Onderwijs Alle scholingen Scholing Basismethodiek geestelijke verzorging

Over de training

Deze scholing biedt een theoretische inleiding op en praktische oefening van de ‘basismethodiek geestelijke verzorging’, zoals ontwikkeld door Job Smit in zijn proefschrift Antwoord geven op het leven zelf.

 

lees meer

Over de training

Deze scholing biedt een theoretische inleiding op en praktische oefening van de ‘basismethodiek geestelijke verzorging’, zoals ontwikkeld door Job Smit in zijn proefschrift Antwoord geven op het leven zelf. In tal van HBO- en WO- opleidingen wordt dit model intussen gebruikt als basis voor competentieontwikkeling in gespreksvoering. In de scholing komen de gespreksinterventies horend bij de verschillende fasen in het model aan de orde en is er ruim aandacht voor het oefenen van deze interventies. De deelnemers leren op basis van instructie, uitwisseling, oefenen en analyse van gesprekken.

Docenten: dr. Job Smit en dr. Anneke de Vries 


Meer weten? Neem contact op met

Sylvia Ebbeng
management assistente

(024) 36 133 20

In het kort

 • Geestelijk verzorgers, predikanten, pastores en andere – betaalde en onbetaalde – professionals op het terrein van zorg en welzijn. Minimaal 6, maximaal 7 deelnemers.


 • Dit leer je

  Leerdoelen

  1. De cursisten ontwikkelen een positieve attitude tegenover een centrale basismethodiek inzake het gesprek over zin- en levensvragen.
  2. De cursisten verwerven inzicht in de basismethodiek van geestelijke verzorging.
  3. De cursisten leren de basismethodiek toepassen in hun eigen werkomgeving.
  4. De cursisten ontwikkelen vaardigheden om het gesprek over zin- en levensvragen te voeren in de lijn van de basismethodiek.
  5. De cursisten zijn in staat tot een analyse en kritische reflectie op hun eigen gesprekspraktijk.

Locatie

Radboudumc - Ingang Oost Reinier Postlaan 4 Nijmegen

Aanmelden

Stuur uiterlijk 22 februari het aanmeldformulier in. 

meld je aan

Onderzoek en onderwijs

In ons KPV-Expertisecentrum Zingeving en Spiritualiteit is al ons onderzoek en onderwijs ondergebracht en het aanbod aan nascholing voor geestelijk verzorgers.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet