Expertisecentra Mindfulness Trainingen Mindfulness basistraining bij depressieve-, angst- of andere psychische klachten en/of lichamelijke ziekten (MBCT)

Over mindfulness bij depressieve, angst- of andere psychische en/of lichamelijke klachten

Mindfulness is de bereidheid en het vermogen om op een vergelijkbare manier aanwezig te zijn bij alle gebeurtenissen en ervaringen, of ze nou prettig of onprettig zijn, met vriendelijkheid, nieuwsgierigheid en onderscheidingsvermogen.

lees meer

Over mindfulness bij depressieve, angst- of andere psychische en/of lichamelijke klachten

Mindfulness is de bereidheid en het vermogen om op een vergelijkbare manier aanwezig te zijn bij alle gebeurtenissen en ervaringen, of ze nou prettig of onprettig zijn, met vriendelijkheid, nieuwsgierigheid en onderscheidingsvermogen.

Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we vaak de neiging deze af te keuren of te onderdrukken.
Mindfulness leert u om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van uw gedachten, gevoelens of emoties en lichamelijke gewaarwordingen.

U leert om bewuster stil te staan bij uw ervaring van het hier en nu en deze niet te veroordelen. Er kan dan ruimte ontstaan voor het maken van andere keuzes. In plaats van u te laten leiden door negatieve gedachten of sombere gevoelens kan er ruimte ontstaan om dat niet te doen. Een grotere keuzevrijheid biedt een betere kwaliteit van leven.


Inhoud

Er wordt geoefend met allerlei aandachtsoefeningen, zoals de bodyscan, zitten in aandacht en lichamelijke oefeningen, maar ook met kortere oefeningen zoals de ademruimte en het doen van routine activiteiten met aandacht.

lees meer

Inhoud

Er wordt geoefend met allerlei aandachtsoefeningen, zoals de bodyscan, zitten in aandacht en lichamelijke oefeningen, maar ook met kortere oefeningen zoals de ademruimte en het doen van routine activiteiten met aandacht. De ervaringen aan de hand van deze oefeningen worden besproken. Ook wordt er aandacht besteed aan psycho-educatie over stemmingsklachten, zelfzorg en preventie van terugval in depressie. De training bestaat uit 8 sessies die wekelijks gegeven worden. Een sessie duurt 2,5 uur. Tegen het einde van de training (meestal na sessie 6) vindt er ook een stiltedag (oefendag) plaats. Na iedere sessie wordt er huiswerk opgegeven, zodat u thuis kunt oefenen met in de training aangereikte stof. Het doen van het huiswerk is een essentieel onderdeel van de training, omdat er alleen op die manier met het richten van de aandacht geoefend kan worden.


Wat u leert

U leert met aandacht anders om te gaan met onplezierige gedachten, gevoelens en lichamelijke klachten. Daarnaast leert u emoties meer toe te staan in plaats van deze te onderdrukken.

lees meer

Wat u leert

U leert met aandacht anders om te gaan met onplezierige gedachten, gevoelens en lichamelijke klachten. Daarnaast leert u emoties meer toe te staan in plaats van deze te onderdrukken. Ook krijgt u handvatten aangereikt om enerzijds een op handen zijnde terugval sneller te signaleren en deze mogelijk tijdig af te wenden. Anderzijds, als een terugval toch doorzet, om deze periode zo goed mogelijk door te komen en te doen wat ‘wijs’ is.


Doelgroep

Mensen die lijden aan (recidiverende) depressie, angststoornis, somatoforme stoornis, AD(H)D, autisme, bipolaire stoornissen. Op indicatie ook andere psychiatrische stoornissen.

lees meer

Doelgroep

Mensen die lijden aan (recidiverende) depressie, angststoornis, somatoforme stoornis, AD(H)D, autisme, bipolaire stoornissen. Op indicatie ook andere psychiatrische stoornissen, verklaarde dan wel onverklaarde lichamelijke klachten. Voor de volgende doelgroepen is er een aangepaste variant van de training:

U kunt deelnemen aan deze training als u 18 jaar of ouder bent.


Kosten

De indicatiestelling wordt vergoed door de zorgverzekeraar met uitzondering van uw eigen risico.

lees meer

Kosten

De indicatiestelling wordt vergoed door de zorgverzekeraar met uitzondering van uw eigen risico. Bij psychiatrische aandoeningen wordt de training vergoed, mits er ook andere behandelingen plaatsvinden of plaatsgevonden hebben in het kader van dezelfde zorgvraag.

Klik hier voor meer informatie over kosten van zorg.

Vanaf 1 januari 2022 geldt het zorgprestatiemodel. Bekijk de patiëntfolder van het zorgprestatiemodel.


Data Mei 2024

De plaatsing in trainingsgroepen is op volgorde van binnenkomst van de aanmelding, geschiktheid en beschikbare capaciteit.

lees meer

Data Mei 2024

De plaatsing in trainingsgroepen is op volgorde van binnenkomst van de aanmelding, geschiktheid en beschikbare capaciteit.

Mei 2024

  • MBCT maandagmiddag (bij lichamelijke klachten): start maandagmiddag 13 mei, 27 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni, 24 juni, 1 juli en 8 juli (van 13.00 - 16.00 uur) van 13.00 - 15.30 uur. Zaterdag 29 juni december stiltemiddag van 13.00 - 17.00 uur.
  • MBCT dinsdagochtend: start dinsdagochtend 21 mei, 28 mei, 4 juni, 11 juni, 18 juni, 25 juni, 2 juli en 9 juli van 09.30 - 12.00 uur. Zaterdag 29 juni stiltedag van 10.15 – 16.15 uur.
  • MBCT woensdagochtend: start woensdagochtend 15 mei, 22 mei, 29 mei, 5 juni, 12 juni, 19 juni, 26 juni en 3 juli (van 09.30 - 12.30 uur) van 09.30 - 12.00 uur. Zaterdag 22 juni stiltedag van 10.15 – 16.15 uur.
  • MBCT woensdagmiddag: start woensdagmiddag 22 mei, 29 mei, 5 juni, 12 juni, 19 juni, 26 juni, 3 juli en 10 juli (van 13.00 - 16.00 uur) van 13.00 - 15.30 uur. Zaterdag 22 juni stiltedag van 10.15 – 16.15 uur.
  • MBCT donderdagochtend: start donderdagochtend 23 mei, 30 mei, 6 juni, 13 juni, 20 juni, 27 juni, 4 juli en 11 juli (van 09.30-12.00 uur) van 09.30 - 11.30 uur. Zondag 22 juni stiltedag van 10.15 - 16.15 uur.

In augustus 2024 worden de eerstvolgende trainingen ingepland. Zodra de data bekend zijn worden ze toegevoegd aan deze pagina.


Aanmeld­procedure

Voor deelname aan deze training heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, behandelaar met AGB code of een interne verwijzing van uw behandelend arts van het Radboudumc.

lees meer

Aanmeld­procedure

Voor deelname aan deze training heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, behandelaar met AGB code of een interne verwijzing van uw behandelend arts van het Radboudumc.

Verwijzen kan via: ZorgDomein > Geestelijke gezondheidszorg > Volwassenen (18 – 65 jaar) > Overige zorgvragen geestelijke gezondheidszorg volwassen.

Na aanmelding ontvangt u per post een formulier persoonsgegevens. Na retour ontvangst van dit formulier én de verwijsbrief wordt u op volgorde van binnenkomst uitgenodigd voor een intakegesprek (duur circa 2 uur, inclusief 30 minuten supervisie van een psychiater). Tijdens dit intakegesprek zal samen met u worden besproken of deelname aan de training voor u een mogelijkheid is.

De plaatsing in trainingsgroepen is op volgorde van binnenkomst van de aanmelding, geschiktheid en beschikbare capaciteit.


Ervaringen deelnemers

In het gedicht "Vrij als een vlinder" heeft een oud-deelnemer aan de training verwoord wat de training voor haar heeft betekend. 

naar het gedicht
  • Medewerkers
  • Intranet