Nieuws Uitreiking vier TURBO-grants voor medisch-technisch onderzoek

8 november 2022

Op dinsdag 8 November 2022 zijn vier TURBO-subsidies toegekend voor nieuwe technisch-medische onderzoeksvoorstellen. De subsidies zijn onderdeel van het TURBO-programma, een samenwerking tussen de Universiteit Twente (TechMed Centrum) en het Radboudumc. Onderzoeksgroepen van beide instellingen kunnen met de subsidie gezamenlijk een innovatief idee uitwerken dat zal leiden tot een vervolgaanvraag bij een externe subsidieverstrekker. Dit is het vijfde jaar dat het TURBO-programma loopt.

Bloedstolsels vernietigen met microbots

Projecttitel: Navigeerbare actieve behandeling van acute ischemie van de ledematen
Islam Khalil (UT) en Michiel Warlé (Radboudumc)

Door perifeer vaatlijden kunnen bloedstolsel in de bloedsomloop ontstaan, wat kan leiden tot een ischemie, (onder)beenamputatie, of soms zelfs de dood. Khalil en Warlé onderzoeken een veelbelovende behandeling voor dit klinische probleem; namelijk microbots. Deze kleine, draadloze microbots kunnen in de bloedbaan gebracht worden, alwaar ze de bloedstolsels kunnen vernietigen. De microbot moet hiervoor tegen de bloedstroom in zwemmen, onder invloed van een magnetisch veld. Het RUMC en de UT zullen hun respectievelijke klinische en technologische expertise bundelen om met behulp van in vitro en ex vivo modellen van trombose de microbots te testen, en zo in een eerste zogeheten proof-of-concept studie aan te tonen dat microbots de manier zijn om op een draadloze manier revascularisatie te bereiken. 

Akoestische beeldvorming om behandeling van orale tumoren te optimaliseren

Projecttitel: Op akoestische beeldvorming gebaseerde snelle resectiemargebeoordeling voor orale oncologische chirurgie
Francis Kalloor Joseph (UT) en Chris de Korte (Radboudumc)

Alleen al in 2020 waren er wereldwijd 377000 gevallen van orale plaveiselcelkanker, ook wel OSCC genoemd. Ongeveer 30% van de patiënten met deze kanker overlijdt aan de ziekte en de meerderheid van de patiënten loopt daarnaast ernstige, blijvende schade. De gebruikelijke behandeling is chirurgische resectie van de tumor. Gezien de locatie van OSCC moet het verwijderde gebied zo minimaal mogelijk moet zijn om functioneel weefsel te behouden. Echter, door gebrek aan beeldvorming tijdens de operatie worden vaak de tumorranden niet voldoende goed weggesneden, met het gevolg dat deze patiënten additionele behandeling moeten volgen, zoals een extra operatie of bestraling. Histologisch onderzoek toont aan dat kwantificering van de vasculariteit van OSCC kan helpen om tumormarges te bepalen. In dit project onderzoeken Kalloor Joseph en de Korte of met de combinatie van fotoakoestische beeldvorming en echografie zowel structurele als functionele informatie van de OSCC tumor verkregen kan worden. Dit moet leiden tot nauwkeurigere chirurgische ingrepen, en optimale behandeling voor patiënten met zo min mogelijk nevenschade.

Comaherstel na hartstilstand voorspellen

Projecttitel: Modellering van individueel comaherstel en neurologische uitkomst
Jeannette Hofmeijer (UT) en Rick Helmich (Radboudumc)

Hersenbeschadiging na een hartstilstand is een veelvoorkomende oorzaak van coma. Ongeveer de helft van de patiënten die hersenschade hebben na een hartstilstand komt helaas nooit meer bij bewustzijn.  Meer inzicht in de aard en ernst van hersenschade. zou gerichte behandeling, inclusief het staken van behandeling bij patiënten die te veel hersenschade hebben, mogelijk moeten maken ,. Op dit moment is de omvang van hersenschade per patiënt is echter onbekend en voorspelling van de uitkomst is bij slechts de helft van de patiënten betrouwbaar. Dit project probeert een doorbraak te creëren in de voorspelling van herstel van alle individuele comateuze patiënten na een hartstilstand. Om dit te bereiken, zullen Hofmeijer en Helmich hun expertise op het gebied van elektrofysiologische kenmerken van coma en nieuwe MRI-metingen van de hersenstructuur en -functie combineren. Dit zal de basis leggen voor het bouwen van ambitieuze multimodale modellen voor gepersonaliseerde uitkomstvoorspelling en behandeling van comateuze patiënten na een hartstilstand. 

Ziekte van Parkinson monitoren met digitale biomarker

Projecttitel: Op weg naar een digitale biomarker voor posturale instabiliteit bij de Ziekte van Parkinson
Mark Vlutters (UT) en Vivian Weerdesteyn (Radboudumc)

De ziekte van Parkinson is wereldwijd de snelst groeiende neurologische aandoening. Een belangrijke complicatie van deze ziekte is instabiliteit, met  vallen, valgerelateerde verwondingen en verlies van onafhankelijkheid tot gevolg. Betrouwbare en objectieve beoordeling van houdingsinstabiliteit is cruciaal voor het meten van ziekteprogressie en het daarop inzetten van een persoonlijke behandeling. De huidige gouden standaard (het handmatig omver trekken van een patiënt) is echter te variabel in de uitvoering en subjectief in de evaluatie. Vlutters en Weerdesteyn streven er dan ook naar om een gebruiksvriendelijke klinische trek-test te ontwikkelen die zowel gestandaardiseerd als objectief is. Door gebruik te maken van een digitale biomarker voor evenwichtsherstel, willen zij een nieuwe klinische teststandaard ontwikkelen, voor monitoring van de ziekte van Parkinson.

Over TURBO

Het TURBO-programma is in 2017 van start gegaan en staat voor ‘Twente University RadBoudumc Opportunities’. Het sluit aan bij het TopFit-programma dat invulling geeft aan innovatieprofiel ‘Concepts for a Healthy Life’ van de regio Oost-Nederland. Doel van een TURBO-subsidie is om een project voor te bereiden op het verwerven van grotere externe subsidies, zoals van nationale en Europese fondsen en bedrijven op het gebeid van gezondheidszorg en technologie.

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet