Over de training

Deze scholing biedt een theoretische en praktische verdieping van de ‘basismethodiek geestelijke verzorging’, zoals ontwikkeld door Job Smit in zijn proefschrift Antwoord geven op het leven zelf. In tal van HBO- en WO- opleidingen wordt dit model intussen gebruikt als basis voor competentieontwikkeling in gespreksvoering. In de scholing wordt het model toegesneden naar de diverse werkvelden in zorg en welzijn. Tevens komen de gespreksinterventies horend bij de verschillende fasen in het model aan de orde en is er ruim aandacht voor het oefenen van deze interventies. Tot slot komt de interprofessionele en interculturele  toepassing van de basismethodiek aan de orde: hoe kunnen andere werkers in zorg en welzijn aandacht voor zin- en levensvragen op basis van de basismethodiek vormgeven? Hoe verschilt de vormgeving van de basismethodiek per culturele inbedding? De deelnemers leren op basis van instructie, uitwisseling, oefenen en analyse van gesprekken over zin- en levensvragen. Zo zijn ze tevens voorbereid op een eventuele deelname aan intervisiebijeenkomsten met de basismethodiek als structurerend kader.

Onderwijs Scholingen Scholing Basismethodiek geestelijke verzorging

Over de training

Extra cursusdag i.v.m. grote aantal aanmeldingen! Deze scholing biedt een theoretische en praktische verdieping van de ‘basismethodiek geestelijke verzorging’, zoals ontwikkeld door Job Smit in zijn proefschrift ‘Antwoord geven op het leven zelf’.

lees meer

Meer weten? Neem contact op met

Sylvia Ebbeng
management assistente

(024) 36 133 20

In het kort

 • Geestelijk verzorgers, predikanten, pastores en andere – betaalde en onbetaalde – professionals op het terrein van zorg en welzijn. Minimaal 6, maximaal 7 deelnemers.


 • Dit leer je

  Leerdoelen

  1. De cursisten ontwikkelen een positieve attitude tegenover een centrale basismethodiek inzake het gesprek over zin- en levensvragen.
  2. De cursisten verwerven inzicht in de basismethodiek van geestelijke verzorging.
  3. De cursisten leren de basismethodiek toepassen in hun eigen werkomgeving.
  4. De cursisten ontwikkelen vaardigheden om het gesprek over zin- en levensvragen te voeren in de lijn van de basismethodiek.
  5. De cursisten zijn in staat tot een analyse en kritische reflectie op hun eigen gesprekspraktijk.

Locatie

Radboudumc - Ingang Oost Reinier Postlaan 4 Nijmegen

Aanmelden

Deadline voor aanmelden wordt nog bekend gemaakt. meld je aan

Onderzoek en onderwijs

In ons KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat is al ons onderzoek en onderwijs ondergebracht en het aanbod aan nascholing voor geestelijk verzorgers.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet