Nieuws ZonMW subsidies voor snellere ontwenning van beademing en de effectiviteit van Rituximab bij systemische sclerose

22 november 2023

Mensen die op de IC moeilijk ontwennen van beademing, hebben mogelijk baat bij een medicijn dat de ademspieren sterker kan maken. Hoogleraar Intensive Care Leo Heunks gaat onderzoeken of mensen dankzij dit medicijn weer sneller zelfstandig kunnen ademen. Daarnaast gaat reumatoloog Madelon Vonk een studie leiden naar de effectiviteit van het middel Rituximab bij systemische sclerose. Beide onderzoekers krijgen acht ton subsidie van ZonMW in het kader van Goed Gebruik Geneesmiddelen.

Leo Heunks – sneller ontwennen van beademing

Beademing redt levens bij mensen met acute problemen aan de longen, maar kent ook nadelen. Langer aan de beademing betekent meer complicaties, grotere kans op overlijden en meer gezondheidsklachten op de lange termijn. Het is daarom goed voor een patiënt om zo snel mogelijk te ontwennen van beademing. Naast voordelen voor de patiënt, zorgt dat ook voor efficiënter gebruik van de drukbezette IC’s in Nederland.

Een probleem bij ontwennen van beademing is dat de ademspieren zwak worden, door inactiviteit tijdens de beademing in combinatie met ontstekingen. Daarbij blijkt uit onderzoek dat patiënten het gevoel van kortademigheid dat door die spierzwakte kan ontstaan als traumatisch kunnen ervaren. Onderzoeksleider Leo Heunks van het Radboudumc: ‘Als we de ademspieren kunnen versterken, kan het gevoel van kortademigheid hopelijk afnemen.’

Ballonnetjes

Heunks ontdekte tijdens een studie die hij uitvoerde in het Radboudumc, dat een middel waarvan bekend is dat het de hartspier versterkt, Levosimendan, ook de ademspieren kan versterken. Heunks: ‘We hebben dat gemeten bij patiënten met ballonnetjes vol druksensoren, die de kracht van de ademspieren meten.’

Of het middel ook zorgt dat mensen weer sneller zelfstandig kunnen ademen, gaat Heunks nu onderzoeken in een vervolgstudie bij 244 mensen die moeilijk van de beademing afkomen. De ene helft krijgt het medicijn, de andere helft dient als controlegroep. Naast het Radboudumc doen het Erasmus MC en verschillende ziekenhuizen uit de regio’s van Nijmegen en Rotterdam mee.

Expertisecentrum uniek in Nederland

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing is een in Nederland unieke gespecialiseerde afdeling voor diagnostiek en behandeling van moeilijke ontwenning.

Madelon Vonk – effectiviteit van Rituximab bij systemische sclerose

Systemische sclerose is een zeldzame auto-immuunziekte die gepaard gaat met een hoge ziektelast en een aanzienlijke kans op sterfte. De behandeling bestaat uit medicatie die de afweer onderdrukt. Dit is helaas niet altijd effectief en geeft soms ernstige bijwerkingen. Rituximab is een biologisch medicijn dat al meer dan twintig jaar veilig wordt gebruikt voor verschillende ziekten, maar het is nog onvoldoende onderzocht voor systemische sclerose.

Reumatoloog Madelon Vonk gaat de effectiviteit en veiligheid van dit middel nu testen in een grote klinische studie, waar verschillende ziekenhuizen aan meedoen. Vonk en haar team toonden in een eerder onderzoek al aan dat ze patiënten met hele vroege ziekte en grote kans op progressie kunnen identificeren. Deze patiënten en patiënten met progressie van de ziekte kunnen in aanmerking komen voor dit nieuwe onderzoek.

Expertisecentrum

Madelon Vonk: ‘Als de studie positieve resultaten geeft, dan komt er een veilige, effectieve behandeling beschikbaar voor alle patiënten met systemische sclerose en is progressie van deze aandoening beter te voorkomen. Dit zou een enorme positieve impact hebben op de patiënten, hun naasten en uiteindelijk op de kosten van de zorg.’

Het Radboudumc is het landelijke verwijzingscentrum voor systemische sclerose en het expertisecentrum heeft een European Reference Network (ERN) erkenning.

Meer informatie


Annemarie Eek

wetenschapsvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet