Melden eerste dag. Introductie voor startende coassistenten in het JBZ.

Introductie voor startende coassistenten in het JBZ.

We starten met een webinar met o.a. Dr Karen Keijsers, affiliatie coördinator coschappen JBZ, ongeveer een week voor je gaat starten met je coschap om jullie te informeren over hoe de coschappen de komende tijd in het JBZ zullen worden ingericht.

Vooraf krijg je een link toegezonden om hier aan deel te nemen.

Ook krijgt je per mail een uitnodiging voor je eerste dag met daarin de ontvangsttijd. Je mag je melden in de hal achter de roltrap van het JBZ waar je wordt opgehaald door een medewerker van de Jeroen Bosch Academie.

We gaan een personeelspas halen en zorg voor de juiste kleding.
Daarna brengen we je naar de afdelingen waar je het coschap gaat lopen.

Heb je vragen dan kun je deze mailen aan: M.Coassistenten@jbz.nl

Onderwijs Informatie coschappen Coschap bij Jeroen Bosch Ziekenhuis

Over het ziekenhuis

Je begint aan je coschap bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. We hopen dat je het naar je zin zult hebben en dat je veel zult leren. Het is handig als je de informatie op deze pagina doorneemt voordat je begint aan je coschap. lees meer

Over het ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De STZ zijn verantwoordelijk voor topklinische zorg, opleidingen, toegepast wetenschappelijk onderzoek en vernieuwing van behandel- en zorgmethoden. Om deze topklinische zorg nu en in de toekomst te kunnen bieden, wordt er veel aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering en opleiden.
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis in de brede zin van het woord. Men is ervan overtuigd dat de aanwezigheid van ruime opleidingsmogelijkheden een belangrijke factor is bij het aantrekken en behouden van goed personeel. Medewerkers die zich voortdurend kunnen ontplooien en ontwikkelen, leveren goed werk en hebben meer plezier in het werk. Het ziekenhuis neemt o.a. deel aan opleidingen tot medisch specialist, medische vervolgopleidingen, nascholingen, co-assistentenopleiding, basisopleidingen tot verpleegkundige, andere paramedische opleidingen en specialistische vervolgopleidingen voor verpleegkundigen.

Melden eerste dag. Introductie voor startende coassistenten in het JBZ.

We starten met een webinar met o.a. Dr Karen Keijsers, affiliatie coördinator coschappen JBZ, ongeveer een week voor je gaat starten met je coschap om jullie te informeren over hoe de coschappen de komende tijd in het JBZ zullen worden ingericht. lees meer

Bereikbaarheid

Bekijk de bereikbaarheid van de verschillende vestigingen van het ziekenhuis op de site van het JBZ. ga naar de site
  • Medewerkers
  • Intranet