Over de studieadviseur Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde

Je kunt bij de studieadviseur terecht voor:

 • Studie- en planningstips
 • Informatie over regelingen en evt. uitzonderingen bespreken
 • Regelmatig evalueren studievoortgang (ook voor ‘peptalk’ of ‘stok achter de deur’)
 • Twijfel over studiekeuze
 • Bespreken van studie- en/of persoonlijke problemen
 • Doorverwijzen naar andere deskundigen of naar trainingen voor studenten
 • Verbreden of verdiepen wanneer de studie je gemakkelijk af gaat
 • Begeleiding bij keuzes (specialisatie, keuzevakken, minoren, tijdsindeling)
 • Reflectie: stilstaan bij waarmee je bezig bent, bijvoorbeeld op studiegebied of bij werkveldoriëntatie.
 • Voorbereiden verzoek aan examencommissie of instellen van bezwaar of beroep
 • ‘Dingen op een rijtje zetten’
 • Bemiddeling bij conflicten

Je MOET naar de studieadviseur als:

 • er sprake is van persoonlijke omstandigheden die je studie negatief kunnen beïnvloeden, zeker als je te maken hebt met Bindend Studieadvies (BSA)
 • er sprake is van chronische functiebeperking (bijvoorbeeld dyslexie, gehoorproblemen, chronische vermoeidheid)
 • je je studie wilt onderbreken of staken
Twijfel je of jouw vraag of probleem wel iets voor de studieadviseur is? Kom even langs tijdens een van de inloopspreekuren.
 
Bedenk vooraf wat jouw voornaamste doel is voor de afspraak. Wat wil je weten/ vragen of wat zijn je grootste zorgen? Bijvoorbeeld: “Ik kan thuis niet goed studeren want ik pieker over mijn zieke broertje” of “Ik denk dat ik het nooit zal leren om presentaties te geven” of “Als ik mijn BSA niet haal, wat moet ik dan doen?”. Zo kun je de studieadviseur beter duidelijk maken waar jij mee zit.

Je kunt ook uitgenodigd worden voor een gesprek met de studieadviseur

Dit is het geval:
 • als je studieresultaten daartoe aanleiding geven
 • op verzoek van examencommissie, coach, mentor of docent

 


Studenten­decanen Radboud Universiteit

De studieadviseur kan doorverwijzen naar een studentendecaan van de Radboud Universiteit.

lees meer

Studenten­decanen Radboud Universiteit

De studentendecanen zijn er voor vragen van zakelijke aard en voor vragen met een meer persoonlijk karakter.

Afspraak

Voor een afspraak met één van de studentendecanen kun je contact opnemen met de Centrale Studentenbalie van de Radboud Universiteit.

Centrale studentenbalie

Telefoon: (024) 361 23 45
E-mail: balie@dsz.ru.nl
Bezoekadres: Comeniuslaan 4, Nijmegen
Telefonisch spreekuur studentendecanen: maandag t/m vrijdag 9.00-10.00 uur en 16.00-17.00 uur

Onze studieadviseur