Wat is een depressie?

Iedereen voelt zich wel eens lusteloos of neerslachtig. Dat zijn hele normale gevoelens die passen bij tegenvallers of problemen in het leven. Het kan zijn dat deze gevoelens aanhouden en dat u zich niet meer over de somberheid heen kan zetten. U kunt dan lijden aan een depressie.

lees meer

Wat is een depressie?

Een depressie is een aandoening die de stemming en de gevoelens raakt. Depressieve klachten zijn soms niet goed te herkennen. Veel van de klachten kunnen ook op iets anders duiden. Toch zijn er wel duidelijke aanwijzingen. Als u aan een depressie lijdt, hebt u altijd last van:

 • een sombere stemming.
 • vermindering van interesse of plezier.

Daarnaast zijn er meer symptomen. Wie een depressie heeft, heeft altijd wel minstens vijf van de volgende klachten:

 • gewichtsverandering, verlies van eetlust of juist heel veel eten.
 • slecht slapen, slapeloosheid of het tegenovergestelde: heel veel slapen.
 • een extreem onrustig gevoel, moeite met stil zitten.
 • lusteloos, traag en moe, gebrek aan energie.
 • prikkelbaar.
 • het gevoel niets waard te zijn of een schuldgevoel.
 • moeite met concentreren, denken en beslissingen nemen.
 • veel piekeren.
 • geen zin in seks.
 • vaak denken aan de dood en aan zelfdoding.

Ernst klachten

Niet alle depressies zijn hetzelfde. De aandoening kan variëren van licht tot zeer zwaar. Een lichte depressie kan voorbijgaan, maar kan ook in ernstiger vormen overgaan. Omgekeerd kan een zware depressie weer afzwakken naar een lichtere depressie.

Soms raakt iemand met een zware depressie de grip op de werkelijkheid kwijt. Er kunnen dan wanen of hallucinaties optreden, gedachten die vreemd of onwaar zijn. Zo kan iemand ervan overtuigd raken dat hij/zij niets meer waard is. Een psychotische depressie wordt meestal tot de zwaardere vormen van depressie gerekend.
 

Verschillende soorten

Naast de ernst van een depressie zijn er ook verschillende soorten depressies te onderscheiden. Bijvoorbeeld depressie na de bevalling, seizoensgebonden depressie of een zogenaamde dysthyme stoornis, die wel langdurig is maar minder heftig. Ook is er de combinatie van depressie met het tegenovergestelde: een extreem uitbundige stemming. In dat geval gaat het om een bipolaire of manisch-depressieve aandoening.


Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contactformulier

Diagnostiek

De afdeling psychiatrie van het Radboudumc levert diagnostiek, second opinion en behandeling gericht op stemmingsstoornissen. lees meer

Diagnostiek

De afdeling psychiatrie van het Radboudumc levert diagnostiek, second opinion en behandeling gericht op stemmingsstoornissen. De expertise ligt met name bij de diagnostiek en behandeling van complexe, therapieresistente depressie of de combinatie van stemmingsstoornis met andere psychiatrische of somatische problematiek.

Binnen de behandeling besteden we onder meer aandacht aan: de symptomen en klachten, uw algemeen dagelijks functioneren, uw relatie met familie en andere direct betrokkenen, de dagbesteding of het werk, de mogelijke aanleidingen voor de aandoening en informatie over de aard en de gevolgen van de aandoening.

Behandeling

Wij bieden behandeling volgens de geldende richtlijnen, gericht op het herstel van de depressieve stoornis en terugvalpreventie om terugkeer van een depressie te voorkomen.

lees meer

Behandeling

Wij bieden behandeling volgens de geldende richtlijnen, gericht op het herstel van de depressieve stoornis en terugvalpreventie om terugkeer van een depressie te voorkomen. Hiernaast besteden wij aandacht aan de mogelijke psychiatrische of somatische comorbiditeit (het tegelijkertijd voordoen van twee of meerdere stoornissen of aandoeningen bij een persoon) en stellen waar nodig hier een vervolgtraject voor op.
 
De behandeling bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder psychologische, gedragsmatige en biologische behandeling. Er wordt binnen onze afdeling gebruikgemaakt van verschillende behandelmethoden, waaronder:

Samen met u en uw naasten wordt bekeken welke behandeling of combinatie van behandelingen het beste aansluit bij uw situatie.
 
De behandeling wordt veelal poliklinisch uitgevoerd. Afhankelijk van de ernst van uw klachten kan het zijn dat u kortdurend op onze opnameafdeling wordt opgenomen zodat we u op de juiste manier kunnen behandeling. Uiteraard zal dit altijd in overleg met u en uw naasten besproken worden.


Afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet