Nieuws Werkwijze aanmelden nieuwe patiënten voor 3de vaccinatie

12 november 2021

De afgelopen weken heeft het Radboudumc veel patiënten met een ernstige afweerstoornis, die in aanmerking kwamen volgens de criteria van het RIVM, kunnen uitnodigen voor een 3de COVID-vaccinatie bij de GGD. Dit vaccinatieprogramma loopt nog door omdat er steeds nieuwe patiënten in aanmerking zullen komen. Ook ontvangen wij berichten van patiënten die, ondanks onze zorgvuldige selectie, vinden dat zij in aanmerking komen voor een 3de vaccinatie, maar geen brief hebben ontvangen. 

Om hieraan tegemoet te komen hebben wij een werkwijze opgesteld om persoonlijke verzoeken van patiënten in behandeling te nemen. Deze werkwijze is alleen bedoeld voor patiënten die volgens de onderstaande criteria van het RIVM in aanmerking denken te komen.

Om welke patiënten gaat het?

Het gaat om patiënten met een ernstige afweerstoornis, vanaf 12 jaar, die onder behandeling zijn bij een medisch specialist:

 1. Na orgaantransplantatie;
 2. Na beenmerg- of stamceltransplantatie (autoloog of allogeen)*;
 3. Patiënten die behandeling voor een kwaadaardige hematologische aandoening ondergaan of recent hebben ondergaan, waaronder CAR-T cel therapie*;
 4. Alle hematologie patiënten met indolente kwaadaardige ziekte waarvan bekend is dat dit geassocieerd is met ernstige immuundeficiëntie (bv CLL, multiple myeloom, ziekte van Waldenström);*
 5. Alle patiënten met een solide tumor die minder dan 3 maanden voor hun COVID-19 vaccinaties chemotherapie en/of immune checkpoint inhibitors toegediend kregen (indien die data ontbreekt, hanteer dan behandeling vanaf 1 januari 2021);
 6. Alle nierpatiënten, die door een specialist gecontroleerd worden, met eGFR <30ml/min^1.73m2 met immunosuppressiva of nierdialyse met immuunsuppressiva;
 7. Alle dialysepatiënten;
 8. Personen met primaire immuundeficiëntie waarbij hun specialist dat geïndiceerd vindt (volgens gedefinieerde lijst met indicaties door de Nederlandse Internisten Vereniging);
 9. Patiënten die behandeld worden met de volgende immunosuppressiva:  
  1. B-cel depleterende medicatie: anti-CD20 therapie, zoals Rituximab, Ocrelizumab;
  2. Sterk lymfopenie-inducerende medicatie: Fingolimod (of soortgelijke S1P agonisten), Cyclofosfamide (zowel pulsen als hoog oraal);
  3. Mycofenolaat mofetil in combinatie met (langdurig gebruik van) 1 of meerdere andere immunosuppressiva.

* indien hiervoor onder behandeling of in de afgelopen 2 jaar hiervoor onder behandeling geweest.

Ik heb geen brief gehad van het Radboudumc, maar ik denk wel dat ik in aanmerking kom voor een vaccinatie, omdat ik in één van de bovengenoemde groepen val. Wat kan ik doen?

U kunt bij de afdeling waar u onder behandeling bent een aanvraag doen voor een 3de vaccinatie. De afdeling stuurt vervolgens uw aanvraag door naar de specialist om te beoordelen. Na de beoordeling door de specialist volgt de conclusie: u komt wel of niet in aanmerking voor een 3de vaccinatie. Als u wel in aanmerking komt, dan ontvangt u de uitnodigingsbrief per post. Ook als u normaal gesproken uw berichten digitaal ontvangt. Als u niet in aanmerking komt, dan ontvangt u een bericht op de wijze die u gewend bent (via mijnRadboud of per post).

Meer nieuws


Mondkapjes op minder plekken verplicht in het Radboudumc

5 december 2022

Binnen het Radboudumc vervalt de mondkajesplicht in alle algemene ruimten (ingang, gangen, trappen). Op zorglocaties (bijv. poli's, behandelkamers, verpleegafdelingen etc.) wordt het mondkapje nog steeds egdragen. Bij de ingang worden mondneusmaskers daarom nog steeds uitgereikt. 

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet