Zo word je toegelaten

Voor deze cursus heb je nodig:
 • een diploma verpleegkundige
 • een diploma vervolgopleiding oncologieverpleegkundige of kinderverpleegkunde
 • een geldige BIG-registratie
 • een aanstelling als verpleegkundige voor hematologiepatiënten
De cursus hematologie is een verdieping/aanvulling op de oncologie opleiding. Het is een pre om oncologie verpleegkundige te zijn. Dit is echter niet verplicht. Je moet werkzaam zijn in een werkveld waar hematologische patiënten verpleegd worden.
Onderwijs Alle scholingen Cursus Hematologie Verpleegkunde (CHV)

Over de opleiding

De complexiteit van zorg voor hematologische patiënten vereist een gezamenlijke aanpak van de verschillende medische, verpleegkundige en paramedische disciplines. Het programma wordt dan ook verzorgd door experts uit de verschillende disciplines die bij de zorg voor de patiënt betrokken zijn. lees meer

Over de opleiding

Na het volgen van de Cursus Hematologie Verpleegkunde heeft de verpleegkundige kennis van en inzicht in ziektes uitgaande van bloed, beenmerg of lymfeklieren. De nadruk ligt op hemato‐oncologische ziektebeelden.

Tevens wordt er aandacht besteed aan:
 • een stoornis in het hemostase systeem
 • klinische aspecten van de transfusiegeneeskunde
 • diverse intensieve therapieën zoals immunotargeted therapie
Het complete traject van diagnostiek, behandeling en supportive care bij hematologische aandoeningen wordt behandeld. Ook is er uitgebreid aandacht voor de autologe en allogene stamceltransplantatie met alle daarbij behorende gevolgen. Palliatieve zorg en de ketenzorg worden in beeld gebracht en je krijgt zicht op de specifieke eisen die aan de voeding worden gesteld.

Aanmelden

Belangstelling? Neem contact op met ons en/of je leidinggevende over de mogelijkheden. neem contact op

Inhoudelijke vragen? Neem contact op

Opleider

contactformulier

In het kort

 • Verpleegkundigen.


 • Dit leer je

  De veelzijdige werkzaamheden van een hematologie-verpleegkundige omvatten het hele spectrum van zorg. Van preventie tot diagnostiek en behandeling in zowel de acute als chronische fase van het ziekte, zorg- en behandeltraject. Perioden van actieve ziekte en behandeling kunnen afgewisseld worden met perioden van remissie.

  Om te anticiperen op de steeds wisselende zorgvragen en de actuele gezondheidstoestand van de zorgvrager is kennis vereist van de aandoeningen, de verschillende behandelingen en de mogelijke complicaties en inzicht in de diverse factoren die de beleving van ziekte kunnen beïnvloeden. De verpleegkundige interventies kunnen eveneens, wanneer curatie niet meer mogelijk is, bestaan uit symptoombestrijding en ondersteunende zorg om de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te maken.

  De vertaalslag van kennis en inzichten naar de verpleegkundige zorg komt naar voren in de kritische observatie, het gericht verzamelen van gegevens over de zorgvrager en zijn situatie om van daaruit gefundeerde conclusies te kunnen trekken.

 • Zoveel tijd kost het

  Aantal lesdagen bij de Radboudumc Health Academy: 10 + 1 aparte toetsdag, 2 lesuren
  Een lesdag bestaat uit: 7-8 lesuren.
  Uren zelfstudie: gemiddeld 2 klokuren per lesuur.

 • Accreditatie

  V&VN

  Voor deze opleiding kun je bij ons de accreditatiepunten aanvragen voor het kwaliteitsregister V&V.

 • EPA LZ-FO-5 Hematologie

  Deze cursus is ook te volgen als EPA LZ-FO-5 Hematologie.

  De praktijkinstelling maakt zelf de keuze tussen:

  • De theorie volgen als verdieping in de hematologie (zoals de CHV voorheen is geweest). De Professional in Opleiding (PIO) ontvangt een certificaat bij een voldoende afronding (zonder praktijkbeoordeling).
  • Te volgen als theorie voor de EPA LZ-FO-5 waarbij de PIO de EPA afrond in de praktijk.

  Indien voor de tweede optie wordt gekozen dan vernemen wij dat graag, dan maken we het portfolio aan ten behoeve van de praktijk.


Student­informatie

Ben je al ingeschreven als student bij een van onze verpleegkundige vervolgopleidingen? Hier vind je praktische informatie en een checklist vóór je eerste opleidingsdag. lees meer

Afdeling Hematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet