een internationaal erkend classificatiesysteem voor zeldzame aandoeningen. Elke zeldzame aandoeningen in de Orphanet database heeft een uniek identificatienummer. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen officieel erkend voor dit expertisecentrum:

Op de Orphanet website staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties.


TBC Tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium Tuberculosis (tuberkelbacterie). Deze wordt voornamelijk door hoesten en niezen verspreid. lees meer

NTM Niet-Tuberculeuze Mycobacteriën

NTM (Niet-Tuberculeuze Mycobacteriën) is de verzamelnaam voor mycobacteriën die infecties veroorzaken, anders dan de tuberculoseziekte. Inmiddels zijn dit circa 150 verschillende bacteriën waarvan de meesten vrij in onze natuur voorkomen.

lees meer

Verpleegafdeling


Uw opname

Lees hier wat u kunt verwachten tijdens een opname op onze afdeling als u TBC of NTM heeft. lees meer

Uw opname

 • U meldt zich bij de balie van de afdeling.
 • De secretaresse ontvangt u en licht de verpleegkundige in.
 • De verpleegkundige begeleidt u naar uw kamer, waar een opnamegesprek plaatsvindt en u informatie over de afdeling krijgt.
 • Er worden een aantal onderzoeken bij u gedaan: bloeddruk, hartfrequentie, temperatuur, zuurstofmeting, bloedonderzoek, röntgenonderzoek en sputumonderzoek.
 • Daarna komt de arts bij u langs voor een gesprek en lichamelijk onderzoek.

Zodra uw klinische en sociale situatie het toelaat wordt u uit het ziekenhuis ontslagen. Als u hier behoefte aan heeft, kunt u na uw opname begeleid worden door een sociaal verpleegkundige tuberculosebestrijding van de GGD.


Verpleegafdeling Tubercolose en Longinfecties

In het P-gebouw is de verpleegafdeling Tuberculose en Longinfecties gevestigd. lees meer

Onze medewerkers

Op de TBC-afdeling werken verschillende disciplines nauw samen. lees meer

Onze medewerkers

Op de TBC-afdeling werken verschillende disciplines nauw samen. De verpleegkundige, verpleegkundig specialist, arts-assistent en longarts worden in de medische behandeling ondersteund door verschillende disciplines:
 • De secretaresse regelt de afspraken voor u.
 • De dietiste probeert samen met de voedingsassistente uw voedingstoestand te verbeteren.
 • De fysiotherapeut begeleidt de klinische fitness om uw conditie te verbeteren.
 • De activiteitenbegeleidster onderneemt activiteiten gedurende de dag om uw opname zo aangenaam mogelijk te maken.
 • De maatschappelijk werker kan u ondersteunen op sociaal vlak.
 • De geestelijk verzorger kan u ondersteuning bieden op geestelijk vlak.

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs


Weten­schappelijk onderzoek

Wij verrichten wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van NTM-infecties. Op dit moment lopen er twee grote onderzoeken:
 • Een vergelijkend gerandomiseerd onderzoek tussen de standaard behandeling van Mycobacterium Avium Complex infectie (MAC infectie) met Rifampicine en de behandeling met Clofazimine.

  lees meer


  PERC trial

  Doelgroep: patiënten met Mycobacterium Avium (MAC) infectie, die hiervoor nog niet eerder zijn behandeld.

  Vergelijking tussen de standaard behandeling met Rifampicine en de behandeling met Clofazimine. In beide gevallen wordt daarnaast Ethambutol en een Macrolide toegediend. 

  Ondanks dat de combinatie Rifampicine, Ethambutol en een Macrolide wordt gezien als de standaard behandeling voor een longinfectie met MAC, is slechts beperkt bewijs beschikbaar over de effectiviteit. Dit beperkte bewijs is bovendien verkregen door onderzoeken met kleine patiëntenaantallen en er is nooit een vergelijking gemaakt met het effect van een placebo of ander antibiotisch regime.

  Met dit onderzoek vergelijken we de standaard behandeling met de behandeling met een combinatie van Clofazimine, Ethambutol en Azitromycine. Deze combinatie wordt eveneens in de praktijk gebruikt maar voornamelijk bij patiënten die geen Rifampicine kunnen krijgen of verdragen. Canadese en Franse onderzoekers hebben echter aangetoond dat deze combinatie een goed alternatief is voor de combinatie met Rifampicine.

  Wij onderzoeken de sputumconversie na zes maanden.

  Meer informatie
  Mocht u vragen hebben over dit onderzoek neem dan via de mail contact op met dr. W. (Wouter) Hoefsloot.

  Het onderzoek is open voor inclusie.


KCMI

Het Kenniscentrum voor Mycobacteriële Infecties bundelt wetenschappelijk onderzoek naar mycobacteriële infecties en verbetertop basis van de bevindingen de zorg voor patiënten met tuberculose en NTM infecties. lees meer

KCMI

Bij het Radboudumc hebben we de afgelopen jaren heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar mycobacteriële infecties. Zowel naar de klassieke tuberculose als naar infecties met zogenaamde 'non-tuberculeuze mycobacteriën' (NTM). Ook in de rest van de wereld wordt veel onderzoek hiernaar gedaan. Basale wetenschap wordt gecombineerd met farmacologie, microbiologie, radiologie, infectiologie en longziekten. Met de opgedane kennis verbeterren we de diagnostiek en behandeling van patiënten met tuberculose en NTM infecties. Deze kennis zijn gebundeld in het Kenniscentrum voor Mycobacteriële Infectieziekten, het 'Radboud KCMI'.

Binnen het KCMI werken verschillende afdelingen van Radboudumc Dekkerswald en het Radboudumc samen: Farmacologie, Infectieziekten, Medische Microbiologie en Longziekten (tuberculosezorg).

PanACEA

The consortium brings together a group of scientists from 11 countries and 16 institutions with skills in clinical trials design and implementation, pulmonology, mycobacteriology, pharmacokinetics, statistics and delivery of clinical service. lees meer

PanACEA

Het consortium PanACEA heeft een eigen website: www.panacea-tb.net

Hun missie luidt:

We are faced with a global pandemic of tuberculosis and new tools to control this disease are needed urgently. We believe that new drugs are central to any control strategy and the fastest route to tuberculosis elimination. The consortium brings together a group of scientists from 11 countries and 16 institutions with skills in clinical trials design and implementation, pulmonology, mycobacteriology, pharmacokinetics, statistics and delivery of clinical service. The problem of tuberculosis is enormous and it is only by working together, clinicians and scientists, nations from the North and South, Universities, research institutions and health services that we will make progress. Thus, collaboration and partnership are central to the ethos of PanACEA. Simply put, the mission of PanACEA is:
 • To shorten and simplify treatment of uncomplicated pulmonary TB
 • To increase the TB clinical trial capacity in Africa
 • To develop sustainable TB clinical trials network in Africa

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet