Nieuws Platform met creatieve loopstrategieën voor patiënten met parkinson

15 februari 2022

Het Radboudumc lanceert op 15 februari een platform met uitleg over verschillende loopstrategieën voor mensen met de ziekte van Parkinson. Deze pagina over loopproblemen bij parkinson is speciaal voor mensen met parkinson, hun naasten, en parkinson zorgverleners. Het is volledig gericht op creatieve manieren om het lopen te verbeteren: zogenaamde ‘compensatiestrategieën’.

Op dit platform staat een video-overzicht van de bekende strategieën, inclusief achtergrondinformatie. Daarnaast kunnen mensen zelf bijdragen aan het overzicht door video’s van eigen succesvolle strategieën in te sturen. Op deze manier vormt deze pagina een interactief platform, waarbij mensen met parkinson en zorgverleners van elkaar kunnen leren. Er is ook een Engelstalige versie van het platform.

Het platform is ontwikkeld door Anouk Tosserams en Jorik Nonnekes. Uit eerder onderzoek van hen bleek dat veel patiënten deze strategieën niet of slechts gedeeltelijk kennen, terwijl ze er wel veel baat bij kunnen hebben. Loopstoornissen behoren tot de meest hinderlijke symptomen van de ziekte van Parkinson. Mensen schuifelen bijvoorbeeld of bevriezen zodra ze willen lopen. Anouk Tosserams: “Uit eerder onderzoek weten we dat mensen met parkinson vaak spontaan creatieve omwegen verzinnen om hun loopproblemen te overwinnen, om zo mobiel en onafhankelijk te blijven. We ontdekten dat mensen zelden op de hoogte zijn van alle verschillende compensatiestrategieën. Als ze dat wel zijn, vinden ze vaak strategieën die beter werken voor hen en hun specifieke omstandigheden.”
 

Bekijk hier de Nederlandse en hier de Engelse pagina. 

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet