Ervarings­leren door de ogen van de patiënt "De rollen omgedraaid"

Bij deze VR ervaar je hoe het is om als patiënt zorg te ondergaan waarbij er niet met je maar over je wordt gecommuniceerd. Deze 360-graden film wordt op meerdere plekken in onze curricula toegepast.

De rollen omgedraaid is gratis toegankelijk via YouTube: De rollen omgedraaid

Meer informatie?

Neem contact op met Jos Velers.


Van Ongeval, SEH tot IC in beeld

Corona zette een streep door de klinische stage van bachelor studenten van de medische faculteit in het Radboudumc. Virtual reality, gecombineerd met het digitale leermiddel H5P, bood een goed alternatief.

lees meer

Van Ongeval, SEH tot IC in beeld

Corona zette een streep door de klinische stage van bachelor studenten van de medische faculteit in het Radboudumc. Virtual reality, gecombineerd met het digitale leermiddel H5P, bood een goed alternatief. Voor de doelgroepen studenten Geneeskunde, AIOS en Verpleegkundigen SEH zijn met CenarioVR een viertal VR applicaties ontwikkeld met 360 graden video en foto’s. Het doel is om complexe situaties zo realistisch mogelijk na te bootsen. Studenten krijgen op deze manier de mogelijkheid een leersituatie - die doorgaans moeilijk toegankelijk is - te ervaren in VR. Deze module zorgde voor een intense leerervaring waardoor studenten de leerstof beter onthielden.

De volgende 4 applicaties zijn ontwikkeld:

  1. Mobiele Medische Team – o.a. verkenning van de traumahelicopter en aankomst bij een ongeval
  2. Patiënt op de SEH – o.a. over samenwerking tussen arts en verpleegkundigen
  3. Patiënt op de operatiekamer
  4. Rondleiding IC

Meer weten?

Neem contact op met Maarten van den Berg.


Wortelkanaal­behandelingen Tandheelkunde

Met de opschalingstool is voor de opleiding Tandheelkunde een XR-product ontwikkeld waarin studenten leren over wortelkanaalbehandelingen.

lees meer

Wortelkanaal­behandelingen Tandheelkunde

Met de opschalingstool is voor de opleiding Tandheelkunde een XR-product ontwikkeld waarin studenten leren over wortelkanaalbehandelingen.

Meer weten?

Neem contact op met Dina Medanhodzic.


Anatomie leren met GreyMapp

GreyMapp is een XR-applicatie waarmee studenten de menselijke anatomie volgens het anytime-anywhere principe tot zich kunnen nemen.

lees meer

Anatomie leren met GreyMapp

Binnen de opleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen heeft de afdeling Beeldvorming samen met het Radboudumc 3D Lab GreyMapp ontwikkeld. GreyMapp is een XR-applicatie waarmee studenten de menselijke anatomie volgens het anytime-anywhere principe tot zich kunnen nemen. Daarnaast zijn er nieuwe XR applicaties in ontwikkeling waarmee studenten de anatomie en ontwikkeling van echte menselijke embryo’s en foetussen in detail kunnen bestuderen.

GreyMapp is te gebruiken op je smartphone of tablet en kun je gratis downloaden in de App Store en Google Play Store.

Meer informatie?

Neem contact op met Dylan Henssen.


Empathische gespreksvoering

In deze korte VR-trainer (samen met de HAN ontwikkeld) ga je aan de slag met oefenen in empathische gesprekstechnieken.

lees meer

Empathische gespreksvoering

In deze korte VR-trainer (samen met de HAN ontwikkeld) ga je aan de slag met oefenen in empathische gesprekstechnieken. Je krijgt feedback op je handelen bij twee casussen: een acute en een chronische patiënt. Beide oefeningen kun je eindeloos herhalen totdat het je lukt om goed aansluiting te vinden.

Meer informatie?

Neem contact op met Postbus 1loket.


Ervarings­leren door de ogen van de patiënt "De rollen omgedraaid"

Bij deze VR ervaar je hoe het is om als patiënt zorg te ondergaan waarbij er niet met je maar over je wordt gecommuniceerd. Deze 360-graden film wordt op meerdere plekken in onze curricula toegepast.

lees meer

Gespreks­voering "Patiënt­comfort"

Deze VR-toepassing biedt verschillende mogelijkheden om deelnemers bewust te maken van hun eigen (non-)verbale communicatie en kenmerkt zich door de mogelijkheid om zelf te oefenen met het toepassen van patiëntcomfort-technieken.

lees meer

Gespreks­voering "Patiënt­comfort"

Deze Virtual Reality toepassing biedt verschillende mogelijkheden om deelnemers bewust te maken van hun eigen verbale en non-verbale communicatie en kenmerkt zich door de mogelijkheid om zelf te oefenen met het toepassen van patiëntcomfort-technieken. We creëren een virtuele oefensituatie, waarin verbaal en non-verbaal gedrag van de deelnemer worden gemeten tijdens een virtueel patiëntcontact met een avatar. De avatar zal interactief reageren op het gedrag van de zorgverlener. Tijdens en na afloop van dit gesprek laat de virtuele patiënt de deelnemer door zijn of haar reacties en gedrag merken en ervaren hoe de deelnemer op de patiënt overkomt. Zo wordt de deelnemer niet alleen uitgelegd wat en hoe deze vorm van positieve communicatie werkt en kan worden toegepast, maar kan de cursist ook direct de effecten ervaren. 

Meer informatie?

Neem contact op met Tamara Coolen.

Klik hier voor meer informatie over de cursus Patiëntcomfort en communicatie.


Motiverende gespreks­voering

Deze VR heeft als doel om studenten (artsen, verpleegkundigen, paramedici (in opleiding)) extra oefenmateriaal te geven om motiverende gesprekstechnieken toe te passen op een aantal virtuele patiënten.

lees meer

Motiverende gespreks­voering

Deze VR hebben we samen met de HAN ontwikkeld en heeft als doel om studenten (artsen, verpleegkundigen, paramedici (in opleiding)) extra oefenmateriaal te geven om motiverende gesprekstechnieken toe te passen op een aantal virtuele patiënten. Je krijgt feedback op je gespreksvaardigheden en kunt eindeloos oefenen op virtuele patiënten.

Meer informatie?

Neem contact op met Postbus 1loket.


Triage Game

Huisartsen en triagisten (en geïnteresseerden) kunnen zich met Triagegame.nl verbeteren in het beoordelings- en beslisproces (triage).

lees meer

Triage Game

Snel, nauwkeurig en veilig beslissen op de huisartsenpost en bij spoed in de dagpraktijk zorgt ervoor dat patiënten zo snel mogelijk de juiste (spoed)zorg krijgen. Hierdoor kan de doorstroming in de hele zorgketen efficiënter verlopen. Huisartsen en triagisten (en geïnteresseerden) kunnen zich met Triagegame.nl verbeteren in dit beoordelings- en beslisproces (triage). De game wordt bovendien opgenomen in de landelijke huisartsopleiding. Triagegame.nl is een initiatief van Boukje van Dijk van het Radboudumc, en is ontwikkeld in samenwerking met huisartsen en triagisten.

Meer informatie?

Nieuwe game traint huisarts en triagist sneller te beslissen bij spoedzorg - Patiënt sneller op de juiste plek


Acute verloskunde

De VR-module bestaat uit twee scenario’s in acute verloskunde: één in de thuissituatie en één in de ziekenhuiscontext. De student heeft eerst de rol van verloskundige, daarna die van AIOS.

lees meer

Acute verloskunde

Met deze XR toepassing worden acute verloskundige situaties getraind in een interprofessionele zorgcontext. Met behulp van game-elementen ervaren studenten Geneeskunde welke keuzes moeten worden gemaakt in een acute situatie, wat consequenties en vervolgstappen zijn, hoe de overdracht met zorgprofessionals verloopt en de communicatie met patiënten en partner. Studenten realiseren zich hiermee dat ze onderdeel zijn van een keten, krijgen inzicht in de verschillende rollen en onderlinge afhankelijkheden.

De VR-module bestaat uit twee scenario’s: één in de thuissituatie en één in de ziekenhuiscontext. De student heeft eerst de rol van verloskundige, daarna die van AIOS. De gamification houdt in dat er een verhaallijn is met tijdsdruk, levels en responsieve feedback.

Bekijk een demo

Bekijk een online verkorte versie van de VR-module Acute Verloskunde. De VR-module Acute Verloskunde is gratis beschikbaar in licentievorm CC BY-NC-ND.

Meer weten?

Neem contact op met Jeroen van Dillen of Angelique van Dongen.


Infectiepreventie

De VR-training bestaat uit drie casussen die in moeilijkheid en complexiteit variëren en waarin verschillende vormen van infectiepreventiemaatregelen nodig zijn.

lees meer

Infectiepreventie

Voor het gebruik bij infectiepreventietrainingen is er een XR-toepassing ontwikkeld met game-elementen. Hierin ervaren studenten en zorgprofessionals welke keuzes gemaakt moeten worden in hun werk, wat de consequenties en vervolgstappen zijn en hoe de communicatie met patiënten en collega’s verloopt. De VR-training bestaat uit drie casussen die in moeilijkheid en complexiteit variëren en waarin verschillende vormen van infectiepreventiemaatregelen nodig zijn. De lerende verplaatst zich steeds in de rol van een zorgprofessional die zorgt verleent in verschillende contexten.

Bekijk een demo

Bekijk een online verkorte versie van de VR-module Infectiepreventie. De VR-module Infectiepreventie is gratis beschikbaar in licentievorm CC BY-NC-ND.

Meer weten?

Neem contact op met Olga Coenen of Alma Tostmann.


Over grenzen heen

Artsen met een migratie achtergrond (AMA’s) hebben regelmatig moeite met participeren in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Culturele achtergrond speelt daarbij een rol. Met VR oefenen ze hierin.

lees meer

Over grenzen heen

Artsen met een migratie achtergrond (AMA’s) hebben moeite met participeren in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem waarbij culturele achtergrond een rol speelt. Er is sprake van aanpassingsproblematiek. Middels deze casus, ontwikkeld met CenarioVR, gaan AMA's oefenen in het voeren van gesprekken met een Nederlandse patiënt en gezamenlijk nabespreken mbv een mentor om ze zo voor te bereiden op de 'echte' patiënt.

Meer weten?

Neem contact op met Petra van GurpEllemieke Rasenberg of Ietske Siemann.


Virtual Labtour

Van het Donders Instituut is een virtuele labtour ontwikkeld ter ondersteuning van het onderwijs in neuroscience. Studenten leren via de VR-applicatie, ontwikkeld met CenarioVR, over de procedures en functies van de scanners.

lees meer

Virtual Labtour

Het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour heeft een aantal geavanceerde MRI scanners. Voor studenten is een virtuele lab tour ontwikkeld ter ondersteuning van het onderwijs in neuroscience. Studenten leren via de VR applicatie, ontwikkeld met CenarioVR, over de procedures en functies van de scanners, zodat ze beter voorbereid zijn wanneer ze op de afdeling komen.

Meer weten?

Neem contact op met Nils Kohn.


VR in de OK

DSATC is een VR-toepassing voor OK-teams die gezamenlijk aan complexe operaties werken (chirurgen, anesthesisten en verpleegkundigen). In de training voeren de deelnemers een operatie uit waarbij er complicaties optreden.

lees meer

VR in de OK

Definitive Surgical and Anaesthetic Trauma Care (DSATC) is een VR-toepassing ter voorbereiding op een 2-daagse training voor OK teams die gezamenlijk aan complexe chirurgische operaties werken (chirurgen, anesthesisten en verpleegkundigen); zie DSATC. In de training gaan de deelnemers daadwerkelijk een operatie uitvoeren waarbij er complicaties optreden.

Ter voorbereiding op de trainingsdagen ervaren deelnemers met een VR bril een soortgelijke operatie, waarbij de student kan wisselen van rol: een chirurg kan bijvoorbeeld wisselen van standpunt en vanuit het perspectief van de OK-verpleegkundige gaan kijken. Het voordeel hiervan is dat deelnemers zich middels deze CenarioVR-casus kunnen verplaatsen in een andere rol dan die ze normaal zelf hebben, en ze ervaren hoe belangrijk goede communicatie is tijdens operaties.

Meer weten?

Neem contact op met Edward Tan.

  • Medewerkers
  • Intranet