Onderwijs Scholingen Verdiepingsmodule KNR Het jonge kind

Over de cursus

Verdiepingsmodule Het jonge kind met CP gaat in op de problematiek en behandeling van het in ontwikkeling zijnde kind met een (verhoogd risico op) CP. De module kan worden gevolgd na het succesvol doorlopen van module KNR.

lees meer

Over de cursus

Doel

Tijdens de module leert de cursist, bij het in ontwikkeling zijnde kind met een (verhoogd risico op) CP, kansen en bedreigingen te herkennen, aanknopingspunten voor behandeling te zien en skills te oefenen. In de module zullen de  domeinen van het ICF bij het jonge kind (verzorgen, eten/drinken, verplaatsen (hanteren) en spel), ingebed worden in de casuïstiek van het kind met CP.  Het welbevinden van het kind en de ouderparticipatie zijn van grote invloed op (deze) ontwikkeling. Deze zullen als een zogenaamde rode draad binnen de verschillende lessen en opdrachten terugkomen, en bij de praktische toepassing worden meegenomen.

Opzet

Het onderwijs vindt plaats in de vorm van contactonderwijs, individuele en groepsopdrachten en zelfstudie. Het contactonderwijs bestaat uit 4 dagen met afwisselend interactieve colleges, skills trainingen, casuïstiek en praktijksessies met kinderen. Hierbij wordt onder leiding van deskundige docenten in interprofessionele groepen de opgedane kennis direct naar de praktijk vertaald.
Daarnaast wordt zelfstudie verwacht van de deelnemers, met behulp van de Elektronische Leeromgeving (ELO). Dit platform wordt gebruikt voor forumdiscussies, documenten down- en uploaden en het bekijken van videocasuïstiek. Van de cursisten wordt verwacht dat zij zowel voor aanvang als tijdens de module voorbereidingsopdrachten maken, literatuur bestuderen en een portfolio bijhouden.
Naast het contactonderwijs en de zelfstudie is het essentieel dat cursisten de mogelijkheid hebben om gedurende de cursusperiode te kunnen oefenen met de doelgroep. Zo kan men het geleerde direct implementeren in de eigen praktijk.

Andere modules in de leerlijn

Meer informatie over de mogelijkheden binnen de leerlijn KinderneurorevalidatieLocatie

Informatie over de locatie volgt zo spoedig mogelijk.


Aanmelden

Inschrijven voor deze module is nog niet mogelijk. Je kunt je belangstelling kenbaar maken via het contactformulier in het blok 'Meer weten' of je kunt een mail sturen. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk meer informatie.

In het kort

 • Fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten die praktisch werkzaam zijn of gaan werken met kinderen of jong volwassenen met centraal neurologische aandoeningen (waaronder CP). lees meer


  Voor wie

   De module staat ook open voor artsen die interesse hebben in deze problematiek.


 • Zoveel tijd kost het

  De cursus bestaat uit 32 contacturen (4 dagen ingeroosterd op locatie) en 80 zelfstudie-uren (1 roostervrije dag en thuisstudie). De roostervrij dag is een vooraf geplande datum en geven de gelegenheid om afspraken te maken voor (groeps)opdrachten.

 • Annuleren

  In afwijking van de algemene voorwaarden artikel 2.2.1 geldt voor deze module een annuleringstermijn van 6 weken. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de cursus wordt € 35 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de cursus of bij no show is het volledige deelnemersbedrag verschuldigd.

 • Docenten en cursusleiding

  • mw. Ingrid van den Tillaar, ergotherapeut, kinderrevalidatie Sint Maartenskliniek Nijmegen
  • mw. Ilse Oosterom, kinderfysiotherapeut, Revalidatie Friesland
  • dhr. Jan Wielders, ergotherapeut & handtherapeut, RC ST.kinderrevalidatie Sint Maartenskliniek Nijmegen
  • mw. Karen van Hulst, logopedist, klinisch epidemioloog. Radboudumc Nijmegen, afd. kinderrevalidatie
  • mw. Sandra de Groot, logopedist, Radboudumc Nijmegen, afd. Kinderrevalidatie
  • dhr. Ruud. Wong Chung MSc, kinderfysiotherapeut, onderwijskundige, MEREM, Kinderrevalidatie, Almere
  • mw. Emmeke Faas, fysiotherapeut & bewegingswetenschapper, Revalidatiecentrum de Hoogstraat, Utrecht
  • Aangevuld met praktijkdocenten en gastdocenten
  Cursusleiding
  • mw. Ingrid van den Tillaar, ergotherapeut, kinderrevalidatie Sint Maartenskliniek
  • dhr. Ruud. Wong Chung MSc, kinderfysiotherapeut, onderwijskundige, MEREM, Kinderrevalidatie, Almere.

Meer weten? Neem contact op

Geertje van Duijnhoven
Projectmedewerker

(06) 27 20 95 69

neem contact op
 • Snel naar