10 november 2020


Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. Wanneer een medicijn niet werkt, wordt geswitcht naar een ander medicijn. Soms worden er wel 5-10 verschillende medicijnen geprobeerd, waarna een patiënt therapieresistent wordt verklaard. 35% van de depressieve patiënten herstelt niet na de gebruikelijke behandeling met medicatie of psychotherapie. Er is echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie.

Tijdens een depressie communiceren verschillende gebieden in de hersenen niet goed met elkaar. Met niet-invasieve hersenstimulatie proberen we de verstoorde hersenactiviteit te herstellen. Dat gebeurt met elektrische stroom (electroconvulsietherapie of ECT) of met magnetische pulsen (repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS)). Beide behandelmethodes voor depressie zijn veilig en effectief en rTMS is minder invasief dan ECT. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 30-40% van de patiënten reageert op de behandeling met repetitieve TMS. Bij ongeveer 20-30% gaat de depressie in remissie. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe behandelrichtlijn voor depressie, waarin deze behandeling een plek zal gaan krijgen.

Voor wie?

Niet-invasieve hersenstimulatie is een toegevoegde behandeling, náást medicatie of psychotherapie. De behandeling met repetitieve TMS is op dit moment nog een trial (DETECT-studie). Daarvoor voeren eerst een onderzoek uit om te kijken of uw patiënt geschikt is om een behandeling te ondergaan. Tijdens dit onderzoek gaan we verder in op de klachten en nemen we een aantal vragenlijsten af.

Een behandeling met niet-invasieve hersenstimulatie is bedoeld voor patiënten voor wie geldt: 

  • depressie
  • op dit moment geen gebruik van antidepressiva, óf matige therapieresistentie (onvoldoende effect van minimaal twee behandelingen) óf de wens om medicatie af te bouwen
  • nog geen eerdere behandeling met niet-invasieve hersenstimulatie

Repetitieve TMS is niet mogelijke als uw patiënt gehoorproblemen, epilepsie of metalen delen in uw hoofd heeft.

Overleg en verwijzing

Twijfelt u over verwijzing van uw patiënt? Bel dan met onderzoeker Iris Dalhuisen van de afdeling Psychiatrie: 06-50098382. Verwijzing is mogelijk via Zorgdomein (afdeling Psychiatrie, onder vermelding van rTMS).

Meer informatie

Lees op onze website meer over:

Lees ook het artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde over hersenstimulatie als behandeling voor depressie.

Meer nieuws


Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer

Door met de reguliere zorg

2 juni 2020

Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.

lees meer

Blijf alert op hartzorg

2 juni 2020

De capaciteit van onze Eerste Harthulp is weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend.

lees meer