Nieuws Update 3de vaccinatie bij mensen met een afweerstoornis

19 oktober 2021

Het RIVM heeft besloten dat 200.000-400.000 patiënten met een ernstige afweerstoornis, die onder behandeling zijn bij een medisch specialist, een 3e vaccinatie tegen COVID-19 kunnen krijgen. Ook patiënten met een ernstige afweerstoornis die in ons ziekenhuis worden behandeld krijgen mogelijk een 3e vaccinatie. In dit bericht geven we een update over het uitnodigen van deze patiënten.

Op basis van de criteria die het RIVM heeft opgesteld hebben we de afgelopen weken patiënten geselecteerd die voor de 3e vaccinatie worden uitgenodigd. Als u in aanmerking komt voor een 3e  vaccinatie ontvangt u vanzelf een uitnodiging via ons. Wij verzoeken u om ons hierover niet te bellen.

Om welke patiënten gaat het?

Het gaat om 200.000-400.000 patiënten met een ernstige afweerstoornis, vanaf 12 jaar, die onder behandeling zijn bij een medisch specialist:

 1. Na orgaantransplantatie;
 2. Na beenmerg- of stamceltransplantatie (autoloog of allogeen)*;
 3. Patiënten die behandeling voor een kwaadaardige hematologische aandoening ondergaan of recent hebben ondergaan, waaronder CAR-T cel therapie*;
 4. Alle hematologie patiënten met indolente kwaadaardige ziekte waarvan bekend is dat dit geassocieerd is met ernstige immuundeficiëntie (bv CLL, multiple myeloom, ziekte van Waldenström);*
 5. Alle patiënten met een solide tumor die minder dan 3 maanden voor hun COVID-19 vaccinaties chemotherapie en/of immune checkpoint inhibitors toegediend kregen (indien die data ontbreekt, hanteer dan behandeling vanaf 1 januari 2021);
 6. Alle nierpatiënten, die door een specialist gecontroleerd worden, met eGFR <30ml/min^1.73m2 met immunosuppressiva of nierdialyse met immuunsuppressiva;
 7. Alle dialysepatiënten;
 8. Personen met primaire immuundeficiëntie waarbij hun specialist dat geïndiceerd vindt (volgens gedefinieerde lijst met indicaties door de Nederlandse Internisten Vereniging);
 9. Patiënten die behandeld worden met de volgende immunosuppressiva: 
  • a.    B-cel depleterende medicatie: anti-CD20 therapie, zoals Rituximab, Ocrelizumab;
  • b.    Sterk lymfopenie-inducerende medicatie: Fingolimod (of soortgelijke S1P agonisten), Cyclofosfamide (zowel pulsen als hoog oraal);
  • c.    Mycofenolaat mofetil in combinatie met (langdurig gebruik van) 1 of meerdere andere immunosuppressiva.

* indien hiervoor onder behandeling of in de afgelopen 2 jaar hiervoor onder behandeling geweest.

Hoe heeft het Radboudumc deze mensen geselecteerd?

Op basis van het advies van de Gezondheidsraad zijn de bovenstaande groepen vastgesteld. Het Radboudumc heeft de patiënten geselecteerd volgens de landelijk vastgestelde definities van deze doelgroepen. Dit gebeurt heel zorgvuldig en kost daarom veel tijd. De geselecteerde patiënten ontvangen vervolgens de uitnodiging voor de 3e vaccinatie.

Wanneer ontvangen deze mensen de uitnodiging voor een 3de vaccinatie?

Niet alle mensen ontvangen tegelijk een uitnodiging, dat gebeurt verspreid over twee weken.De uitnodiging voor de eerste groep patiënten vanuit het Radboudumc wordt deze week verzonden. De verwachting is dat die uitnodiging eind deze week thuis per post wordt ontvangen. De tweede groep patiënten ontvangt de uitnodiging de week daarna.

Hoe kan de afspraak voor de 3e vaccinatie worden gemaakt?

In de uitnodiging staat een speciaal telefoonnummer waarmee u zelf een afspraak kunt maken voor de vaccinatie. De vaccinatie gebeurt op een GGD-priklocatie met een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna). U leest in de brief meer informatie over hoe u de afspraak kunt maken en wat u mee moet nemen naar de afspraak. Zonder uitnodiging kunt u geen afspraak maken.

Ik heb geen brief gehad van het Radboudumc maar ik denk wel dat ik in aanmerking kom voor een vaccinatie, omdat ik in één van de bovengenoemde groepen val. Wat kan ik doen?

Het is belangrijk dat u eerst afwacht of u een uitnodiging van het Radboudumc ontvangt. De verwachting is dat de laatste uitnodigingen uiterlijk zaterdag 30 oktober op de deurmat liggen. Als u op maandag 1 november nog geen uitnodiging heeft ontvangen, dan leest u op 1 november op onze website wat u kunt doen.

Meer informatie is te vinden op de website van het RIVM (open in Google Chrome).

Meer nieuws


Mondkapjes op minder plekken verplicht in het Radboudumc

5 december 2022

Binnen het Radboudumc vervalt de mondkajesplicht in alle algemene ruimten (ingang, gangen, trappen). Op zorglocaties (bijv. poli's, behandelkamers, verpleegafdelingen etc.) wordt het mondkapje nog steeds egdragen. Bij de ingang worden mondneusmaskers daarom nog steeds uitgereikt. 

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet