Over de training

Deze scholing biedt een theoretische inleiding op en praktische oefening van de ‘basismethodiek geestelijke verzorging’, zoals ontwikkeld door Job Smit in zijn proefschrift Antwoord geven op het leven zelf. In tal van HBO- en WO- opleidingen wordt dit model intussen gebruikt als basis voor competentieontwikkeling in gespreksvoering. In de scholing komen de gespreksinterventies horend bij de verschillende fasen in het model aan de orde en is er ruim aandacht voor het oefenen van deze interventies. De deelnemers leren op basis van instructie, uitwisseling, oefenen en analyse van gesprekken.

Docenten: dr. Job Smit en dr. Anneke de Vries 

Onderwijs Alle scholingen Scholing Basismethodiek geestelijke verzorging

Over de training

Deze scholing biedt een theoretische inleiding op en praktische oefening van de ‘basismethodiek geestelijke verzorging’, zoals ontwikkeld door Job Smit in zijn proefschrift `Antwoord geven op het leven zelf'.

lees meer

Meer weten? Neem contact op met

Sylvia Ebbeng
management assistente

(024) 36 133 20

In het kort

 • Geestelijk verzorgers, predikanten, pastores. Minimaal 6, maximaal 8 deelnemers.


 • Dit leer je

  Leerdoelen

  1. De cursisten ontwikkelen een positieve attitude tegenover een centrale basismethodiek inzake het gesprek over zin- en levensvragen.
  2. De cursisten verwerven inzicht in de basismethodiek van geestelijke verzorging.
  3. De cursisten leren de basismethodiek toepassen in hun eigen werkomgeving.
  4. De cursisten ontwikkelen vaardigheden om het gesprek over zin- en levensvragen te voeren in de lijn van de basismethodiek.
  5. De cursisten zijn in staat tot een analyse en kritische reflectie op hun eigen gesprekspraktijk.

   

  Docenten

  dr. Job Smit, em. geestelijk verzorger in de ouderenzorg, en dr. Anneke de Vries, geestelijk verzorger, supervisor en KPV-trainer Radboudumc


Locatie

Radboudumc - Ingang Oost Reinier Postlaan 4 Nijmegen

Aanmelden

Aanmelden door uiterlijk 1 februari 2025 het formulier in te vullen.

meld je aan

Onderzoek en onderwijs

In ons KPV-Expertisecentrum Zingeving en Spiritualiteit is al ons onderzoek en onderwijs ondergebracht en het aanbod aan nascholing voor geestelijk verzorgers.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet