Nieuws Radboudumc leidt onderzoek naar aanpak toekomstige pandemieen
27 juli 2021

Het Radboudumc gaat samen met de Radboud Universiteit en de Universiteit van Amsterdam een onderzoek leiden naar de aanpak van toekomstige pandemieën.

In dit twee jaar durende project, gefinancierd door de NWO, kijken de onderzoekers naar de besluitvorming rondom de COVID-19-pandemie, en de gevolgen daarvan op de zorg en de samenleving. Het doel is een vorm van management te ontwikkelen waarmee sneller ingespeeld kan worden op de voortdurend veranderende omstandigheden. Het onderzoeksproject Adaptive systems based pandemic management to improve resilience of healthcare and society wordt uitgevoerd onder leiding van hoogleraar Marcel Olde Rikkert van het Radboudumc.

Pandemiemanagement

Een belangrijke term hierbij is het begrip veerkracht, dat gaat over hoe snel iets of iemand zich herstelt na een gebeurtenis. Om deze veerkracht van de zorg en samenleving te bestuderen, gaan de onderzoekers een zogeheten adaptief pandemiemanagement ontwikkelen.

Aan het onderzoek doen, naast genoemde partijen, ook GGD Gelderland-Zuid, andere decentrale organisaties en beleidsorganisaties mee. De toegekende subsidie is € 726.000,00 en valt onder de call van NWO voor Complexiteitsonderzoek rond de COVID-19-crisis.

'Zo optimaal mogelijk aanpassen'

Marcel Olde Rikkert: ‘Zowel de zorg-, als overheidsinstanties en belangrijke regionale en centrale beleidsorganen gaan samen een flexibele (adaptieve) aanpak ontwikkelen voor toekomstige pandemieën. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van methoden uit de complexiteitswetenschap. Het resultaat van ons onderzoek beoogt een vorm van management dat zich zo optimaal mogelijk aanpast aan de steeds wisselende omstandigheden tijdens een landelijke crisissituatie, zoals de COVID-19-pandemie.’

Over het belang

Moniek Pieters, directeur Publieke Gezondheid Gelderland-Zuid: 'Deze ongekende crisis heeft zich afgespeeld in een context van schaarste en grote onzekerheden. Wendbaarheid, organisatievermogen, en samenwerkingsbereidheid zijn hierbij heel belangrijk gebleken. Interessant om besluitvormingsprocessen nader te beschouwen en door te ontwikkelen.'

Bertine Lahuis, voorzitter Raad van Bestuur Radboudumc: 'Het project biedt zeer welkome kansen om te komen tot versterkte adaptiviteit in crisismanagement door samen te acteren, leren en te reflecteren.”

Hubert Korzilius, universitair hoofddocent Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit: 'In een multidisciplinaire context worden wetenschappelijke inzichten praktisch toepasbaar gemaakt voor besluitvorming. Dat is erg spannend en vooral erg belangrijk om crises adaptief te kunnen managen.'

Rick Quax, senior onderzoeker Informatica Instituut – Computational Science Lab / Institute for Advanced Studie (IAS), Universiteit van Amsterdam: 'Dit project is uniek doordat het meerdere disciplines zal combineren in één simulatie, en daardoor afwegingen inzichtelijk kan maken, in nauwe samenwerking met de deskundigen en bestuurders zelf.'

Vincent Marchau aan van de Faculteit der Managementwetenschappen (RU en TU Delft): 'Het belang van dit onderzoek is duidelijk: traditionele besluitvormingsbenaderingen zijn niet in staat om het hoofd te bieden aan de verschillende onzekerheden die de COVID19-ontwikkelingen met zich meebrengen', .

Marijn de Bruin, hoogleraar Behavioural Medicine & Health Psychology Radboudumc/RIVM: 'Gedrag is essentieel in pandemiebestrijding en hangt samen met overheidscommunicatie, maatregelen, de fysieke en sociale context, de eigen psychologie, en meer. Beter begrip van hoe gedrag interacteert en meegenomen kan worden in beleidsoverwegingen is van groot belang.'

Prof. dr. Heiman Wertheim, afdelingshoofd Medische Microbiologie, Radboudumc: 'Deze samenwerking is ontstaan tijdens de eerste coronagolf in 2020, vanwege de tekorten in testen en beschermingsmiddelen. Hier had ik in mijn rol als voorzitter van het uitbraakcrisisteam van het Radboudumc dagelijks mee te maken. Het is heel fijn dat we met deze financiering degelijk onderzoek kunnen doen naar een weerbaarder systeem.'

Meer informatie


Margie Alders

persvoorlichter

+31622421639
send an email

Meer nieuws


TropIQ zoekt met AI nieuwe mugwerende middelen

21 september 2021

TropIQ Health Sciences, een spin-off van het Radboudumc, ontvangt 1,3 miljoen dollar van de Bill and Melinda Gates Foundation om nieuwe mugwerende middelen op te sporen.

lees meer

Start-up Patholyt ontwikkelt AI-innovaties voor de patholoog

21 september 2021

Patholyt wil de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in de pathologie versnellen en de kansen van kankerpatiënten wereldwijd verbeteren. Patholyt is een spin-off van het Radboudumc, koploper in het onderzoek naar AI binnen de pathologie

lees meer

MI-robot: tumoren in beeld Podcast 8 in de serie ‘AI for Life’

21 september 2021

In deze podcastaflevering van AI for Life staat de MI-robot centraal. Radboudumc, Soteria Medical en Tesla Dynamic Coils werken aan een robot die gerichter biopten kan nemen.

lees meer

Groot AI-project ontvangt ruim 95 miljoen voor tien jaar publiek-privaat onderzoek Radboudumc met medische AI belangrijke kartrekker in het project

20 september 2021

Het Radboudumc neemt deel aan het ROBUST-consortium, dat bestaat uit 17 AI-labs waarvan er 8 zijn gericht op de gezondheidszorg. Het Radboudumc leidt 5 van deze 8 labs.

lees meer

Behandeling van meest voorkomende huidkanker kan soms wachten

20 september 2021

Niet behandelen maar wel in de gaten houden is ook een optie

lees meer