Nieuws Snellere ontwikkeling van medicijnen en vaccins tegen infectieziekten

21 maart 2024

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Radboudumc, Amsterdam UMC, UMC Utrecht en het Centre for Human Drug Research (CHDR) bundelden hun krachten en ontvingen een opstartsubsidie van 9,5 miljoen euro van ZonMw voor het opzetten van een Nederlandse faciliteit voor vroeg klinisch onderzoek naar geneesmiddelen en vaccins tegen infectieziekten. 

De recente COVID-19-pandemie herinnerde ons eraan hoe kwetsbaar we zijn voor infectieziekten. Ook toonde de pandemie het belang aan van samenwerking tussen deskundigen uit verschillende sectoren, van een regelgevingsstructuur, en van toegang tot faciliteiten om vaccins en behandelingen te produceren en te testen. Omdat de Nederlandse regering zich bewust is van de mogelijke opkomst van nieuwe pandemische dreigingen heeft zij geld uitgetrokken om een nationale infrastructuur op te zetten om hierop voorbereid te zijn. Dit initiatief werd mogelijk gemaakt door een ZonMw-oproep tot het indienen van voorstellen gericht op het nemen van effectieve maatregelen om de gevolgen van toekomstige pandemieĆ«n aan te pakken en te beperken.  

Toegekend voorstel

In reactie op deze oproep hebben experts op gebied van infectieziekten van vier vooraanstaande Nederlandse universitaire medische centra - het Leids Universitair Medisch Centrum, Amsterdam UMC, Radboudumc en UMC Utrecht - hun krachten gebundeld om een voorstel in te dienen, dat door ZonMw is goedgekeurd. Namens het Radboudumc zijn Dimitri Diavatopoulos en Benjamin Mordmuller betrokken. Het consortium wordt ondersteund door CHDR; een internationaal gerenommeerde organisatie voor vroeg klinisch onderzoek. Ingrid de Visser-Kamerling, Associate Research Director Infectious Diseases bij CHDR, legt uit dat CHDR graag hun meer dan 35 jaar ervaring in vroeg klinisch geneesmiddelenonderzoek met het consortium deelt. Het consortium wil een nationaal netwerk en een speciale infrastructuur opzetten om voorbereid te zijn op een pandemie van infectieziekten.

Naast een klinische onderzoeksfaciliteit zal er een platform worden opgericht voor het uitwisselen van ervaring en kennis en het stimuleren van samenwerking tussen de universitaire medische centra en andere publieke en private partijen. De eerste stap is een haalbaarheidsstudie om de tijdlijnen, kosten en technische aspecten van het voorstel te beoordelen. Een onafhankelijke organisatie zal dit uitvoeren. Een positief resultaat van deze fase zal leiden tot de oprichting van de organisatie, gevolgd door de oprichting van het platform en de bouw van de infrastructuur.

Een platformfunctie

Het consortium zal zich richten op het versnellen van de ontwikkeling van preventieve en therapeutische producten met een wereldwijde impact. En wil de ontwikkeling van deze producten versnellen door het aanbieden van zowel faciliteiten als wetenschappelijke en regelgevende begeleiding voor ontwikkeling in de eerste fase, zoals klinische proeven met gecontroleerde menselijke infecties. Meta Roestenberg, de coƶrdinator van het consortium, benadrukt zowel de kracht van gecontroleerde experimentele infecties van mensen bij het snel beoordelen van vaccinpotentieel als de unieke ervaring die het Nederlandse academische netwerk heeft. 'Door het samenvoegen van onze collectieve kennis en ervaring kunnen we een veel grotere impact hebben. Niet alleen op het gebied van pandemische paraatheid, maar ook op het gebied van wereldwijde gezondheid.'

Uitgroeien tot een samenwerkingscentrum

Het Centre for Future Affordable Sustainable Therapy Development (FAST) is partner van het consortium en zal faciliteren in het opzetten van een nationale samenwerkingshub voor infectieziekten. “Er is een duidelijke behoefte in Nederland om de krachten te bundelen op het gebied van pandemische paraatheid en infectieziekten. FAST ziet deze ontwikkeling als een cruciale stap en draagt graag bij aan de verdere oprichting van dit platform,” aldus Benien Vingerhoed-van Aken, Director van FAST.

  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Prijzen en benoemingen

Meer informatie


Pauline Dekhuijzen

wetenschaps- en persvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet