Nieuws Radboudumc en Anna Ziekenhuis slaan handen ineen voor IC-patiënten die moeilijk ontwennen van de beademing

7 november 2023

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing is een samenwerking gestart met het Anna Ziekenhuis in Geldrop om te verkennen of netwerksamenwerking eraan bijdraagt om gespecialiseerde zorg dichter bij de thuisomgeving van de patiënt beschikbaar te stellen met behoud van kwaliteit van zorg. Als de samenwerking positief geëvalueerd wordt, kunnen ook andere ziekenhuizen zich bij dit netwerk aansluiten. Tot die tijd kunnen zij bij beide ziekenhuizen terecht voor interprofessionele consultatie of patiënten voor gespecialiseerde behandeling verwijzen.

Samenwerken voor gespecialiseerde zorg dicht bij huis 

Intensivist Tim Frenzel over de samenwerking: “Onze aanpak is maatwerk en vraagt om een hele persoonlijke benadering. Dit is een werkwijze die ook goed past bij de manier van werken op de IC van het Anna Ziekenhuis in Geldrop. Daarom hebben we vertrouwen in deze samenwerking en delen we onze expertise nu met de intensivisten, IC verpleegkundigen en behandelaren van het Anna.
In het Anna Ziekenhuis wordt nu volgens dezelfde protocollen gewerkt als in het Radboudumc. Ook vindt wekelijks multidisciplinair overleg plaats waarin diagnostische onderzoeksresultaten en persoonlijke behandelplannen van patiënten worden besproken. Beide ziekenhuizen bouwen nu gezamenlijk een database op ten behoeve van zorgevaluatie en wetenschappelijk onderzoek en werken ook samen op het gebied van onderwijs.” 

Succesvol herstel na ontwennen van de beademing

Tien procent van de patiënten die op de IC aan de beademing liggen in Nederland (tussen 100 en 300 patiënten per jaar) komt moeilijk van de beademing af. 30% van deze patiënten overlijdt zelfs. Het Radboudumc Expertisecentrum voor Ontwennen van de Beademing heeft de afgelopen jaren aangetoond dat met gespecialiseerde diagnostiek en persoonsgerichte behandeling zo’n 79% van deze patiënten alsnog succesvol kan ontwennen van de beademing binnen gemiddeld 11 dagen. Onderzoek leert dat deze patiënten 3 maanden en 12 maanden na behandeling zowel mentaal als fysiek gemiddeld tot op het niveau van voor hun opname hersteld zijn. Wetenschappelijke literatuur toont aan dat deze specifieke zorg zowel een kwaliteitsimpuls als een kostenbesparing oplevert.

Onderzoek naar ademspieren bij kunstmatige beademing

Onlangs werd Leo Heunks benoemd tot hoogleraar en hoofd Intensive Care (IC) aan het Radboudumc. Heunks stond, samen met zijn voorganger Hans van der Hoeven, aan de wieg van wat nu het Expertisecentrum Ontwennen van Beademing is. Hij onderzoekt wat er gebeurt met de ademspieren als ze tijdens kunstmatige beademing een tijd stil liggen. Op basis van die kennis wil hij met technische innovaties en medicijnen beademing verkorten of zelfs voorkomen, en zo nadelige gevolgen van beademing verminderen. Lees meer hier.

Foto: Patiënten die in ons Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing worden behandeld, krijgen een individueel en op maat gesneden ondersteunings- en ontwenningsprogramma. Uniek in onze mogelijkheden voor het oefenen is ons oefenbad. Een aantal keren per week kunnen patiënten hierin trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut en een verpleegkundige. Voordeel van deze manier van oefenen is dat de patiënt minder lichaamsgewicht ervaart. Ook verdwijnt eventuele angst om te vallen, is ontspannen door het warme water gemakkelijker en zorgt de druk van het water ervoor dat overtollig extracellulair vocht (bijvoorbeeld bij oedeem - vochtvasthouden) verdwijnt.

Meer informatie


Margie Alders

woordvoerder

+31622421639
neem contact op
lees meer

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet