Professionele ontwikkeling Training Klinische Pastorale Vorming (KPV)


Over de training

Het beroep van geestelijk verzorger, predikant en pastor is een prachtig beroep dat veel geeft, maar ook veel vraagt. Het doel van de KPV is dat deelnemers hun professionele identiteit versterken en hun professionele handelen verbeteren.

lees meer

Over de training

Het beroep van geestelijk verzorger, predikant en pastor is een prachtig beroep dat veel geeft, maar ook veel vraagt. Het doel van de KPV is dat deelnemers hun professionele identiteit versterken en hun professionele handelen verbeteren, om zo beter te kunnen voldoen aan de eisen van het vak. In rollenspel, verbatimbespreking, en protocolanalyse leer je gespreksvoering te verbeteren, door bewustwording van je eigen religieuze ontwikkeling leer je beter in te spelen op de ontwikkelingen die je pastoranten doormaken, en in het vrij groepsgesprek leer je communicatieve vaardigheden te versterken.

Daarnaast biedt de KPV nog tal van andere werkvormen. De nadruk ligt daarbij op het leren van ervaring, maar wij bieden ook training en instructie. Daarbij combineren wij nieuwe didactische inzichten en elementen (zoals competentieleren, portfolio, protocolanalyse) met klassieke KPV-werkvormen.

Deze KPV wordt aangeboden door het Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat, in samenwerking met de Radboud Universiteit, Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen.

Trainers

De groep in 2018 traint onder leiding van dr. Anneke de Vries met medewerking van dr. Wim Smeets en gastdocenten. Beide trainers zijn supervisor (LVSC- en RKPV-geregistreerd) en actief als geestelijk verzorger in het Radboudumc.

Internationale standaard

De KPV-training beantwoordt aan de Amerikaanse ACPE Standards level 2.

Aanmelden voor de training

Je kunt je aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen en te mailen naar KPV-Expertisecentrum@radboudumc.nl

lees meer

Aanmelden voor de training

Je kunt je aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen en te mailen naar
KPV-Expertisecentrum@radboudumc.nlInsturen: zo snel mogelijk! Vervolgens word je uitgenodigd voor een screening. Deze screening vindt plaats in oktober en omvat twee gesprekken, een gesprek met de supervisor van de training en dr. Michael Scherer-Rath, praktisch theoloog, en een gesprek met drs. Prijna van Duuren, psychotherapeut. Je krijgt zo spoedig mogelijk bericht over de toelating.

In het kort

 • De training is bedoeld voor geestelijk verzorgers, predikanten en pastores


  Dan kun je starten

  De training in 2018 beslaat 16 weken. Zij valt tussen 9 januari en 28 juni en is verdeeld over 5 blokken van respectievelijk 6, 3, 4 en 3 weken. De trainingsdagen zijn dinsdag en woensdag (in week 1 en 16 ook de donderdag). Bekijk de planning voor 2018.

  Benodigde studie- en werktijd buiten trainingsdagen

  Tijdens de training zijn er meestal dus twee trainingsdagen in Nijmegen. Reserveer daarnaast één studiedag per week (zonder werk en zonder zorg voor kinderen!) voor voorbereiding en verwerking. De andere twee dagen van de week werk je, om de pendel tussen leren en werken mogelijk te maken. 
  Ook in de weken zonder trainingsdagen in Nijmegen werk je twee dagen in je baan en gebruik je de drie overige dagen voor reflectie, studie en evaluatie in het kader van de KPV (afgezien van vakanties).
  Overweeg je in plaats van je eigen werk een klinische stage in een zorginstelling, dan overleggen we over de mogelijkheden.

  Dit zijn de toelatingseisen

  Je hebt:
  • Een Master Theologie, Religiewetenschappen, of Humanistiek (of een opleiding hieraan gelijkwaardig) aan een door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers erkende instelling.
  • Minimaal 3 jaar betaalde professionele werkervaring in geestelijke verzorging of pastoraat, ook in het half jaar voorafgaande aan de training. Eventueel kan dit laatste ook in de vorm van een werkervaringsplaats in het Radboudumc, mits je je zeer vroegtijdig meldt.
  • Betaalde professionele werkervaring tijdens de training. Eventueel kan dit ook door middel van een klinische leerstage.

  Accreditatie

  De training is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) en levert voor de registratie 70 punten op in de categorie Vakbekwaamheid. De training kan ook gevolgd worden in het kader van de Permanente Educatie van de Protestantse Kerk, als specialisatie. Met het volgen van de KPV (12,5 punten) is in één keer aan de nascholingsverplichtingen voor een periode van vijf jaar voldaan.


Locatie

De cursus wordt gegeven in het Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat,Gerard van Swietenlaan 4, 6525 GB Nijmegen. Je ervaart zo aan den lijve hoe het er in een academische zorgorganisatie aan toegaat. Er wordt gebruik gemaakt van de eigen trainingsruimte, van een ruimte in Villa Oud-Heyendaal en van de kapel van de Studentenkerk.

Routebeschrijving

Volg route 20

Meer weten?

dr. Anneke de Vries
Supervisor van de training

stel een vraag

De training in beeld


Evaluaties van deelnemers

"De KPV-training van het Radboudumc staat voor professionele kwaliteit en diepgang."

lees meer evaluaties

Evaluaties van deelnemers

"De KPV-training van het Radboudumc staat voor professionele kwaliteit en diepgang."

"Doen!  Het is de investering dubbel en dwars waard. Niet te lang mee wachten (na circa 5 jaar predikantschap), zodat je er lang profijt van hebt. Maar, ook wanneer je nog maar 5-10 jaar te gaan hebt: een heel nuttige investering in jezelf en in je gemeente."

"Ik had het niet voor mogelijk gehouden maar je begrijpt je religieuze biografie pas goed nadat je de morele  biografie hebt bestudeerd!"

"De KPV is een verrijking voor de ontwikkeling van mijn professionaliteit, maar ook voor mijn persoonlijk leven." 

"Hele waardevolle training om je eigen persoonlijke en professionele kennis en vaardigheden te verdiepen. Vraagt veel tijd en energie maar je krijgt er ook veel voor terug."

"De KPV biedt je een unieke kans om jezelf en naderen onder ogen te komen. De KPV doe je er niet eventjes bij, maar als je ervoor kiest de KPV te gaan doen, krijg je er heel veel bij op vele plaatsen van je bestaan."


Afdeling Dienst Geestelijke verzorging en Pastoraat

Geestelijk verzorgers bieden onze patiënten professionele begeleiding wanneer zij bijvoorbeeld voor ingrijpende beslissingen staan, of wanneer zij met gedachten en gevoelens rondlopen die hun levens- of geloofsovertuiging diep raken.

lees meer

KPV-Expertise­centrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat

In het Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat is het onderzoek dat wij doen, het onderwijs dat wij geven en de nascholing die wij aanbieden ondergebracht.

lees meer
inloggen