Patiƫntenzorg Onderzoeken Botdichtheidsmeting

Wat is een botdichtheidsmeting?

Met een botdichtheidsmeting onderzoeken we uw botsterkte (botdichtbeid). Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een schriftelijke oproep.

Contact

Nucleaire Geneeskunde

ma t/m vr, 8.30-17.00 uur
(024) 361 45 10
contactformulier

Het onderzoek


Uitgesloten groepen

Als u meer dan 200 kg weegt, of als u in de week voorafgaand aan deze afspraak een onderzoek met contrastmiddel of een radioactieve stof heeft gehad, kunnen wij dit onderzoek niet uitvoeren. Bent u zwanger, neem dan contact met ons op. lees meer

Uitgesloten groepen

Belangrijke aspecten ter voorbereiding op het onderzoek

  • Als u meer dan 200 kilo weegt, kunnen we het onderzoek helaas niet uitvoeren.
  • U mag in de week voorafgaand aan dit onderzoek geen onderzoek hebben gehad waarbij contrastmiddel is toegediend. Dus geen: CT-scan met infuus of met drinken, hartkatheterisatie, of een rƶntgenonderzoek waarbij iets is ingebracht. Als u hierover twijfelt, neemt u dan contact met ons op.
  • U mag in de 2 dagen voorafgaand aan het onderzoek of op de dag van het onderzoek geen onderzoek hebben gehad waarbij een radioactieve stof is toegediend. Dus geen: botscan, ejectriefractiebepaling, schildklierscan of een ander onderzoek waarbij radioactiviteit is toegediend. Als u hierover twijfelt, neemt u dan contact met ons op.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, vragen we u contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We willen uw ongeboren kind liever niet blootstellen aan straling. Als u borstvoeding geeft, kunt u hier gewoon mee doorgaan.


Voor het onderzoek

Wij vragen u om voor het onderzoek kleding aan te trekken zonder plastic of metalen onderdelen. Heeft u een handicap, neem dan voor het onderzoek contact met ons op. lees meer

Voor het onderzoek

  • Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen op de gebruikelijke manier.
  • U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.
  • U laat ons uw lengte en gewicht weten.

Kleding en sieraden

Kledingstukken met metalen knopen/drukkers, plastic/metalen sluithaakjes, beugels, plastic/metalen ritsen of andere storende metalen of plastic onderdelen moeten uit voor het onderzoek. U kunt geschikte kleding zonder deze onderdelen thuis aantrekken, zodat u zich niet uit hoeft te kleden. Voedingslijnen of andere centrale lijnen, die uitwendig op uw huid liggen, moeten wij verplaatsen als deze in het scangebied liggen.

Handicap

Als u een handicap heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt, verzoeken we u dit vooraf te melden. U kunt dit doen door contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.


Tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een scanbed. Het is belangrijk dat u goed stilligt tijdens het onderzoek. Het apparaat beweegt op ruime afstand van uw lichaam enkele keren heen en weer. lees meer

Tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een scanbed. Het is belangrijk dat u goed stilligt tijdens het onderzoek. Het apparaat beweegt op ruime afstand van uw lichaam enkele keren heen en weer. We verrichten korte metingen van uw heup en ruggenwervels om de botdichtheid te onderzoeken. Bij kinderen maken we soms, op verzoek van de behandeld arts, ook een foto van het gehele lichaam.
Komt u voor een botdichtheidsmeting in het kader van wetenschappelijk onderzoek dan kan het zijn dat het onderzoek iets anders verloopt.

De totale duur van het onderzoek is 10 tot 20 minuten.


Na het onderzoek

De nucleair geneeskundige maakt op een later tijdstip een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitslag en zal u hierover informeren. lees meer

Na het onderzoek

Er is geen sprake van bijwerkingen na het ondergaan van dit onderzoek.
De nucleair geneeskundige maakt op een later tijdstip een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitslag en zal u hierover informeren. Als u nog geen afspraak heeft met uw behandelend arts, kunt u voor een afspraak bellen met de poli van uw behandelend arts. Meestal is de uitslag na een week bekend.

Verslag nucleair geneeskundig onderzoek of behandeling in mijnRadboud

In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. lees meer

Verslag nucleair geneeskundig onderzoek of behandeling in mijnRadboud

Nadat het onderzoek of de behandeling klaar is, bekijkt de nucleair Geneeskundige de beelden. Hij maakt hiervan een verslag dat hij naar uw behandelaar stuurt. Uw behandelaar bekijkt dit verslag en samen met de uitslagen van eventuele andere onderzoeken kan uw behandelaar een conclusie trekken. In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. Het verslag wordt 7 dagen nadat de nucleair geneeskundige het definitief heeft gemaakt bij ‘Uitslagen’ onder het tabblad ‘Mijn Dossier’ getoond. Wat het verslag voor u betekent bespreekt uw behandelaar met u tijdens uw volgende afspraak.

Doordat er tijd kan zitten tussen het uitvoeren van het onderzoek en het maken van het verslag, staat de uitslag niet standaard 7 dagen na uw onderzoek in mijnRadboud, maar na 7 dagen + de tijd die de nucleair geneeskundige nodig heeft voor het maken van het verslag.

Wetenschappelijk onderzoek

Als uw onderzoek (deels) plaatsvindt in het kader van wetenschappelijk onderzoek, is de uitslag niet zichtbaar in mijn Radboud.

Meer informatie


Afspraak wijzigen

Wilt u uw afspraak wijzigen of afzeggen? Geef het aan in ’mijnRadboud’ of neem contact op met de afdeling of polikliniek waar u een afspraak heeft. 

inloggen mijnRadboud

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: D
Verdieping: -1
Route: 757 (geen aanmeldzuil)

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Nucleaire Geneeskunde
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 757

Op Nucleaire Geneeskunde is geen aanmeldzuil aanwezig.
U meldt zich aan bij de balie.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw D, Verdieping -1 en volg route 757 (geen aanmeldzuil) (Nucleaire Geneeskunde)

Nucleaire Geneeskunde

Nucleaire Geneeskunde voert diagnostisch onderzoek uit met radioactieve stoffen. Daarmee kunnen we diverse afwijkingen en stofwisselingsprocessen zichtbaar maken. Ook behandelen we bepaalde aandoeningen, zoals schildklierkanker, met radioactieve stoffen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet