Leren op jouw werkplek

Ben jij een (zorg)medewerker of leidinggevende en wil je dat jouw team meer leert op de werkplek? Wil je iets verbeteren of veranderen of wil je meer uitdaging voor je team?

Wij denken graag met je mee hoe we het leren op jouw werkplek kunnen ondersteunen. Leren hoeft namelijk niet altijd in een cursus of training, maar kan ook op de werkplek plaatsvinden. Zo maak je gebruik van de vele voordelen van werkplekleren.

Voor wie?

Voor zorgprofessionals, aandachtsvelders en leidinggevenden die willen dat het team leert en verbetert op de werkplek.


Contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Over werkplekleren


De voordelen

Op de werkplek kun je precies leren wat je nodig hebt in je werk en je kunt het meteen gebruiken.  

Dat motiveert.

lees meer

De voordelen

Leren op de werkplek heeft veel voordelen vergeleken met leren in een klaslokaal.

Leren op de werkplek:

  • motiveert  
  • kan meteen worden gebruikt in het dagelijks werk
  • blijft langer hangen
  • maakt het werk meteen beter
  • en vergroot het werkplezier.

Je kunt precies werken aan hetgeen dat jij, of je team nodig heeft. Op het moment dat het nodig is.

Ook zijn er een aantal handige voordelen:

  • Leren op de werkplek is gemakkelijker in te passen in roosters en bij drukke werkzaamheden.
  • De werktijd die een medewerker afwezig is van de werkvloer blijft beperkt. Dit bespaart geld.   

Daarom kiezen we bij de Radboudumc Health Academy voor werkplekleren. Tenzij er doelen zijn die je daar niet of niet makkelijk mee kunt behalen. Dan helpen wij graag bij het ontwikkelen van onderwijs. Werkplekleren en schools leren vullen elkaar aan.


Fit for the future

In het Radboudumc gaan we meer samenwerken en meer verbinden. Hierbij staan samen leren en verbeteren op de werkplek voorop.

lees meer

Fit for the future

In het Radboudumc gaan we meer samenwerken en meer verbinden. Zodat we ook in de toekomst onze patiënten goed kunnen helpen. Deze veranderingen vragen om een andere manier van werken. Hierbij staan samen leren en verbeteren op de werkplek voorop.

Het Radboudumc gaat veranderen om ook in de toekomst onze patiënten goed te kunnen helpen. Dat doen we persoonsgericht en door samen te werken. Om goed onderzoek te kunnen doen en goed in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Om collega's en studenten op te leiden voor toekomstbestendige zorg.  

Een andere manier van werken

Deze veranderingen vragen om een andere manier van werken, waarbij samen leren en verbeteren op de werkplek voorop staat. Dit kan gaan om hele kleine verbeteringen op de werkplek. Bijvoorbeeld de inzet van een verbeterbord op de kinderafdeling. Ook kan het gaan om een grotere verandering of vernieuwing. Bijvoorbeeld een verandering in onze manier van werken, zoals de invoering van zorgpaden.

Verbeteringen op de werkplek kunnen zorgen voor betere patiëntenzorg en een prettigere manier van werken. De adviseurs en procesbegeleiders van de Radboudumc Health Academy kunnen u helpen om de beste omstandigheden te maken voor deze veranderingen. En om leer- en verbetertrajecten op de werkplek op te pakken.


De werkplek

Werkplekleren gaat beter wanneer de werkplek is ingericht om goed te kunnen leren.

Wij kunnen hierbij helpen.

lees meer

De werkplek

Leren op je werkplek gaat niet altijd vanzelf. Daarom is het belangrijk om te kijken wat er nodig is op de werkplek om goed te kunnen leren.
We kijken hierbij naar:

De werktaken

Hierbij kun je denken aan de werkdruk, de afwisseling van taken, of er ruimte is om fouten te maken, de zelfstandigheid van medewerkers, hoe moeilijk het werk is, en of er ruimte is om afspraken te maken.

De sociale omgeving

Bijvoorbeeld de stijl van de leidinggevende, of er ruimte is voor feedback, en of medewerkers zich veilig en verbonden voelen.

De plek zelf

Denk hierbij aan de beschikbaarheid van werkruimten en apparatuur, de beschikbaarheid van informatiemiddelen (bijv. protocollen en jobaids), en de gezamenlijke koffieruimte.

Wij kunnen helpen om hierin aanpassingen te doen. Zo zorgen we er samen voor dat de werkplek een goede en veilige omgeving wordt om in te werken én te leren.

Gesprekstool

Wil je graag zelf onderzoeken of je goed kunt leren en verbeteren op jouw werkplek? Maak dan gebruik van onze gesprekstool.


Samen verbeteren

Verpleegkundigen en artsen vertellen hoe leren op de werkplek heeft gezorgd voor verbeteringen en meer werkplezier.

lees meer

Samen verbeteren

Verpleegkundigen en artsen vertellen hoe leren op de werkplek heeft gezorgd voor verbeteringen en meer werkplezier.

Omgaan met de telefoon

Verpleegkundig Wetenschapper Merel Diebels van de afdeling Hart, Vaat en Long vertelt: 'Op onze afdeling worden verpleegkundigen vaak gestoord door telefoontjes tijdens het werk. Hierdoor leveren de verpleegkundigen niet de zorg op de manier die zij wensen. Door de verstoringen worden gesprekken of taken onderbroken, wat de kwaliteit en veiligheid van zorg niet ten goede komt. Om dit te verbeteren worden telefoontjes voortaan aangenomen door de secretaresse. De secretaresse bundelt de vragen en geeft het door aan de verpleegkundigen. Ook worden telefoontjes tijdens twee tijdsloten tegengehouden. De verpleegkundigen vinden dit erg prettig, dit geeft rust.' 

Bespreken van klinische onzekerheid

Een ander voorbeeld van samen leren en verbeteren is het bespreekbaar maken van klinische onzekerheid. Klinisch geriater Marianne van Iersel vertelt: 'Onze patiënten zijn kwetsbare ouderen met vaak onduidelijke klachten en meerdere ziektes tegelijk. Door de unieke combinatie van problemen is er geen richtlijn over wat de beste zorg voor deze patiënten is. Er is klinische onzekerheid over de beste diagnostische weg en de behandelopties. Dit kan met name beginnende artsen soms onzeker maken: ligt het aan mijn kennis of past het bij de complexiteit van de patiënt? Klinische onzekerheid hoort bij de geneeskunde. Wat helpt in het leren om hiermee om te gaan is bijvoorbeeld het bespreken ervan tijdens de overdracht of supervisie. Dit doen we nu dagelijks en geeft onze artsen veel steun.' 

Leertijd voor verbeterpunten

Ook op de afdeling Psychiatrie wordt fijner gewerkt. Verpleegkundige Josh Pepels vertelt: 'Tijdens ons werk zien onze (regie)verpleegkundigen regelmatig verbeterpunten op de afdeling. Vaak werden deze kort met elkaar besproken, maar helaas hadden we tijdens een dienst te weinig tijd om ermee aan de slag te gaan. Daarom heeft mijn team nu gekozen om hier “leertijd” voor vrij te maken. Dit betekent dat minimaal één verpleegkundige ongeveer 1,5 uur per dienst de patiëntenzorg overdraagt aan een collega. Die verpleegkundige heeft dan de tijd om zich te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak, en kan dan bijvoorbeeld met het uitwerken van verbeterpunten aan de slag. Om dat te kunnen doen, hebben we in onze overdrachtsruimte nu een verbeterbord staan. Hierop schrijven we de gewenste verbeteringen. Als team kijken we welk van deze onderwerpen we het belangrijkste vinden en waar we samen aan gaan werken. Zo blijven we met elkaar de kwaliteit van zorg op de afdeling verbeteren!'

Zelf aan de slag?

In onze toolbox vind je allerlei werkvormen. Deze kun je gebruiken om te werkplekleren.
Fijn als we even meekijken? Dat doen we graag.

naar Radboud EDIT

Meer informatie


5 vragen aan Marjolein Berings

Als adviseur en procesbegeleider werkplekleren ziet Marjolein graag dat werkplekleren een belangrijkere rol krijgt in het leren en werken van onze (toekomstige) zorgprofessionals.

lees meer

5 vragen aan Marjolein Berings

1 Waarom is werkplekleren zo belangrijk?

‘Omdat het zoveel kansen biedt. En omdat het heel hard nodig is in deze tijd waarin alles heel snel verandert. Als je iets nodig hebt, ga je er mee aan de slag. Je leert dan precies datgene dat je nodig hebt om je werk te kunnen doen. Vaak stimuleert het enorm dat je direct resultaat ziet in de praktijk. Je werk wordt er meteen beter van! En als je sámen leert op de werkplek kun je nog meer bereiken. Samen de zorg verbeteren.’

2 Maar we doen het toch al?

‘Natuurlijk doen we het al. Iedereen, bewust of onbewust. Maar door hier nog bewuster en gerichter mee om te gaan, kunnen we het effect vergroten. Bijvoorbeeld door samen na te denken hoe onze studenten optimaal reflecteren tijdens hun stages. Op het juiste moment en op een manier die energie geeft.

Nu kiezen we nog vaak voor een training of cursus, terwijl het veel effectiever en leuker kan zijn om op de werkplek aan de slag te gaan. Zeker als je met je team iets op de werkplek wil veranderen. Zo kreeg ik een keer de vraag van een team of we een training wilden organiseren over hoe het team meer uitdaging in hun werk kon brengen. In plaats van een training zijn we meteen naar de werkplek gegaan. Hier zijn we samen aan de slag gegaan met een aantal concrete dingen die ze graag samen wilden verbeteren en veranderen. Iedereen uit het team heeft hierbij veel uitdaging gevoeld en veel geleerd. Het team heeft op de werkvloer veel voor elkaar gekregen én dat zullen ze blijven doen in de toekomst’.

3 Hoe kan ik het werkplekleren verbeteren in mijn onderwijs of begeleiding?

‘Ook al doen we vaak al veel goed, meestal kunnen we de leeropbrengst vergroten door bewuster met de leerkansen die er zijn om te gaan. Dat begint met kijken naar wat iemand moet of wil leren. Welke werkresultaten wil je zien? Welk gedrag moet hij of zij daarvoor in de praktijk laten zien? Welke kennis en vaardigheden zijn dan nodig? En welke attituden of professionele identiteit? Zijn deze al in de basis aanwezig, of nog helemaal nieuw?
Daarnaast kijken we of de kansen in de leer- en werkomgeving goed worden benut en of daar nog belemmeringen zijn. En kijken we in hoeverre het de lerende lukt zelf de regie te pakken, of dat daar nog hulp bij nodig is.

4 Hoe kunnen jullie daarbij helpen?

In de RHA zijn we met een team adviseurs dat mee kan kijken hoe het werkplekleren verder verbeterd kan worden. We kijken mee en adviseren wat jullie zelf nog kunnen doen, en we kunnen ook opdrachten voor jullie ontwikkelen of leertrajecten begeleiden.

Daarnaast hebben we een learning community voor iedereen die hierover up-to-date wil blijven en wil leren van elkaar. Veel materialen zijn voor iedereen toegankelijk via onze website, learning space en toolbox.

5 Welke uitdagingen zie je?

‘Ondanks alle voordelen zien we inderdaad ook nog een aantal uitdagingen. Bijvoorbeeld omdat het leren op de werkplek vanzelf gaat, leren mensen soms ook verkeerde dingen van elkaar. Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen dit opmerken en corrigeren? Met dit thema gaan we aan de slag.

En omdat werkplekleren vaak minder tastbaar is dan het volgen van een cursus, vinden mensen het lastiger om hier tijd of geld voor vrij te maken en om aan te geven wat ze precies hebben geleerd. Daarmee is het soms ook lastiger om erkenning en waardering te krijgen voor wat er is geleerd. We willen daarom niet alleen de lerende helpen met werkplekleren, maar ook hun leidinggevende, opleider of begeleider. Zodat ook zij zien wat er wordt geleerd én om te helpen dit leren verder te bevorderen’.


Nieuwe tool voor werkplekleren

27 oktober 2023

De Radboudumc Health Academy heeft een gesprekstool ontwikkeld voor het evalueren van de leer- en werkomgeving. Annabel Walker, teamleider polikliniek Amalia kinderziekenhuis, ging met de tool aan de slag.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet