Melden op de eerste dag

Op het secretariaat Interne Geneeskunde, 2e verdieping route 60 (kamer 2X240) krijg je te horen op welke afdeling je bent ingedeeld.

Daarna word je door één van de oudere coassistenten vergezeld naar het Servicebureau Facilitair voor het regelen van een Rijnstatepas (borg € 20). Voor je inloggegevens, controle legitimatiebewijs en aanvullende informatie verwachten wij je deze eerste ochtend ook bij het HR Jobcenter/Affiliatie, bij voorkeur vóór 11.30 uur. Het HR Jobcenter bevindt zich in de (hoge) flat naast het hoofdgebouw op de 8e verdieping.

Vlakbij het secretariaat Interne Geneeskunde is de co kamer Interne. Daar word je om 11.00 uur verwacht om kennis te maken met de opleider.
 

Over je coschap Interne Geneeskunde

Omdat interne geneeskunde je eerste coschap is, kan het soms best lastig zijn om als coassistent je weg te vinden. lees meer

Over je coschap Interne Geneeskunde

Om je daarbij te helpen, sturen we je op de eerste dag van jecoschap via de mail een Worddocument met informatie over je werkzaamheden op de afdeling en een handleiding voor Ezis, ons elektronisch patiëntendossier. Lees dit goed door, dan weet je wat wij van je verwachten en wat jij van ons kunt verwachten.

Gevarieerd patiëntenaanbod

Tijdens het interne coschap in onze kliniek zul je in aanraking komen met een zeer gevarieerd patiëntenaanbod, dat vrijwel de gehele interne geneeskunde beslaat alsook maag-darm-leverziekten, cardiologie, longziekten en reumatologie.

Open opleidingsklimaat

Wij streven ernaar je in een open opleidingsklimaat een leerzaam en afwisselend programma aan te bieden met voldoende praktische ondersteuning. We hopen op die manier eraan bij te dragen dat je in korte tijd je basiskennis leert toe te passen in de klinische praktijk. Uiteraard verwachten wij van jou een actieve opstelling, de bereidheid om van ons te leren en dat je de lacunes in je kennis door zelfstudie aan zult vullen.

Administratie

Zodra de indelingen bekend zijn, ontvang je van onze affiliatiesecretaresse een brief met onderstaande informatie:
  • MRSA-formulier t.b.v. de afdeling Arbeid en Gezondheid
  • verklaring geheimhouding *
  • verzoek om een pasfoto*
  • verzoek om kopie pas of identiteitskaart (van ID kopie van beide zijden/ van het nieuwe model pas ook kopie van de pagina met burgerservicenummer!)* t.b.v. registratie en het aanmaken van een persoonlijk account. Een rijbewijs is niet voldoende! N.B. De pas moet geldig zijn t/m de 1e dag van je a.s. coschap in Rijnstate.
 
*Heb je al eerder coschap gedaan in Rijnstate, dan zijn verklaring geheimhouding, pasfoto en kopie pas niet meer nodig.
 
Als je na het lezen hiervan nog algemene vragen hebt, dan kun je contact opnemen met
Anja Albertsma, affiliatie secretaresse (tel. 088 005 8601 b.g.g. 088 005 7800) of via
E-mail  hrjobcenter@rijnstate.nl
 
 

Melden op de eerste dag

Op de eerste dag van je coschap word je om 8.15 uur verwacht bij het secretariaat Interne Geneeskunde, 2e verdieping route 60 (kamer 2X240). lees meer

Coschap bij Rijnstate Arnhem

Je begint aan je coschap binnen Rijnstate in Arnhem. We hopen dat je het naar je zin zult hebben en dat je veel zult leren. Het is handig als je de informatie op deze pagina doorneemt voordat je begint aan je coschap. lees meer

Afdelingen en medewerkers

Er zijn een groot aantal afdelingen waarmee je tijdens dit coassistentschap te maken krijgt. bekijk de pdf

Rooster en werkzaamheden

Indeling van het co-schap De eerste 4 weken van je coschap breng je in de kliniek door. In de tweede periode van dit coschap zul je 2 weken op de polikliniek interne geneeskunde doorbrengen, 1 week op de afdeling cardiologie en 1 week op de afdeling longziekten. bekijk de pdf
  • Medewerkers
  • Intranet