Onderwijs Alle scholingen Opleiding tot internist

Over de opleiding

De opleiding tot internist bestaat uit een 6-jarige opleiding interne geneeskunde, waarbij je de laatste 2 jaar kunt kiezen voor een enkelvoudige of meervoudige differentiatie. De opleiding vindt voor ongeveer de helft van de periode perifeer plaats. De andere helft is academisch, in het Radboudumc in de regio Oost-Nederland.

lees meer

Over de opleiding

De opleiding tot internist bestaat uit een 6-jarige opleiding interne geneeskunde, waarbij je de laatste 2 jaar kunt kiezen voor een enkelvoudige of meervoudige differentiatie. De opleiding vindt voor ongeveer de helft van de periode perifeer plaats. De andere helft is academisch, in het Radboudumc in de regio Oost-Nederland.

De eerste 4 jaar van de opleiding tot internist zijn ingedeeld in stages waarbij een deel van de stages verplicht en een deel van de stages facultatief is. In het 5e en 6e jaar vindt differentiatie plaats, waarbij je kunt kiezen voor een enkelvoudige differentiatie van 24 maanden of een meervoudige differentiatie, bestaande uit 2 of 3 differentiatie-onderdelen van elk ten minste 8 maanden. In de regio Oost-Nederland bieden we een breed pakket aan (keuze)stages en differentiaties aan in samenwerking met de andere opleidingsziekenhuizen.

Solliciteren

Er zijn ongeveer 13 opleidingsplaatsen Interne geneeskunde. Hiervoor kun je solliciteren via dit online formulier. 

lees meer

Solliciteren

Voor een opleidingsplaats Interne geneeskunde kun je solliciteren via dit online formulier. Je kunt je sollicitatiebrief richten aan Dhr. dr. G. Vervoort, internist/hoofdopleider Interne geneeskunde. 

N.B.: Voor een opleidingsplaats kun je niet rechtstreeks bij de niet-universitaire opleiders in de regio solliciteren.

Wanneer kun je solliciteren?

Je kunt vanaf 6 maanden voor de te verwachten artsexamendatum solliciteren.

Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?

Opleiders van de diverse ziekenhuizen maken op basis van alle sollicitaties een eerste selectie. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een assessment en aansluitend een gesprek met de HR-adviseur. Afhankelijk van de uitslag van het assessment word je al dan niet uitgenodigd voor de sollicitatieronde. Deze laatste ronde zal bestaan uit een gesprek met de (perifere) opleiders en een afvaardiging vanuit de AIOS groep. 

Je ontvangt binnen één week na de sollicitatieronde bericht. Hierin staat één van de volgende mogelijkheden:

 • Je bent aangenomen;
 • Je bent afgewezen met de mogelijkheid om in de toekomst opnieuw te solliciteren;
 • Je bent afgewezen zonder de mogelijkheid om in de toekomst opnieuw te solliciteren.

Een eventuele afwijzing kan altijd worden toegelicht.

Planning sollicitatieronde en assessments

Najaar 2024:

 • Indienen sollicitatiebrief: tot en met 16 augustus 2024
 • Assessments vinden plaats in week van 9-13 september 2024 en 16-20 september 2024.
 • Sollicitatieronde: dinsdag 15 oktober 2024

Voorjaar 2025:

 • Indienen sollicitatiebrief tot en met 12 januari 2025
 • Assessments vinden plaats in week 10-14 februari 2025 en 17-21 februari 2025
 • Sollicitatieronde: dinsdag 18 maart 2025

Najaar 2025: 

 • Indienen sollicitatiebrief tot en met 31 augustus 2025
 • Assessments vinden plaats in week 29 september-3 oktober 2025 en 6-10 oktober 2025
 • Sollicitatieronde: dinsdag 28 oktober 2025

Meer weten? Neem contact op

Secretariaat Interne Geneeskunde

(024) 361 88 19
contactformulier

In het kort

 • De opleiding is bedoeld voor afgestudeerde basisartsen met specifieke interesse in de interne geneeskunde.

  lees meer


  Voor wie

  De opleiding is bedoeld voor afgestudeerde basisartsen met specifieke interesse in de interne geneeskunde.

  Het vakgebied van een internist richt zich op het voorkomen, herkennen en behandelen van ziekten van inwendige organen en orgaansystemen, geïsoleerd en in hun samenhang. Maar een mens is natuurlijk veel meer dan een optelsom van organen. Bovendien is ieder individu uniek in zijn gezondheid en ziekte. Het is dan ook belangrijk om te weten wie de patiënt is die een ziekte heeft en dit te integreren in de behandeling en begeleiding. De kracht van de internist ligt vooral in deze holistische, integrale benadering van de patiënt.


 • Zoveel tijd kost het

  De opleiding tot internist bestaat uit een 6-jarige opleiding interne geneeskunde, waarbij je de laatste 2 jaar kunt kiezen voor een enkelvoudige of meervoudige differentiatie. Op basis van al opgedane klinische ervaring kan korting worden verleend.


 • Accreditatie

  De afdeling Interne Geneeskunde heeft samen met de afdelingen Nefrologie, Oncologie, Hematologie en Intensive Care van het Radboudumc een volledige erkenning voor de opleiding tot internist. De laatste opleidingsvisitatie heeft plaatsgevonden op 23 juni 2017. Erkenning is verleend voor de termijn van 5 jaar (tot 4 oktober 2022).

  Opleider is dr. Gerald Vervoort, plaatsvervangend opleider is dr. Edith Klappe.


Opleidingsplan

In 2019 is vanuit de Nederlandse Internisten Vereniging het landelijke opleidingsplan herzien. De regionale en lokale implementatie van dit landelijke opleidingsplan is vastgelegd in verschillende documenten.

bekijk het landelijke opleidingsplan

Interesse?

Je bent van harte welkom voor een informele kennismaking met de hoofdopleider of plaatsvervangend opleider.

Locaties

De opleiding wordt verzorgd in de ziekenhuizen die samenwerken binnen de opleidingsregio Interne Geneeskunde Oost-Nederland (OOR-ON):

 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
 • Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch
 • Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem
 • Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
 • Radboudumc, Nijmegen
lees meer

Locaties

Binnen de opleidingsregio Interne Geneeskunde Oost-Nederland (OOR-ON) is er een samenwerkingsverband tussen het Radboudumc en de volgende ziekenhuizen:

 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen), opleider dr. Bart Veldman
 • Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis (Tilburg), opleider dr. Carolijn Klomp
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch), opleider dr. Watske Smit
 • Rijnstate Ziekenhuis (Arnhem), opleider dr. Anneke Bech
 • Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem), opleider dr. Inge Klein

Waarom naar het Radboudumc?

Onze opleiding biedt een breed aanbod aan (keuze)stages en mogelijkheden tot differentiatie. Naast de aandacht voor de medisch-inhoudelijke kennis en competenties besteden we ook veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van onze internisten in opleiding en hebben veel aandacht voor het opleidingsklimaat. lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Onze opleiding biedt een breed aanbod aan (keuze)stages en mogelijkheden tot differentiatie. Naast de aandacht voor de medisch-inhoudelijke kennis en competenties besteden we ook veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van onze internisten in opleiding en hebben veel aandacht voor het opleidingsklimaat. Verder hebben we diverse mogelijkheden om je te profileren op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, bestuur & management, kwaliteit & veiligheid en onderwijs & opleiding.

Het Radboudumc in Nijmegen wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg en besteedt op allerlei manieren veel aandacht aan de patiënt als partner.


Betrokken afdelingen

Deze afdelingen zijn betrokken bij de opleiding. Dit zijn ook plaatsen waar onze afgestudeerden terecht kunnen komen.

Ons team

 • Medewerkers
 • Intranet