Onderwijs Alle scholingen LZ-FO-6: Zorgdragen voor een zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies

Over de opleiding LZ-FO-6

Zorgdragen voor een zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies. Dit is een functie-overstijgende specifieke EPA voor neurologie, oncologie en geriatrie. 

lees meer

Over de opleiding LZ-FO-6

Zorgdragen voor een zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies. Dit is een functie-overstijgende specifieke EPA voor neurologie, oncologie, geriatrie. Deze EPA kan ook als ‘losse’ EPA worden behaald door algemeen verpleegkundigen op andere verpleegafdelingen waar patiënten het risico lopen op bedreiging van de vitale functies. Deze EPA betreft het zorgverlenen aan een zorgvrager op een verpleegafdeling met het risico op instabiele (vitale) functies. Vitale functies worden geobserveerd en/of gemonitord m.b.v. de ABCDE methodiek.

Wat leer je?

• Verzamelen van gegevens met behulp van de ABCDE-methodiek

• Op basis van klinisch redeneren analyseren en interpreteren van de ABCDE-gegevens

• Verpleegkundige interventies volgens de ABCDE-methodiek inzetten, prioriteren dan wel bijstellen

• Signaleren van complicaties, vooruitgang of verslechtering van de zorgsituatie en op basis hiervan voorstellen voor passende interventies doen aan de arts

• Zorg inrichten op basis van functioneren van zorgvrager op de vier dimensies (fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel)

• Ondersteunen, begeleiden, voorlichten van zorgvrager en naasten, rekening houdend met coping strategieën

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines, waar nodig inschakelen van hulp

• Communiceren volgens SBAR(R) / RSVP

• Evalueren van de situatie van de zorgvrager en het effect van de toegepaste interventies en zo nodig in overleg bijstellen

• Afronden, overdragen en/of verplaatsen van zorg

Theorie en praktijk

We leiden samen op met de praktijk. De werkplek is de belangrijkste leerplek; daar moet de transfer van theorie naar praktijk plaatsvinden. De wijze waarop we opleiden wordt/is afgestemd met de praktijk, zoals keuzes in didaktiek, de toetsing en het plannen van welk aanbod in theorie aangeboden wordt en wat beter geleerd kan/moet worden in de praktijk.

Toetsing en afronding

EPA’s kennen verschillende supervisie niveaus en een PIO moet uiteindelijk minimaal op supervisie niveau vier bekwaam verklaard worden (in de praktijk) voor een EPA. De PIO gaat aan het werk met de EPA en verzamelt in het portfolio bewijslast zoals toetsen uit de theorie, transferopdrachten en beoordelingen / feedback van meerdere collega’s uit de praktijk. De volgende vijf niveaus van supervisie worden onderscheiden:

 1. De PIO mag observeren, maar de EPA niet uitvoeren.
 2. De PIO mag de EPA uitvoeren onder directe supervisie, waarbij de werkbegeleider fysiek aanwezig is in dezelfde kamer.
 3. De PIO mag de EPA uitvoeren onder indirecte supervisie, waarbij supervisor niet fysiek aanwezig is, maar wel snel beschikbaar als dat nodig is.
 4. De PIO voert een activiteit geheel zelfstandig uit: dit is ‘bekwaam verklaren’.
 5. De PIO verleent supervisie op deze EPA aan junior PIO’s.

In gezamenlijkheid met het werkveld is het curriculum en de diversiteit aan toetsing ontwikkeld.

Opleidingseisen

De eisen van de opleiding kun je vinden op de website van het CZO.

Aanmelden / Vragen

Belangstelling? Neem contact op met ons en/of je leidinggevende over de mogelijkheden.

neem contact op

Inhoudelijke vragen? neem contact op

Marleen Bitter
opleider

(06) 500 198 15
contactformulier

In het kort

 • Verpleegkundigen binnen alle werkvelden.


 • Accreditatie

  CZO

  De Radboudumc Health Academy is CZO-geaccrediteerd voor het theoriegedeelte van de opleiding. Om in aanmerking te komen voor het CZO-diploma, moet jouw zorginstelling ook CZO-geaccrediteerd zijn voor de opleiding. In dat geval ontvang je, na succesvolle afronding van de opleiding, het landelijk erkende CZO-diploma.

  Meer informatie: www.czo.nl

Waarom het Radboudumc?

De lessen worden gegeven door verpleegkundigen die vervolgopleiding hebben gevolgd en werkzaam zijn in het veld. Daarnaast is de Radboudumc Health Academy CZO erkend voor het theoriegedeelte van de opleiding. Er wordt innovatief en interactief onderwijs gegeven waarbij gestreefd wordt naar een goede verbinding tussen theorie en praktijk.

ga naar de CZO-website

Verpleegkundige vervolgopleidingen alle opleidingen

Benieuwd naar de andere verpleegkundige vervolgopleidingen? Bekijk het volledige aanbod van Radboudumc Health Academy.

bekijk aanbod
 • Medewerkers
 • Intranet