Onderwijs Alle scholingen Verdiepingsmodule KNR/Het Jonge Kind

Over de cursus

Verdiepingsmodule KNR/Het jonge kind gaat in op de problematiek en behandeling van het in ontwikkeling zijnde kind (1-6 jaar) met een (verhoogd risico op) CP. De module kan worden gevolgd na het succesvol doorlopen van module KNR. Voor nadere informatie of aanmelden voor de belangstellendenregistratie vul het contactformulier in.

NB: De module is verplaatst naar 2025

lees meer

Over de cursus

Doel en inhoud

Tijdens de module leert de cursist, bij het in ontwikkeling zijnde kind met een (verhoogd risico op) CP, kansen en bedreigingen te herkennen. Er worden aanknopingspunten voor behandeling gegeven en skills geoefend. 
In de module zullen de  domeinen van het ICF bij het jonge kind, te weten belangrijke levensgebieden (deelname aan spelen), communicatie, (zelf)verzorging en mobiliteit, ingebed worden in de casuïstiek. Het welbevinden van het kind en ouderparticipatie zijn van grote invloed op (deze) ontwikkeling. Deze zullen als een zogenaamde rode draad binnen de verschillende lessen en opdrachten terugkomen, en bij de praktische toepassing worden meegenomen.

Het onderwijs vindt plaats in de vorm van contactonderwijs, individuele en groepsopdrachten en zelfstudie. Het contactonderwijs bestaat uit 4 dagen met afwisselend interactieve colleges, skills trainingen, casuïstiek en praktijksessies met kinderen. Hierbij wordt onder leiding van deskundige docenten in interprofessionele groepen de opgedane kennis direct naar de praktijk vertaald.
Daarnaast wordt er zelfstudie verwacht van de deelnemers, met behulp van de Learning Spaces. Dit platform wordt gebruikt voor forumdiscussies, documenten down- en uploaden en het bekijken van videocasuïstiek. Van de cursisten wordt verwacht dat zij zowel voor aanvang als tijdens de module voorbereidingsopdrachten maken, literatuur bestuderen en een portfolio bijhouden.
Naast het contactonderwijs en de zelfstudie is het essentieel dat cursisten de mogelijkheid hebben om gedurende de cursusperiode te kunnen oefenen met de doelgroep. Zo kan men het geleerde direct implementeren in de eigen praktijk.

NB: De module vanaf april 2024 is verplaatst naar 2025. Op dit moment is inschrijven daarom niet mogelijk.

Meer informatie over de mogelijkheden binnen de leerlijn Kinderneurorevalidatie


Locatie

De cursus vindt plaats in de Sint Maartenskliniek Nijmegen.

In het kort

 • Fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten die praktisch werkzaam zijn of gaan werken met jonge kinderen (1-6 jaar) met centraal neurologische aandoeningen (waaronder CP).

  lees meer


  Voor wie

   De module staat ook open voor artsen die interesse hebben in deze problematiek.


 • Zoveel tijd kost het

  De cursus bestaat uit 32 contacturen (4 dagen ingeroosterd op locatie) en 80 zelfstudie-uren (1 roostervrije dag en thuisstudie). De roostervrij dag is een vooraf geplande datum (14 juni 2024) en geven de gelegenheid om afspraken te maken voor (groeps)opdrachten.


 • Annuleren

  In afwijking van de algemene voorwaarden artikel 2.2.1 geldt voor deze module een annuleringstermijn van 6 weken. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de cursus wordt € 35 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de cursus of bij no show is het volledige deelnemersbedrag verschuldigd.

 • Docenten

  Docenten

  mw. Ingrid van den Tillaar, ergotherapeut, kinderrevalidatie Sint Maartenskliniek Nijmegen

  mw. Sandra de Groot, logopedist, Radboudumc Nijmegen, afd. Kinderrevalidatie

  dhr. Ruud. Wong Chung MSc, kinderfysiotherapeut, onderwijskundige, MEREM, Kinderrevalidatie, Almere

  Gastdocenten

  dr. Jan van der Burg, orthopedagoog St. Maartenskliniek

  dr. Elisa Hamer, kinderneuroloog Radboudumc

  Cursusleiding

  mw. Ingrid van den Tillaar, ergotherapeut, kinderrevalidatie Sint Maartenskliniek

  mw. Sandra de Groot, logopedist, Radboudumc Nijmegen, afdeling Kinderrevalidatie.


Meer weten? Neem contact op

Enna van der Sluis
Projectmedewerker

(06 50 19 00 30
contactformulier
 • Medewerkers
 • Intranet