Nieuws Zeven hoogleraren benoemd als lid van Academia Europaea
22 augustus 2019

De Nijmeegse hoogleraren Hans van Bokhoven, Beatrice van der Heijden, Olivier Hekster, Nicoline Hoogerbrugge, Hans de Kroon, Asli Ozyurek en Michiel Vermeulen zijn onlangs benoemd in de Academia Europaea, het Europese genootschap van wetenschappers die behoren tot de mondiale top. In de Academia Europaea zijn ruim tweeduizend wetenschappers uit Europa verzameld over de hele breedte van de wetenschap. Jaarlijks worden de meest aansprekende internationale kandidaten uitgekozen.
 
Prof. dr. Hans van Bokhoven, hoogleraar Moleculaire Neurogenetica
Het onderzoek van Hans van Bokhoven is gericht op het ontrafelen van de genetische oorzaken van aangeboren aandoeningen van het brein, zoals verstandelijke beperkingen, autisme, epilepsie en neuromusculaire ziekten. De kennis over genetische varianten die verantwoordelijk zijn voor deze aandoeningen past hij toe om meer inzicht te krijgen in de exacte moleculaire en cellulaire processen die daardoor verstoord raken. Zijn onderzoek maakt gebruik van diermodellen (fruitvliegjes) voor specifieke erfelijke aandoening, bijvoorbeeld Kleefstra-syndroom. In toenemende mate worden ook stamcellen van patiënten gebruikt waaruit celtypen (neuronen) gekweekt worden die fysiologisch relevant zijn voor de betreffende aandoeningen. Studie hiervan levert nieuwe inzichten over het mechanisme van ziekte, die hij gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe strategieën voor therapie.
Persoonspagina Hans van Bokhoven

Prof. Beatrice van der Heijden, hoogleraar Bedrijfskunde, in het bijzonder strategisch personeelsmanagement
Arbeids- en organisatiepsychologe Beatrice van der Heijden is gespecialiseerd in loopbaanontwikkeling, in het bijzonder 'ouder worden en werk', employability, leeftijdsstereotypering, en expertiseontwikkeling. Ze doet onderzoek naar individuele, functiegerelateerde en organisatorische determinanten van loopbaanontwikkeling. Daarbij is ze vooral geïnteresseerd in de relatie tussen medewerker en zijn of haar direct leidinggevende en de invloed hiervan op het loopbaanontwikkelingsproces.
Persoonspagina Beatrice van der Heijden
 
Prof. Olivier Hekster, hoogleraar Oude geschiedenis 
Olivier Hekster onderzoekt de rol van ideologie in de Romeinse oudheid. Hij kijkt met name naar beeldvorming van Romeinse keizers. Nadruk ligt hierbij op de verschillende media waarmee de keizers hun macht verbeeldden (zoals munten, inscripties, portretten en bouwwerken) en op hoe de bevolking van het Romeinse Rijk hierop reageerde. Verdere onderzoeksinteresses: theater en gladiatorenspelen in de oudheid en de geschiedenis van de stad Rome. 
Sinds 2016 leidt hij een VICI-project naar de rol van traditie in de Romeinse Geschiedenis (50 v. Chr. - 565 n. Chr.). In 2017 kreeg Hekster een  KNAW Ammodo Award voor onderzoek naar communicatiemiddelen van de Romeinse keizers. Hekster is voorzitter van het internationale netwerk Impact of Empire. Hij was eerder Fellow of Ancient History van Merton College, Oxford (2002-2004), en Humboldt Fellow aan de Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik, München (2012-2013).
Persoonspagina Olivier Hekster
 
Prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge, hoogleraar Erfelijke kanker in het Radboudumc
Nicoline Hoogerbrugge is gespecialiseerd in het herkennen, vaststellen en behandelen van erfelijke kanker en richt zich daarnaast ook op het voorkomen van erfelijke kanker bij familieleden. In de afgelopen jaren heeft ze zich toegelegd om de kennis te vergroten over genetische factoren bij kanker op jonge leeftijd of bij mensen die meerdere keren kanker kregen. Sinds 2017 geeft ze leiding aan een Europees Referentie Netwerk in genetische tumor risico syndromen (ERN GENTURIS, www.genturis.eu). Dit is een door de EU erkend, internsief Europees samenwerkingstraject met onderzoekers en medisch specialisten op het gebied van erfelijke kanker.
Persoonspagina Nicoline Hoogerbrugge,

Prof. Hans de Kroon, hoogleraar Experimentele plantenecologie
Hans de Kroon werkte het grootste deel van zijn wetenschappelijk carrière aan interacties tussen planten, vooral ondergronds aan wortels en hun gedrag in de dynamische bodem. Hij werkt aan projecten waarin de empirische en statistische methoden worden ontwikkeld om de soortenrijkdom van plant-, vogel- en insecten-gemeenschappen te monitoren. Sinds eind 2017 heeft hij echter wereldwijd meer bekendheid gekregen als insectenonderzoeker. Het onderzoek dat hij in dat jaar samen met Duitse collega’s publiceerde gaf aan dat de daaraan voorafgaande 20 jaar de totale biomassa vliegende insecten met 75 procent is afgenomen. Het was de aanzet voor een stroom van wereldwijde vervolgonderzoeken én maatregelen, die tot op de dag van vandaag voortduurt.
Persoonspagina Hans de Kroon

Prof. Asli Ozyurek, hoogleraar Gesture language and cognition
Asli Ozyurek onderzoekt de relatie tussen lichaam, taal, (neuro)cognitie en communicatie. De onderliggende vraag is in hoeverre onze lichamelijke acties interacteren met of vorm geven aan taal, de verwerking en gebruik ervan binnen communicatie. Zij behandelt deze vraag in twee gebieden van menselijk communicatief gedrag, waarin lichaam en taal nauw met elkaar verbonden zijn:
-gebaren die door volwassen sprekers en kinderen spontaan worden gebruikt;
-gebarentaal (bestaande of in ontwikkeling) gebruikt door dove mensen.
Zo toonde ze onder meer aan dat wanneer we gebaren gebruiken om  taal te begrijpen in een rumoerige omgeving, dezelfde hersengebieden actief zijn als bij het spreken van taal; en dat kinderen emoties eerder in hun ontwikkeling uitdrukken in gebaren dan in hun spreektaal.
Asli Ozyurek is directeur van Multimodal Language and Cognition lab in het Center for Language Studies, bestuurslid van Language in Interaction Gravitation Consortium en Donders Center for Cognition, Brain and Behaviour van de Radboud Universiteit. Ook is zij associate onderzoeker van Max Planck Institute of Psycholinguistics. Haar onderzoek wordt gefinancierd met toekenningen van National Institutes of Health, VS, NWO-Vidi en –Vici, ERC (European Research Council Starting Grant) en Marie Curie. Asli Ozyurek  is de eerste Turkse vrouw in de  Academia Europaea
Persoonspagina Asli Ozyurek
 
Prof. Michiel Vermeulen, hoogleraar Proteomics and Chromatin Biology
Michiel Vermeulen is onderzoeksdirecteur van het instituut RIMLS-FNWI. In zijn onderzoek maakt hij gebruik van integratieve systeembiologische toepassingen zoals next-generation sequencing en massaspectrometrie om genexpressieregulatie in ziekte en gezondheid te bestuderen. In 2012 ontving hij een ERC Starting Grant, gevolgd door een ERC Consolidator Grant in 2017 voor onderzoek naar stamcellen die aanwezig zijn in de darm. Voor dit onderzoek maakt hij gebruik van in vitro gekweekte ‘minidarmpjes’ oftewel organoïden. De onderzoeksgroep van Michiel Vermeulen maakt ook deel uit van het Oncode Institute, een prestigieus virtueel nationaal instituut dat fundamenteel en toegepast kankeronderzoek verricht.
Persoonspagina’s Michiel Vermeulen, Michiel Vermeulen
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Meer informatie


Pieter Lomans

persvoorlichter

06 3197 0558

Meer nieuws


Verloop van dementie beter in kaart gebracht

12 november 2019

Dementie is een ziekte met vele gezichten. Het kan diverse oorzaken hebben, maar hoe de ziekte verloopt wordt ook door veel factoren beïnvloedt. Miriam Haaksma onderzocht deze invloeden en promoveert daarop aan het Radboudumc op 12 november 2019.

lees meer

Hoe gezond bent u? Test het nu! Gratis leefstijlchecks op dag van de chronisch zieken

12 november 2019

Cholesterol, bloeddruk en bloedsuiker zijn de belangrijkste voorspellers voor het krijgen van een beroerte. De afdeling Neurologie van het Radboudumc organiseert daarom een publiekevenement op 12 november. Iedereen die zijn of haar gezondheid wil laten testen (is welkom.

lees meer

1,9 miljoen euro voor landelijk onderzoek naar schildklierhormonen

11 november 2019

Internist-endocrinoloog Marco Medici heeft met een landelijk samenwerkingsverband 1,9 miljoen euro toegekend gekregen voor een klinische studie naar schildklierhormonen.

lees meer

ENABLE Conferentie in Nijmegen boordevol activiteiten voor het brede publiek

11 november 2019

Deze week zijn er in Nijmegen diverse publieksactiviteiten rondom wetenschap te beleven!

lees meer

Verbouwing Amalia kinderziekenhuis gestart Met sloop en verbouwing van tweede verdieping

7 november 2019

Op de tweede verdieping komen de klinische afdelingen: medium care, short stay, dagbehandeling en het kinderbrandwondencentrum. Het plein inclusief Radboud kinderTV en theater, wordt een fijne plek voor kinderen en hun ouders.

lees meer

Koninklijke onderscheiding voor prof. Merel Ritskes-Hoitinga Officier in de Orde van Oranje-Nassau

7 november 2019

Prof. Merel Ritskes-Hoitinga ontving bij haar oratie op 6 november een Koninklijke Onderscheiding tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau van burgemeester Marriët Mittendorff van de gemeente Heumen voor haar werk op het gebied van verantwoord proefdieronderzoek. (foto: Paul Lagro)

lees meer