Nieuws Beperkte versoepelingen coronamaatregelen per 25 september

23 september 2021

Steeds meer basismaatregelen worden in Nederland losgelaten. Vorige week kondigde het kabinet aan dat de 1,5 meter maatregel per 25 september in de meeste gevallen wordt losgelaten.
Net als na het loslaten van de mondkapjesplicht in juli, volgt het Radboudumc ook deze versoepeling niet op. Alle basismaatregelen (mondkapjes, 1,5 meter afstand, gezondheidsvragen  en handhygiëne) blijven van kracht. Wij doen dit om u als onze patiënt, uw naasten en onze bezoekers en medewerkers te blijven beschermen. Wel gaat het Radboudumc beperkt meer bezoek en begeleiders toestaan.

Bescherming patiënten steeds belangrijker

Hoewel  een groot deel van de bevolking inmiddels volledig is gevaccineerd is het virus nog niet weg. Veel regio’s in Nederland, waaronder de regio van het Radboudumc, kleuren nog altijd rood op de kaart. Dat betekent dat het risiconiveau ‘ernstig’ is.
Juist in een umc als het Radboudumc komen veel patiënten die een zeer kwetsbare gezondheid hebben en vaak, ondanks vaccinatie, onvoldoende beschermd zijn tegen het virus. Om hen een veilige toegang tot onze zorg te bieden, houden we in het Radboudumc vast aan alle basismaatregelen.
Dat betekent dat we bij patiënten en bezoekers het gebruik van mondkapjes blijven stimuleren en medische mondneusmaskers uitdelen bij de ingang. De 1,5 meter afstand blijft ook de norm, net als de gezondheidsvragen en handhygiëne.

Begeleider toegestaan

Vanaf zaterdag 25 september mogen patiënten met een afspraak in het ziekenhuis maximaal één begeleider meenemen. Sommige wachtruimtes zijn alleen te klein om daarbij de 1,5 meter afstand te kunnen houden. Daarom vragen we patiënten die geen begeleider nodig hebben, om toch alleen te komen. Het dragen van mondneusmaskers is in deze wachtruimtes extra belangrijk.
We vragen begrip voor deze situatie en onze keuze hierin.
Ook zijn er uitzonderingen waarin we meer begeleiders toestaan:

  • Patiënten die komen voor een bevalling mogen twee begeleiders meenemen.
  • Kinderen en jongeren tot 18 jaar die een afspraak hebben op de polikliniek mogen twee ouders meenemen.
  • (Kwetsbare) ouderen die een afspraak hebben op de polikliniek mogen hun partner én een kind/mantelzorger meenemen.

Meer bezoekers welkom

Opgenomen patiënten mogen vanaf 25 september per dag twee bezoekers ontvangen. Als het in de ruimte lukt om 1,5 meter afstand te houden mogen deze twee bezoekers ook gelijktijdig komen. Ook hier zijn er uitzonderingen waarin we meer bezoekers toestaan:

  • Opgenomen kinderen mogen maximaal vier bezoekers per dag ontvangen, maximaal twee bezoekers tegelijkertijd, als er 1,5 meter afstand kan worden gehouden
  • Opgenomen patiënten na bevalling mogen maximaal vier bezoekers per dag ontvangen, maximaal twee bezoekers tegelijkertijd, als er 1,5 meter afstand kan worden gehouden
  • Uitzonderingen zijn mogelijk voor patiënten die mogelijk komen te overlijden. Dit kan worden overlegd met de afdeling waar de patiënt is opgenomen.

Voor bezoek en begeleiding blijft gelden dat zij alleen toegang krijgen tot het Radboudumc als zij op alle gezondheidsvragen bij de ingang van het ziekenhuis ‘nee’ kunnen antwoorden en met een groene toegangskaart naar binnen kunnen.

Restaurant

Het restaurant in het Radboudumc is gewoon toegankelijk, zonder toegangsbewijs. Maar ook hier geldt de regel dat 1,5 meter afstand gehouden wordt en dat mondkapjes geadviseerd worden, behalve zittend om te eten en drinken.

Meer nieuws


Mondkapjes op minder plekken verplicht in het Radboudumc

5 december 2022

Binnen het Radboudumc vervalt de mondkajesplicht in alle algemene ruimten (ingang, gangen, trappen). Op zorglocaties (bijv. poli's, behandelkamers, verpleegafdelingen etc.) wordt het mondkapje nog steeds egdragen. Bij de ingang worden mondneusmaskers daarom nog steeds uitgereikt. 

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet