10 november 2020


Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. Wanneer een medicijn niet werkt, wordt geswitcht naar een ander medicijn. Soms worden er wel 5-10 verschillende medicijnen geprobeerd, waarna een patiënt therapieresistent wordt verklaard. 35% van de depressieve patiënten herstelt niet na de gebruikelijke behandeling met medicatie of psychotherapie. Er is echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie.

Tijdens een depressie communiceren verschillende gebieden in de hersenen niet goed met elkaar. Met niet-invasieve hersenstimulatie proberen we de verstoorde hersenactiviteit te herstellen. Dat gebeurt met elektrische stroom (electroconvulsietherapie of ECT) of met magnetische pulsen (repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS)). Beide behandelmethodes voor depressie zijn veilig en effectief en rTMS is minder invasief dan ECT. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 30-40% van de patiënten reageert op de behandeling met repetitieve TMS. Bij ongeveer 20-30% gaat de depressie in remissie. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe behandelrichtlijn voor depressie, waarin deze behandeling een plek zal gaan krijgen.

Voor wie?

Niet-invasieve hersenstimulatie is een toegevoegde behandeling, náást medicatie of psychotherapie. De behandeling met repetitieve TMS is op dit moment nog een trial (DETECT-studie). Daarvoor voeren eerst een onderzoek uit om te kijken of uw patiënt geschikt is om een behandeling te ondergaan. Tijdens dit onderzoek gaan we verder in op de klachten en nemen we een aantal vragenlijsten af.

Een behandeling met niet-invasieve hersenstimulatie is bedoeld voor patiënten voor wie geldt: 

  • depressie
  • op dit moment geen gebruik van antidepressiva, óf matige therapieresistentie (onvoldoende effect van minimaal twee behandelingen) óf de wens om medicatie af te bouwen
  • nog geen eerdere behandeling met niet-invasieve hersenstimulatie

Repetitieve TMS is niet mogelijke als uw patiënt gehoorproblemen, epilepsie of metalen delen in uw hoofd heeft.

Overleg en verwijzing

Twijfelt u over verwijzing van uw patiënt? Bel dan met onderzoeker Iris Dalhuisen van de afdeling Psychiatrie: 06-50098382. Verwijzing is mogelijk via Zorgdomein (afdeling Psychiatrie, onder vermelding van rTMS).

Meer informatie

Lees op onze website meer over:

Lees ook het artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde over hersenstimulatie als behandeling voor depressie.

Meer nieuws


Nieuw zorgaanbod en e-health bij Psychiatrie

12 mei 2022

De polikliniek Ontwikkelingsstoornissen van de afdeling Psychiatrie is uitgebreid met zorg voor patiënten met ADHD en een verslaving. Daarnaast biedt de afdeling sinds april e-health voor patiënten met ontwikkelingsstoornissen, waardoor wachtlijsten korter zijn geworden.

lees meer

Uitbreiding teleconsultatie met Geriatrie

12 mei 2022

Het Radboudumc heeft het aanbod van de teleconsultatie verder uitgebreid. Stel nu ook online uw vragen aan onze specialisten van Geriatrie.

lees meer

Vrouwen met ‘rustige’ vulvaire LS voor controles terug naar de huisarts

10 mei 2022

Vrouwen met een stabiel en rustig huidbeeld worden vanuit de Vulvapoli terugverwezen naar de huisarts voor verdere controles. De geadviseerde frequentie hiervan is levenslang 1x per jaar.

lees meer

Aanpassing in verwijzing huidkanker

10 mei 2022

Sinds kort is het voor huisartsen niet meer mogelijk om patiënten met (verdenking) op bepaalde vormen van laag-complexe huidkanker te verwijzen naar het Radboudumc. Deze patiënten worden voortaan elders in de regio gezien en behandeld.

lees meer

Verhuizing zorg Dekkerswald naar Nijmegen

10 mei 2022

Het Radboudumc gaat de locatie Dekkerswald verlaten. Tussen 27 mei en 4 juli vindt de verhuizing naar onze Nijmeegse campus plaats. Zorgdomein wordt hierop aangepast, zodat nieuw verwezen patiënten naar de juiste locatie van het Radboudumc gaan.

lees meer

Netwerk transmurale wondzorg regio Nijmegen van start met implementatie kwaliteitsstandaard

15 april 2022

Onder regie van CWZ, Radboudumc, ZZG Zorggroep, Allerzorg en NEO Huisartsenzorg is in de regio Nijmegen een start gemaakt met de implementatie van de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg in Nederland.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet