Expertisecentra Geslacht en Gender transgenderzorg Transgenderzorg voor kinderen/jongeren
Algemene informatie
Transgenderzorg
in het Expertisecentrum Geslacht & Gender
Wachtlijst
Wachttijd
en aanmelden
Intake
Kennismaken
met de zorgverleners
Onderzoeksfase
Gesprekken
met de psycholoog
Consulten
met andere zorgverleners
Behandelfase
Puberteitsremmers
Cross-sekse hormonen
geslachtsbevestigende hormonen
Operaties
en keuzehulp
Follow-up
Begeleiding

Algemene informatie

Transgenderzorg


Transgenderzorg zorg op maat

Wanneer je het idee hebt dat het geslacht waarmee je geboren bent niet past bij wie je bent of hoe je wilt zijn, spreken we over genderdysforie of genderincongruentie. Er kan dan veel op je afkomen. Bij het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender helpen we je daarbij.

lees meer

Transgenderzorg zorg op maat

Wanneer je het idee hebt dat het geslacht waarmee je geboren bent niet past bij wie je bent of hoe je wilt zijn, spreken we over genderdysforie of genderincongruentie. Er kan dan veel op je afkomen. Bij het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender helpen we je daarbij.

Op deze pagina zie je hoe onze zorg eruitziet en wat je van ons mag verwachten. De volgorde van de informatie is een houvast, maar is niet voor iedereen hetzelfde. Ons uitgangspunt is dat we vooral kijken naar wie jij bent en wat jij nodig hebt en daar onze zorg op afstemmen.

Contact

Manon de Hingh
physician assistant

lees meer

Zorgverleners met wie krijg je te maken?

Er zijn verschillende zorgverleners die je begeleiden. Je krijgt altijd te maken met een kinder- en jeugdpsycholoog, kinderendocrinoloog en een physician assistant.

lees meer

Zorgverleners met wie krijg je te maken?


 • Er zijn verschillende zorgverleners die je begeleiden. Je krijgt altijd te maken met een kinder- en jeugdpsycholoog, kinderendocrinoloog en een physician assistant.


Webinar - geslacht & gender

Physician assistant Manon de Hingh geeft in dit webinar uitleg over geslacht en gender, over de samenwerking met Transvisie en TNN, en over de zorg die ons centrum biedt en wat daarbij de uitgangspunten zijn.

lees meer

Webinar - geslacht & gender

Physician assistant Manon de Hingh geeft in dit webinar uitleg over het Expertisecentrum Geslacht & Gender, over de samenwerking met Transvisie en TNN, en over de zorg die ons centrum biedt en wat daarbij de uitgangspunten zijn. 

Inmiddels ook transgenderzorg voor volwassenen

Tijdens het opnemen van het webinar kon je bij het Radboudumc alleen terecht voor transgenderzorg voor kinderen en jongeren tot en met 15 jaar. Vanaf 1 januari 2021 bieden we ook transgenderzorg voor volwassenen.  

Wachtlijst

Wachttijd


Wachttijd

In het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender is er een wachtlijst voor transgenderzorg. Dit betekent dat je op dit moment na verwijzing 110 tot 120 weken moet wachten voordat je de eerste intake hebt.

lees meer

Wachttijd

In het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender (REGG) is er een wachtlijst voor transgenderzorg. Dit betekent dat je na verwijzing 110 tot 120 weken moet wachten voordat je de eerste intake hebt. Dit komt omdat er veel kinderen en jongeren zijn die zich afvragen of hun geslacht past bij hoe ze zich voelen.

Wachttijd neemt toe

Het aantal kinderen en jongeren dat vragen heeft over de genderidentiteit neemt toe. Daardoor groeit ook het aantal aanmeldingen voor onze zorg en wordt de wachttijd helaas langer. We doen ons best om de wachttijd zo kort mogelijk te houden, maar willen wel ieder kind de aandacht geven die het nodig heeft. Dit kost tijd én de inzet van de juiste zorgverleners. Het uitbreiden van ons team gaat moeizaam omdat er een tekort is aan zorgpersoneel in het algemeen maar zeker aan zorgverleners die gespecialiseerd zijn in transgenderzorg. Daarom is onze wachtlijst helaas langer dan we zouden willen.

Volgorde van de wachtlijst

 • Verwezen door je (huis)arts. 
  Je bent door je huisarts (of een andere arts) verwezen naar het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender. We nodigen je uit op volgorde van doorverwijzing. De wachttijd is zo afhankelijk van het moment waarop je doorverwezen bent en hoeveel aanmeldingen we krijgen. Iedere maand maken we een nieuwe inschatting van de wachttijd. De wachttijd die je op onze website vindt, is dus de actuele wachttijd.
 • Zij-instromers voor medisch traject.
  Naast jongeren die voor het hele zorgtraject naar het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender (REGG) komen, behandelen we ook jongeren die de diagnostiek al bij het Genderteam Zuid-Nederland (GZN = samenwerking tussen de Mutsaersstichting (Venlo) en psychologenpraktijk OOG  (Eindhoven)) hebben doorlopen. GZN werkt al langer samen met kinderendocrinologen van het Koningin Paola kinderziekenhuis in Antwerpen en het Amsterdam UMC (VUmc). De komende tijd stromen jongeren via GZN bij het Radboudumc in voor de medische behandeling met puberteitsremmers en/of crosssekse hormonen.

Aanmelden

Als je naar het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis wil voor transgenderzorg, heb je een verwijzing nodig van je huisarts. Huisartsen kunnen je verwijzen via Zorgdomein.

lees meer

Aanmelden

Als je naar het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis wil voor transgenderzorg, heb je een verwijzing nodig van je huisarts. Vanaf 1 maart 2020 kunnen huisartsen een verwijzing doen in Zorgdomein. Dan komt er bij ons een verzoek van je huisarts binnen om met jou (en je ouders/verzorgers) mee te denken óf en zo ja welke hulp je nodig hebt.

Intake

Kennismaken


Uitnodiging

Zodra je aan de beurt bent, nodigen we jou en je ouders/verzorgers uit voor een intakegesprek met onze physician assistant, psycholoog en kinderendocrinoloog. Je ontvangt deze uitnodiging per brief. Ook vragen we je om vóór deze gesprekken een online vragenlijst in te vullen.

Locatie eerste afspraak

Uw eerste afspraak vindt plaats in het Amalia kinderziekenhuis. Hier vinden de intakes voor zowel kinderen als volwassenen plaats.

 • Polikliniek Amalia kinderziekenhuis
 • Radboudumc hoofdingang
 • Geert Grooteplein Zuid 10
 • 6525 GA Nijmegen

Kennismaking met

 • Bij de intake maak je kennis met de psycholoog. Hij/Zij wil weten hoe het met je gaat. Ook heeft de psycholoog de antwoorden bekeken die je hebt ingevuld in de online vragenlijst.

  lees meer


  Kinder- en jeugdpsycholoog

  Bij de intake maken jij en je ouders/verzorgers kennis met de psycholoog. Hij/Zij wil weten hoe het met je gaat. Ook heeft de psycholoog de antwoorden bekeken die je hebt ingevuld in de online vragenlijst en zal op sommige onderwerpen doorvragen. Verder wil hij/zij weten of je al eens een psychologische of psychiatrische behandeling hebt gehad. Als dat zo is vragen we aan je of we de gegevens over deze behandeling op mogen vragen. Aan het eind van het gesprek krijg je nog een aantal vragenlijsten mee om thuis in te vullen.  
   
  Om een compleet beeld van je te krijgen, willen we graag dat ook een leraar/lerares van jouw school een vragenlijst over jou invult. Je mag zelf kiezen aan welke leraar/lerares je dit vraagt. Het is wel belangrijk dat hij/zij jou goed genoeg kent om iets te kunnen zeggen over hoe het met je gaat op school.

 • Physician assistant

  De physician assistant bespreekt met jou en je ouders/verzorgers wat jullie de komende tijd kunnen verwachten in het ziekenhuis. Bovendien wil zij van alles van je weten: wat verwacht jij van het ziekenhuis? Waar heb je behoefte aan? Wat weet je al en wat wil je graag? Misschien heb je zelf ook veel vragen. Deze kun je aan haar stellen. Ook als je ouders/verzorgers of broers/zussen vragen hebben, probeert de physician assistant hierbij te helpen.

  Metingen

  De physician assistant verricht ook enkele metingen. Ze:

  • weegt je
  • meet je lengte
  • luistert naar je hart en longen
  • bepaalt je bloeddruk

  Deze informatie zet ze in je medisch dossier zodat ook de kinderendocrinoloog de gegevens kan bekijken.


 • Kinderendocrinoloog

  De kinderendocrinoloog is een kinderarts die gespecialiseerd is in hormonen. Tijdens de eerste kennismaking met de kinderendocrinoloog gaan jullie het hebben over je gezondheid. De arts stelt bijvoorbeeld vragen over jouw lichamelijke ontwikkeling, ziektes in het verleden en of je medicijnen gebruikt. Ook stelt de kinderendocrinoloog jou en je ouders een aantal gezondheidsvragen om te beoordelen of er ziektes voorkomen in de familie. Daarnaast vraagt de kinderarts of de puberteit begonnen is en of je hiervoor medicatie gebruikt. Andere thema’s die aan bod komen zijn gezonde leefstijl, zoals gezond eten en voldoende bewegen, maar ook roken en alcohol.

  Lichamelijk onderzoek

  Over het algemeen vindt bij de eerste kennismaking nog geen lichamelijk onderzoek plaats. Soms is het wel nuttig om te beoordelen of de puberteit al op gang gekomen is. Dit is onder andere van belang om te bepalen hoe snel het aanvullende onderzoek moet starten. Als lichamelijk onderzoek nodig is, dan bespreekt de kinderendocrinoloog dit eerst met jou. Bij het lichamelijk onderzoek hoef je je niet uit te kleden. De arts gaat samen met jou kijken of er sprake is van borstontwikkeling (bij geboren meisjes/transjongens) of dat de testes (teelballen) aan het groeien zijn (bij geboren jongens/transmeisjes). Verder luistert de arts naar je hart en longen.


Adviesgesprek

Nadat je alle gesprekken uit de intake hebt afgerond, overleggen onze zorgverleners samen met jou hoe je verder gaat. Soms betekent dit dat je de onderzoeksfase ingaat. Maar sommige jongeren komen erachter dat ze geen zorg meer nodig hebben. Of dat ze andere zorg nodig hebben dan transgenderzorg.  

Onderzoeksfase

Gesprekken


Gesprekken met de kinder- en jeugdpsycholoog

Je krijgt verschillende gesprekken met de psycholoog. Gesprekken alleen met jou, en gesprekken samen met je ouders. In die gesprekken gaan we samen onderzoeken wat jouw vragen zijn en hoe we je daar zo goed mogelijk mee kunnen helpen.

lees meer

Gesprekken met de kinder- en jeugdpsycholoog

Je krijgt verschillende gesprekken met de psycholoog. Gesprekken alleen met jou, en gesprekken samen met je ouders. In die gesprekken gaan we samen onderzoeken wat jouw vragen zijn en hoe we je daar zo goed mogelijk mee kunnen helpen. Na een paar weken maken we samen met jou en je ouders een plan. De gesprekken en de onderzoeken zijn nodig om samen zorgvuldig te bekijken wat het beste aansluit bij jouw vraag.

Psychologisch onderzoek

Om samen te onderzoeken hoe het met je gaat en wat je nodig hebt, krijg je gesprekken met een psycholoog. Ook doen we psychologisch onderzoek. Denk daarbij aan het invullen van vragenlijsten of het uitvoeren van tests.

lees meer

Psychologisch onderzoek

Om samen te onderzoeken hoe het met je gaat en wat je nodig hebt, krijg je gesprekken met een psycholoog. Ook doen we psychologisch onderzoek. Denk daarbij aan het invullen van vragenlijsten of het uitvoeren van tests. Dit onderzoek duurt ongeveer een halve dag. De resultaten ervan bespreken we met jou en je ouders/verzorgers in het adviesgesprek.

Gesprekken psycholoog met je ouders/ verzorgers

De psycholoog praat ook met je ouders/verzorgers over hoe zij vinden dat het met je gaat. Je ouders/verzorgers kunnen tijdens zo’n gesprek ook alle vragen stellen die zij hebben.

Gesprek met de kinderpsychiater

Sommige kinderen en jongeren krijgen ook een gesprek met een kinderpsychiater. Dit doen we omdat we zeker willen zijn, dat we goed begrijpen hoe het met je gaat en hoe we je het best kunnen helpen.

Adviesgesprek na alle onderzoeken

Nadat we alle gesprekken met jou en je ouders/verzorgers hebben afgerond en de uitslagen van het psychologisch onderzoek hebben doorgenomen, gaan we opnieuw met jou en je ouders/verzorgers in gesprek. Samen bespreken we dan hoe we je het beste kunnen helpen.

lees meer

Adviesgesprek na alle onderzoeken

Nadat we alle gesprekken met jou en je ouders/verzorgers hebben afgerond en de uitslagen van het psychologisch onderzoek hebben doorgenomen, gaan we opnieuw met jou en je ouders/verzorgers in gesprek. Samen bespreken we dan welke vervolgstap het beste bij je past. Dit verschilt per persoon:
 • Je wordt verder lichamelijk onderzocht om te kijken óf en wanneer je kunt starten met puberteitsremmende hormonen.
 • Je besluit om (nog) niet te gaan voor een hormoonbehandeling, omdat eerst behandeling van een psycholoog of psychiater nodig is. We overleggen met jou en je ouders welke instelling bij jou in de buurt je het beste kan helpen. 
 • Je komt erachter dat je geen behandeling meer wil. Als dit het geval is, ben je daar meestal samen met de psycholoog al achter gekomen tijdens jullie gesprekken.

Consulten


Consulten met andere zorgverleners

Voordat je met puberteits-remmers kunt starten, bespreken we met je of je nog een consult wil bij een gynaecoloog/uroloog of seksuoloog.

Gynaecoloog

Wanneer je start met puberteitsremmers, maken je zaadballen geen zaadcellen aan of rijpen er geen eicellen in je eierstokken. Zo heeft deze behandeling invloed op je vruchtbaarheid. Met de gynaecoloog kun je de mogelijkheden bespreken om op latere leeftijd toch eigen kinderen te kunnen krijgen.

 • Transjongens kunnen eicellen invriezen of hun eierstokken behouden.

  lees meer


Seksuoloog

Als je vragen hebt over puberteit, seks en seksualiteit kun je doorgestuurd worden naar een seksuoloog. Die kan jou helpen bij het beantwoorden van je vragen.

Behandelfase

Puberteitsremmers


Hormoon­behandeling met puberteits­remmers

Een geslachtsbevestigende behandeling begint altijd met puberteitsremmers. Deze medicijnen zorgen ervoor je hersenen niet de hormonen FSH en LH aanmaken. Doordat deze hormonen niet vrijkomen, maak je geen mannelijk of vrouwelijk hormoon aan. Zo zorgen we ervoor dat je puberteit niet doorzet.

lees meer

Hormoon­behandeling met puberteits­remmers

Een geslachtsbevestigende behandeling begint altijd met puberteitsremmers. Dit zijn medicijnen die ervoor zorgen dat de hormonen FSH en LH niet aangemaakt worden in je hersenen (in de hypofyse). Doordat deze hormonen niet vrijkomen, maken je teelballen geen mannelijk hormoon (testosteron) aan of je eierstokken geen vrouwelijk hormoon (oestrogeen). Zo zorgen we ervoor dat je niet in de puberteit komt of dat je puberteit niet verder doorzet als die al begonnen is.
 
We schrijven puberteitsremmers voor zodat je lichaam zich niet verder ontwikkelt naar het vrouwelijke/mannelijke geslacht. Het effect van deze behandeling is omkeerbaar. Als je wil, kun je nog stoppen met deze hormoonbehandeling. Je puberteitsontwikkeling gaat dan gewoon verder.

Kinderendocrinoloog en physician assistant

De kinderendocrinoloog schrijft deze hormoonbehandeling voor. Maar eerst krijg je uitleg over de behandeling bij de physician assistant. Zij vertelt wat puberteitsremmers precies doen, wat je daarvan kunt merken en waar je op moet letten. Ook legt ze uit hoe je de puberteitsremmers krijgt toegediend bij de huisarts. Bij één van hen kom je regelmatig op controle.  


Leefstijl

Puberteitsremming is een relatief nieuwe behandeling voor gezonde jongeren met genderdysforie. De effecten en mogelijke risico’s op lange termijn zijn nog niet uitgebreid onderzocht. Om het risico op complicaties zo laag mogelijk te houden, adviseren we je gezond te leven.

lees meer

Leefstijl

Puberteitsremming is een relatief nieuwe behandeling voor gezonde jongeren met genderdysforie. De effecten en mogelijke risico’s op lange termijn zijn nog niet uitgebreid onderzocht in deze groep. Om het risico op complicaties zoals hart- en vaatziekten en suikerziekte zo laag mogelijk te houden, adviseren we je gezond te leven: gezonde voeding, een gezond gewicht, voldoende lichaamsbeweging, niet roken en weinig alcohol.  

Botdichtheids­meting

Voordat je start met puberteitsremmers doen we een botdichtheidsmeting (dexascan) bij je. Op deze scan kunnen we zien hoe het met je botdichtheid is gesteld.

lees meer

Botdichtheids­meting

Voordat je start met puberteitsremmers doen we een botdichtheidsmeting (dexascan) bij je. Op deze scan kunnen we zien hoe het met je botdichtheid is gesteld. Door de puberteitsremmers vinden bepaalde lichamelijke veranderingen van de puberteit niet plaats. Zo worden bijvoorbeeld je botten niet steviger. Je kunt zelf iets doen om je botten steviger te maken door voldoende te bewegen en voedingsmiddelen te eten die calcium bevatten, zoals zuivelproducten. Met de dexascan controleren we dit.  

De kinderendocrinoloog beoordeelt wanneer je een botdichtheidsmeting krijgt. De physician assistant geeft je uitleg hierover. De meting vindt plaats bij de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde.


Gesprekken

Wanneer je puberteitsremmers gebruikt, blijf je doorlopend gesprekken voeren met de psycholoog, verpleegkundig specialist en kinderendocrinoloog.

 • Met de psycholoog blijf je gesprekken voeren over hoe je je voelt en wat je eraan kunt doen als je ergens last van hebt.


 • Physician assistant

  De physician assistant bespreekt hoe het met jou en je gezondheid gaat. Ze geeft advies over hoe je gezond kunt eten, je gewicht op peil houdt en voldoende beweegt. Dit is voor ieder kind belangrijk, maar als je behandeld wordt met puberteitsremmers is dit extra belangrijk.


Adviesgesprek

Alle zorgverleners die bij jou betrokken zijn overleggen met jou en je ouders/verzorgers tijdens een adviesgesprek. Dan bepalen we samen of je met cross-sekse hormonen gaat beginnen

Cross-sekse hormonen


Geslachtsbevesti­gende hormonen cross-sekse hormonen

Wanneer je kiest voor een geslachtsbevestigende behandeling, kun je op een gegeven moment starten met vrouwelijke hormonen (oestrogenen) of mannelijke hormonen (testosteron). Deze hormonen zorgen ervoor dat je de lichamelijke kenmerken van een vrouw of man krijgt.

lees meer

Geslachtsbevesti­gende hormonen cross-sekse hormonen

Wanneer je kiest voor een geslachtsbevestigende behandeling, kun je op een gegeven moment starten met vrouwelijke hormonen (oestrogenen) of mannelijke hormonen (testosteron). Deze hormonen zorgen ervoor dat je de lichamelijke kenmerken van een vrouw of man krijgt. We noemen de hormonen ook wel cross-sekse hormonen. Ze zijn de eerste behandeling die echt bij de geslachtsverandering hoort.

Gesprekken

Wanneer je cross-seksehormonen gebruikt, blijf je doorlopend gesprekken voeren met de psycholoog, verpleegkundig specialist en kinderendocrinoloog.

 • Gedurende de hele behandelfase heb je regelmatig gesprekken met de psycholoog. Je kunt dan praten over wat de behandeling met je doet en hoe je je erbij voelt.


 • Physician assistant

  De physician assistant bespreekt hoe het met je gaat en hoe het met het toedienen van de cross-sekse hormonen gaat. Andere onderwerpen die geregeld aan bod komen zijn:

  • of het lukt een gezonde leefstijl vast te houden
  • mogelijkheden om op latere leeftijd eigen kinderen te kunnen krijgen
  • of je een geslachtsbevestigende operatie wil 

  De physician assistant vraagt je ook of je mee wilt werken aan wetenschappelijk onderzoek.  

Operaties


Geslachtsbeves­tigende operaties

Als je een jaar of langer cross-sekse hormonen gebruikt, kun je in overleg met je behandelteam besluiten tot geslachtsbevestigende operaties.

lees meer

Geslachtsbeves­tigende operaties

Als je een jaar of langer cross-sekse hormonen gebruikt, kun je in overleg met je behandelteam besluiten tot geslachtsbevestigende operaties. Dit is een ingrijpende stap in de behandeling. De meeste operaties zijn onomkeerbaar. Niet iedereen kiest voor deze stap en binnen de stap zijn er ook nog verschillende mogelijkheden.


Keuzehulp

Deze Keuzehulp van Amsterdam UMC helpt je bij het maken van keuzes over operaties die transmannen kunnen ondergaan.

Follow-up

Begeleiding


Controle

Mogelijk blijf je de rest van je leven hormonen gebruiken en kom je daarvoor regelmatig op controle bij een arts. Je kunt ook behoefte houden om met een psycholoog in gesprek te blijven. De zorg die je krijgt, stemmen we af op jouw behoeftes.
 • Medewerkers
 • Intranet