Nieuws IC-verpleegkundigen schetsen eigen toekomst
28 oktober 2021

Donderdag 28 oktober overhandigde een team van IC-verpleegkundigen van het Radboudumc hun visie op de toekomst van hun vak aan de beroepsvereniging V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland). De visie geeft een beeld van hoe IC-verpleegkundigen zelf hun toekomst en de ontwikkelingen in het vak zien. Het vormt meteen de basis voor de verdere ontwikkeling van de IC-verpleegkundige zorg in het Radboudumc.

Bertine Lahuis, voorzitter Raad van Bestuur Radboudumc: ‘Het is juist nu heel belangrijk dat IC-verpleegkundigen zich vanuit hun eigen kracht laten horen en zien. Dit visiedocument en de manier waarop het tot stand is gekomen, is daar een goed voorbeeld van. We zijn als Raad van Bestuur super trots op onze IC-verpleegkundigen en ondersteunen deze visie van harte. We kijken uit naar de verdere uitwerking ervan.’

 

Visie verpleegkundige IC zorg 2030

In deze ‘Visie verpleegkundige IC zorg 2030’ hebben IC-verpleegkundigen gekeken hoe de IC-zorg er in 2030 uit moet zien. Vanuit de Nederlandse Federaties van umc’s (NFU) kwam de vraag om een herziening van de functie van IC-verpleegkundigen. De IC-verpleegkundigen van het Radboudumc hebben daarnaast ook gekeken naar de toekomst van de IC-zorg in het algemeen.

Een voorbeeld van IC-zorg die nu nog in het umc gegeven wordt, maar straks ook veilig thuis kan, is de zorg die nodig is om van de beademing af te komen als dat niet vanzelf lukt. Een ander voorbeeld is dat een patiënt die een complexe ingreep heeft ondergaan, straks sneller naar huis kan na de ingreep en via telemonitoring in de gaten wordt gehouden. Mocht er dan zorg nodig zijn, kan er direct actie ondernomen worden door zorgverleners. Dit voorbeeld geeft aan dat de techniek een belangrijke rol speelt ter ondersteuning van het toekomstige werk van IC-verpleegkundigen.

Wordt het dan onpersoonlijker? Nee, want juist door de ondersteuning door de techniek, heeft een IC-verpleegkundige meer tijd en aandacht voor de patiënt, zowel binnen de muren van het umc als in de nabijheid van het eigen (t)huis van de patiënt.

Loopbaanperspectieven

De arbeidsmarkt laat grote tekorten zien aan verpleegkundigen, ook voor de IC. Dit maakt de druk op de zorg groter. IC-verpleegkundigen hebben zelf ook nagedacht over hun loopbaanontwikkeling en zien vooral kansen in de netwerksamenwerking binnen de regio en verbreding van het vak in de acute zorgketen. In 2030 werken ze meer buiten de muren van het umc in de regio en samen met partners in de regio, hebben ze hun kennis op verschillende gebieden in de acute zorg verbreed (zorg in de ambulance, op de spoedeisende hulp en de acute opnameafdeling), worden zij geïnspireerd door de nieuwe (technische) mogelijkheden waardoor meer handelingen verschuiven van arts naar IC-verpleegkundige en zijn ze nog steeds, zo niet meer, gemotiveerde zorgprofessionals.

Een plan met ambitie

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft aan alle umc’s in Nederland een oproep gedaan om een visie op het werk van de IC-verpleegkundige te formuleren waarin o.a. doorgroeimogelijkheden en eventuele taakverschuiving een plek krijgen. De focus ligt daarbij op het zodanig ontwikkelen van het verpleegkundige IC vak dat het complementair is aan de medische ontwikkeling. Waarmee samen verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de beste zorg voor de patiënt.

De IC-verpleegkundigen van het Radboudumc hebben zichzelf uitgedaagd om een brede visie op de toekomst te formuleren, gebaseerd op een hoog ambitieniveau. Hierbij is in de visie breder gekeken dan de oorspronkelijke vraag en is het totaal van de IC-zorg meegenomen.

Het complete visiedocument Visie verpleegkundige IC Zorg 2030 en een samenvatting zijn beschikbaar voor geïnteresseerden.

Meer informatie


Margie Alders

persvoorlichter

+31622421639
send an email
lees meer

Meer nieuws


Samenwerking Nederland en Scandinavië in precisiegeneeskunde bij kanker

26 november 2021

De Scandinavische landen gaan in samenwerking met Nederlandse centra vergelijkbare klinische studies opzetten als de pionierende Nederlandse DRUP-studie

lees meer

Samenwerking Universiteit Twente en Radboudumc

24 november 2021

De groep Biomaterials Science and Technology (BST) van de Universiteit Twente heeft een formele academische samenwerkingsovereenkomst getekend met de afdelingen Nefrologie en Fysiologie van het Radboudumc.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet