Werkwijze

Medisch specialisten vragen een BOS-score aan door een CT-scan naar het ORL te sturen. De BOS-score wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen drie werkdagen, via een rapport teruggestuurd naar de aanvrager. Deze BOS-score kan de medisch specialist gebruiken om het fractuurrisico te schatten.
 
Het Radboudumc helpt lokale centra die mee willen doen met de BOS-score. Dit doen we door vereiste documenten aan te leveren, mee te denken met de workflow en te ondersteunen bij aanvragen bij commissies. diverse commissies. Uit ervaring blijkt dat de BOS-score weinig tijd kost voor arts en patiënt.
Lopende onderzoeken Klinische implementatie van de BOtSterkte-score

Achtergrond

Om een fractuurrisico beter te kunnen voorspellen bij mensen met botmetastasen in het femur (dijbeen), is de BOtSterkte-score ontwikkeld. Deze zogenaamde 'BOS-score' is een objectieve methode die in staat is de botsterkte van het femur, en daarmee het fractuurrisico, te berekenen.

lees meer

Achtergrond

Patiënten met kanker en botmetastasen in het femur hebben een verhoogd risico op een pathologische fractuur. Het fractuurrisico bepaalt het behandelplan van de patiënt: patiënten met een laag fractuurrisico worden conservatief behandeld met bijvoorbeeld pijnbestrijdende radiotherapie, terwijl patiënten met een hoog fractuurrisico in aanmerking kunnen komen voor een preventieve stabiliserende operatie opdat een fractuur wordt voorkomen.

Huidige klinische methoden om het fractuurrisico in te schatten zijn gebaseerd op het oordeel van de medisch specialist (bijvoorbeeld radioloog, radiotherapeutisch oncoloog of orthopedisch chirurg) die het risico op een fractuur schat op basis van de röntgenfoto’s of CT-scans. Het blijkt echter dat de methode die in de huidige richtlijnen wordt beschreven resulteert in over- en onderbehandelde patiënten.  

Om het fractuurrisico beter te kunnen voorspellen, is de BOtSterkte-score, afgekort BOS-score, ontwikkeld. De BOS-score is een objectieve methode, gebaseerd op patiëntspecifieke eindige-elementen  computermodellen. Input voor de BOS-score is een CT -scan waaruit de patiëntspecifieke geometrie en de botdichtheden worden gehaald waarmee vervolgens de botsterkte wordt berekend. Uit onderzoek (Eggermont et al., Bone Joint Res, 2018, Eggermont et al., Bone, 2020) blijkt dat de BOS-score beter het fractuurrisico kan schatten dan ervaren medisch specialisten die werken volgens de huidige richtlijnen.

Daarom kunnen medisch specialisten nu een BOS-score aanvragen bij het Orthopaedic Research Lab van het Radboudumc waarmee het fractuurrisico van een patiënt met femorale botmetastasen kan worden ondersteund. De medisch specialist en patiënt kunnen de BOS-score gebruiken bij het afstemmen van de beste behandeling. De BOS-score doet enkel uitspraken over de botsterkte van het femur, en daarmee een voorspelling van fractuurrisico, maar genereert niet zelf een uitkomst over het wel of niet te kiezen voor preventieve chirurgie of een andere vorm van behandeling. Dit omdat deze beslissing afhangt van zaken die niet worden meegenomen in de BOS-score, zoals klinische conditie van de patiënt, levensverwachting en wensen van de patiënt. Met behulp van de BOS-score kan het aantal onder- en overbehandelde patiënten gereduceerd worden, en daarmee een verbetering van de kwaliteit van leven bewerkstelligen bij deze patiënten in de laatste fase van hun leven. Tijdens dit project wordt de klinische implementatie van de BOS-score gerealiseerd bij verschillende radiotherapieafdelingen in Nederland.
 


Klinische implementatie

Het BOS-project implementeert de BOS-score bij radiotherapiecentra in Nederland. De BOS-score is een klinische tool voor patiënten met botmetastasen in het femur en helpt bij de fractuurvoorspelling van deze patiëntenpopulatie.

Meer informatie over dit project?

Florieke Eggermont

contact

Werkwijze

Medisch specialisten vragen een BOS-score aan door een CT-scan naar het ORL te sturen. De BOS-score wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen drie werkdagen, via een rapport teruggestuurd naar de aanvrager. Deze BOS-score kan de medisch specialist gebruiken om het fractuurrisico te schatten. lees meer

BOS-rapport

 • Bekijk een voorbeeld van een BOS-rapport.

  bekijk pdf


 • Aanvragen

  1. Patiënt komt voor een consult bij de radiotherapeut
  2. Patiënt wordt geïnformeerd over de BOS-score en de mogelijkheid voor inclusie
  3. Plannings-CT-scan wordt gemaakt voor bestralingen, en deze scan wordt gepseudonimiseerd doorgestuurd naar het Orthopaedic Research Lab van het Radboudumc. Voor de BOS-score hoeft geen extra CT-scan gemaakt te worden
  4. Het patiënt-specifieke BOS-rapport wordt aangevraagd door te e-mailen naar Orthopaedicresearchlab@radboudumc.nl
  5. Het BOS-rapport wordt z.s.m. geleverd, uiterlijk binnen drie werkdagen
  6. De resultaten van het BOS-rapport, een uitsluiting van hoog/laag fractuurrisico op basis van de biomechanische eigenschappen, kunnen in de klinische praktijk verwerkt worden.

Meedoen met de implementatie?

Wij zoeken radiotherapie-instellingen die een BOS-score willen aanvragen voor patiënten met metastasen in het femur. Wilt u meedoen? Neem dan contact op met Florieke Eggermont (zie 'Meer informatie').

Projectleider

Esther Tanck

+31 (0)24 361 69 59

Subsidieverstrekkers


Betaalbaar Beter

Het Radboudumc heeft een meerjarige kwaliteitsalliantie gesloten met zorgverzekeraar VGZ. Onder de noemer ‘Betaalbaar Beter’ werken we gezamenlijk aan zinnige zorg: innovaties die de zorg tegelijkertijd beter en goedkoper maken. Beter voor de patiënt en beter voor de maatschappij, dus.

lees meer

Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft in twintig jaar tijd een kwart van de reserves besteed die zijn vrijgekomen nadat de vrijwillige ziekenfondsverzekering door de overheid is opgeheven.

bezoek website

Team


Externe partner Leids Universitair Medisch Centrum

Dr. Y.M. van der Linden (radiotherapeut-oncoloog)

Afdeling Orthopedie

Orthopedie is een chirurgisch specialisme. Wij behandelen aandoeningen van de botten, gewrichten, spieren en pezen. Dit doen we met en zonder operatie. Orthopedie behandelt onder andere patiënten met artrose van het heup- of kniegewricht, botkanker of een dwarslaesie.

lees meer

Afdeling Radiotherapie

De afdeling Radiotherapie behandelt kanker door middel van bestraling (radiotherapie). Radiotherapie vernietigt kankercellen of remt deze in hun groei.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet