Onderwijs Radboudumc Health Academy Skills- en Simulatielab

Uitdagende simulatie-omgeving

De Radboudumc Health Academy beschikt over een unieke trainingslocatie om professionals te trainen, als voorbereiding op het bieden van excellente en veilige patiëntenzorg. lees meer

Uitdagende simulatie-omgeving

In ons unieke Skills- en Simulatielab worden toekomstige professionals in een uitdagende simulatie-omgeving voorbereid op het bieden van excellente en veilige patiëntenzorg. We ontwikkelen en organiseren doorlopend nieuwe trainingen. Daarbij werken we samen met de opdrachtgever en spitsen we de training toe op de leervraag.

De kwaliteit van aangeboden trainingen in het Skills- en Simulatielab is erg belangrijk. Daarom werken de opleiders en onderwijskundigen van de Radboudumc Health Academy nauw samen met de zorgprofessionals van de afdelingen en u als klant. Hierdoor zorgen we ervoor dat trainingen optimaal aansluiten bij de praktijk.

Meer weten? Neem contact op

Skillslab RHA

024-3666221
contactformulier

Skills- en Simulatielab

Ingang: Experience Center
Verdieping: 2
Route: 20

bekijk route

Skills- en Simulatielab

Bezoekadres

Geert Grooteplein 15
6525 EZ Nijmegen

Kijk voor meer informatie op de pagina van het Skills- en Simulatielab.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein 15
Ga naar binnen bij: Experience Center
Ga naar Verdieping 2 en volg route 20

Overzicht instructievideo's simulator en ruimte

Bekijk hier de instructievideo's voor de baby simulator, kind simulator en uitleg over de simulatieruimte. bekijk video's

Overzicht instructievideo's simulator en ruimteVerhuur van materialen

Medewerkers van het Radboudumc kunnen bij het Skills- en Simulatielab materialen huren. lees meer

Simulatieonderwijs


5 vragen aan Heidi Alsem instructeur simulatie­onderwijs

Heidi staat dagelijks in de praktijk in het Skills- en simulatielab. Vijf vragen om meer te weten te komen over Heidi en het simulatielab. lees meer

5 vragen aan Heidi Alsem instructeur simulatie­onderwijs

Hoe ben je instructeur geworden in simulatietraining?

‘In 2009 werd er vanuit de kinder IC een werkgroep opgericht om simulatie training te gaan ontwikkelen. Ik werkte daar als verpleegkundige en vond dat een leuke uitdaging. Nadat deze trainingen voor de IC waren opgestart kwam er ook steeds meer behoefte voor ondersteuning vanuit andere specialismen. Zodoende kwam er een vacature voor simulatie instructeur en ben ik in deze functie met veel plezier terechtgekomen.’

Wat is het doel van de simulatietrainingen?

‘Vaak gaat het om bewustwording. De meeste trainingen zijn namelijk gericht op teamwork waarbij lastige situaties getraind worden die kunnen voorkomen op een afdeling. Hoe kun je het maximale uit je team halen om de patiënt zowel de best mogelijke als veilige zorg te geven? Ook worden situaties getraind die bijna nooit voorkomen, juist om in die gevallen te weten wat je moet doen. Zo kun je je extra voorbereiden.’

Kan iedereen een simulatietraining volgen?

‘Binnen het Radboudumc heeft iedere medewerker een kwaliteitspaspoort, hierin wordt aangegeven welke trainingen je moet volgen en of dat dit ook binnen de gestelde tijd gebeurd is. Bijna alle artsen en verpleegkundigen moeten een simulatietraining volgen passend bij de afdeling waar ze werkzaam zijn. Ook binnen steeds meer zorgopleidingen speelt simulatie trainingen een rol als ook in de studie geneeskunde.’

Wat vind je het leukste aan je werk?

‘De afwisseling van het training geven aan verschillende groepen. De ene dag komt de IC de andere dag kindergeneeskunde of dan weer coassistenten. De focus ligt in elke training weer op andere aspecten. Ook het samenwerken met artsen en verpleegkundigen van verschillende specialismen en het ontwikkelen van nieuwe trainingen geeft mij veel energie elke dag leer ik zelf ook weer nieuwe dingen.’

Wat wil je meegeven over het Skills- en simulatielab?

‘Naast de meerwaarde van simulatieonderwijs geeft het ook een extra dimensie om dit interprofessioneel te doen. Hier is gelukkig steeds meer aandacht voor. In de afgelopen jaren hebben wij gezien hoeveel meer er uit een training te halen valt als artsen en verpleegkundigen samen trainen. En hoe waardevol het is om hier samen van te leren. Het kost vaak veel moeite om dit voor elkaar te krijgen, maar dat is het zeker waard. Dus geef niet op en zorg dat artsen en verpleegkundigen maar ook coassistenten en verpleegkundigen in opleiding samen kunnen trainen!’


Simulatie­trainingen

De nadruk in deze trainingen ligt op het trainen van vaardigheden die bijdragen aan een goede samenwerking tussen professionals. lees meer

Simulatie­trainingen

Bij simulatieteamtrainingen wordt de opvang en beoordeling van een patiënt getraind. Dit gebeurt in een zo realistisch mogelijke omgeving met een geavanceerde patiëntsimulator. De nadruk in deze trainingen ligt op het trainen van vaardigheden die bijdragen aan een goede samenwerking tussen professionals, zoals communicatie, leiderschap, situatieoverzicht: onderdelen van Crisis Resource Management (CRM). Deze trainingen zijn zeer geschikt voor het oefenen van interdisciplinaire samenwerking.

Video-opnamen

Tijdens de trainingen worden video-opnamen gemaakt die in teamverband nabesproken worden. Hierdoor kun je niet alleen van het moment zelf leren, maar ook achteraf. Je kunt trainen met acute en minder acute scenario’s. We passen dit aan op de situatie. Daardoor is deze training geschikt voor alle afdelingen. Trainingen kunnen in het Skills- en Simulatielab of op locatie plaatsvinden.

Simulatietraining op locatie

Met onze geavanceerde mobiele patiëntsimulator kun je op elke gewenste plek een simulatietraining volgen, bijvoorbeeld op je eigen afdeling. Ook een interactieve demo tijdens een college of symposium behoort tot de mogelijkheden.

Meer informatie

Deze trainingen zijn altijd maatwerk en worden aangevraagd bij een opleider. Voor meer informatie neem je contact op met de Radboudumc Health Academy.

Technische vaardigheden

Wij bieden een ruim aantal scholingen op het gebied van voorbehouden en risicovolle handelingen. lees meer

Technische vaardigheden

Het trainen van technische vaardigheden betreft bijvoorbeeld infusen en lijnen prikken, katheteriseren, wondverzorging/hechten en kinesthetische vaardigheden. Ook trainingen in het gebruik van medische technologie kunnen worden georganiseerd in het Skills- en Simulatielab. Naast georganiseerde trainingen in groepsverband, kunnen deze vaardigheden ook individueel in de open inloop uren worden geoefend.

Voorbehouden en risicovolle handelingen

Volgens de Wet BIG mogen alleen bekwame beroepsbeoefenaren voorbehouden handelingen uitvoeren. Je bepaalt zelf of je voor deze handelingen bekwaam bent en bent dus ook zelf verantwoordelijk om bekwaam te worden/blijven. Wij bieden een ruim aantal scholingen op het gebied van voorbehouden en risicovolle handelingen. De scholingen vinden plaats in ons Skills- en Simulatielab waar je in een realistische omgeving kunt oefenen. 

Bekijk ons actuele aanbod voor geplande scholingen hier. Voor meer informatie neem contact op met de Radboudumc Health Academy.

Life Support

Niet alleen in een ziekenhuis, maar ook thuis, in de supermarkt of op het sportveld kan het plotseling nodig zijn om te reanimeren. Een ingrijpende situatie waarbij het erg fijn is als je direct en adequaat kunt handelen. lees meer

Life Support

Basic Life Support BLS/AED (en Pediatric BLS)

Overal kan het plotseling nodig zijn om te reanimeren. Niet alleen in een ziekenhuis, maar ook thuis, in de supermarkt of op het sportveld. Een ingrijpende situatie waarbij het erg fijn is als je direct en adequaat kunt handelen. Je kunt zowel de basiscursus als de herhalingslessen volgen, inclusief gebruik van een AED. De Radboudumc Health Academy biedt cursussen Basic Life Support incl. het gebruik van een AED aan. Inschrijving verloopt via de online leeromgeving.

ALERT Refresher combitraining

In deze combitraining leer je hoe je acuut zieke patiënten herkent en snel de juiste zorg verleent. Je verdiept je in het monitoren en interpreteren van vitale lichaamsfuncties als ademhaling en circulatie.

EHBO

Dagelijks gebeuren er kleine of grotere ongelukken. Thuis, op straat of op het werk. Adequaat en direct Eerste Hulp verlenen kan levensreddend zijn of voorkomt dat letsels verergeren. Je ontvangt het diploma van het Oranje Kruis.

Meer informatie

Bekijk ons actuele aanbod voor geplande scholingen hier. Voor meer informatie neem contact op met de Radboudumc Health Academy


Skillslab Laparoscopie

Kijkoperaties maken een steeds groter onderdeel uit van de chirurgische praktijk. In het Skills- en Simulatielab heb je beschikking over een breed aanbod van simulatoren om deze vaardigheden te trainen. lees meer

Kijkoperaties trainen

In het Skillslab Laparoscopie heb je beschikking over een breed aanbod van simulatoren om vaardigheden op het gebied van kijkoperaties te trainen. lees meer

Kijkoperaties trainen

Kijkoperaties maken een steeds groter onderdeel uit van de chirurgische praktijk. Dit type ingreep is minder belastend voor de patient, maar moeilijker voor de operateur, onder andere door de beperkte toegang tot het operatiegebied en indirect zicht op het eigen handelen. In het Skills- en Simulatielab heb je beschikking over een breed aanbod van simulatoren om deze vaardigheden te trainen.

Endobronchiale echografie en Bronchoscopie

Met de Bronch Mentor kan je een bronchoscopie en endobronchiale echografie trainen. lees meer

Endobronchiale echografie en Bronchoscopie

Met de Bronch Mentor kan je een bronchoscopie en endobronchiale echografie (EBUS) simuleren. Je doorloopt een volledige diagnostische bronchoscopie waarbij ook aandacht is voor sedatie, verdoving en het bewaken van de vitale functies. Op het scherm zie je, naast het endoscopisch beeld ook CT-beelden en een weergave van de luchtweganatomie, inclusief positie van de scoop. Je traint in duo's en wordt hierbij begeleid door een ervaren longarts en endoscopieverpleegkundige.

Communicatie­onderwijs

Voor communicatie met zowel de patiënt als teamleden is training van groot belang. lees meer

Communicatie­onderwijs

Communicatie met teamleden wordt voornamelijk getraind tijdens simulatieteamtrainingen. Voor communicatie met de patiënt wordt veelal gebruik gemaakt van simulatiepatiënten.

Simulatiepatiënten

Simulatiepatiënten zijn goed getraind in het spelen van een rol én in het geven van feedback. Dit maakt het voor de student mogelijk om zelf met een grote variatie aan consulten te oefenen en gerichte feedback te ontvangen waarmee direct verder kan worden geoefend. Deze manier van trainen is daarom zeer geschikt om op een persoonlijke manier te leren om patiëntgericht te communiceren.

Voorbeelden

  • Anamnese
  • Vervolgconsult
  • Slechtnieuwsgesprekken
  • Uitleg geven
  • Gesprekken met specifieke doelgroepen (ouderen, kinderen, mensen uit andere culturen)

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Ellemieke Rasenberg.

Maatwerk

Op basis van jouw wensen kunnen we een passende training of trainingstraject opzetten voor jouw afdeling of instelling. Neem hiervoor contact met ons op.

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet