Onderwijs Scholingen Verdiepingsmodule KNR Het jonge kind

Over de cursus

Verdiepingsmodule KNR/Het jonge kind gaat in op de problematiek en behandeling van het in ontwikkeling zijnde kind (1-6 jaar) met een (verhoogd risico op) CP. De module kan worden gevolgd na het succesvol doorlopen van module KNR.

lees meer

Over de cursus

Doel en inhoud

Tijdens de module leert de cursist, bij het in ontwikkeling zijnde kind met een (verhoogd risico op) CP, kansen en bedreigingen te herkennen. Er worden aanknopingspunten voor behandeling gegeven en skills geoefend. 
In de module zullen de  domeinen van het ICF bij het jonge kind, te weten belangrijke levensgebieden (deelname aan spelen), communicatie, (zelf)verzorging en mobiliteit, ingebed worden in de casuïstiek. Het welbevinden van het kind en ouderparticipatie zijn van grote invloed op (deze) ontwikkeling. Deze zullen als een zogenaamde rode draad binnen de verschillende lessen en opdrachten terugkomen, en bij de praktische toepassing worden meegenomen.

Het onderwijs vindt plaats in de vorm van contactonderwijs, individuele en groepsopdrachten en zelfstudie. Het contactonderwijs bestaat uit 4 dagen met afwisselend interactieve colleges, skills trainingen, casuïstiek en praktijksessies met kinderen. Hierbij wordt onder leiding van deskundige docenten in interprofessionele groepen de opgedane kennis direct naar de praktijk vertaald.
Daarnaast wordt er zelfstudie verwacht van de deelnemers, met behulp van de Learning Spaces. Dit platform wordt gebruikt voor forumdiscussies, documenten down- en uploaden en het bekijken van videocasuïstiek. Van de cursisten wordt verwacht dat zij zowel voor aanvang als tijdens de module voorbereidingsopdrachten maken, literatuur bestuderen en een portfolio bijhouden.
Naast het contactonderwijs en de zelfstudie is het essentieel dat cursisten de mogelijkheid hebben om gedurende de cursusperiode te kunnen oefenen met de doelgroep. Zo kan men het geleerde direct implementeren in de eigen praktijk.

Andere modules in de leerlijn

Meer informatie over de mogelijkheden binnen de leerlijn Kinderneurorevalidatie


Meer weten? Neem contact op

Geertje van Duijnhoven
Projectmedewerker

(06) 27 20 95 69
contact

In het kort

 • Fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten die praktisch werkzaam zijn of gaan werken met jonge kinderen (1-6 jaar) met centraal neurologische aandoeningen (waaronder CP).

  lees meer


  Voor wie

   De module staat ook open voor artsen die interesse hebben in deze problematiek.


 • Zoveel tijd kost het

  De cursus bestaat uit 32 contacturen (4 dagen ingeroosterd op locatie) en 80 zelfstudie-uren (1 roostervrije dag en thuisstudie). De roostervrij dag is een vooraf geplande datum en geven de gelegenheid om afspraken te maken voor (groeps)opdrachten.

 • Annuleren

  In afwijking van de algemene voorwaarden artikel 2.2.1 geldt voor deze module een annuleringstermijn van 6 weken. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de cursus wordt € 35 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de cursus of bij no show is het volledige deelnemersbedrag verschuldigd.

 • Docenten en cursusleiding

  • mw. Ingrid van den Tillaar, ergotherapeut, kinderrevalidatie Sint Maartenskliniek Nijmegen
  • mw. Ilse Oosterom, kinderfysiotherapeut, Revalidatie Friesland
  • dhr. Jan Wielders, ergotherapeut & handtherapeut, RC ST.kinderrevalidatie Sint Maartenskliniek Nijmegen
  • mw. Karen van Hulst, logopedist, klinisch epidemioloog. Radboudumc Nijmegen, afd. kinderrevalidatie
  • mw. Sandra de Groot, logopedist, Radboudumc Nijmegen, afd. Kinderrevalidatie
  • dhr. Ruud. Wong Chung MSc, kinderfysiotherapeut, onderwijskundige, MEREM, Kinderrevalidatie, Almere
  • mw. Emmeke Faas, fysiotherapeut & bewegingswetenschapper, Revalidatiecentrum de Hoogstraat, Utrecht
  • Aangevuld met praktijkdocenten en gastdocenten
  Cursusleiding
  • mw. Ingrid van den Tillaar, ergotherapeut, kinderrevalidatie Sint Maartenskliniek
  • dhr. Ruud. Wong Chung MSc, kinderfysiotherapeut, onderwijskundige, MEREM, Kinderrevalidatie, Almere.

Locatie

De cursus vindt plaats in Klimmendaal, Arnhem. lees meer


Ervaringen met de leerlijn KNR

Testimonals oud-cursisten

Olga, logopediste: “De cursus is een mooie combinatie van theorie en praktijklessen, waarin je als deelnemer wordt aangezet om goed te leren kijken naar kinderen en de juiste conclusies leert trekken. Er worden onderwerpen aangeboden gericht op multidisciplinaire behandeling, deze bevorderen de samenwerking met collega therapeuten in de werksetting.”
Yannick, kinderfysiotherapeut: “De KNR geeft meer inzichten in zowel het onderzoeken als behandelen van complexe beelden van CP. De cursus geeft je een multidisciplinaire bril op, die laat zien hoeveel je samen voor een kind kan betekenen. De grootste meerwaarde vond ik naast de theorie het behandelen en bespreken van kinderen die in de les kwamen. Heel fijn!”

Uit de evaluatie van voorgaande cursussen:

'Boeiende sprekers die inhoudelijk goed onderbouwd zijn, goed antwoord kunnen geven op vragen en door wie er een veilig en positief klimaat gecreëerd werd (geen enkele vraag is gek!)'
'De lessen waren inhoudelijk erg interessant en direct toepasbaar in het werkveld.'
'De praktijklessen met de kinderen waren erg waardevol. Mooi om op deze manier de vertaalslag naar de praktijk te maken. Ik heb er veel van geleerd.'
 'De cursusopzet was prima, theorie en praktijk goed afgewisseld. Een duidelijke opbouw van informatie en het goed kunnen toepassen op het werk (en reflecteren in portfolio).'
'Ik merk dat ik nu al anders kijk naar de kinderen die ik behandel en sneller contact zoek met andere disciplines om samen na te denken en te kijken. Heel interessant dus!'
'Ik heb veel kennis en vooral inspiratie gehaald uit de meeste theoretische lessen. De skills lessen waren ook waardevol.'
'Ik heb veel geleerd in de cursus. Niet alleen voor CP kinderen, maar ook in mijn observaties / behandelingen bij de rest van de kinderen. Ik zoek het interdisciplinair werken nu ook meer op.'
'Zeer bevlogen en deskundige docenten!'
'Goede interactie tussen docenten en cursisten. Fijne afwisseling tussen multi-en monodisciplinaire lessen.'
 

Wachtlijst

Extra startdata

Wil je deze cursus op een ander moment volgen, of zijn er nog geen data gepland? Dan kun je jezelf inschrijven op de wachtlijst. Je ontvangt een bericht zodra er extra startdata vrijkomen.

Toevoegen

Liever een andere startdatum? Inschrijven op de wachtlijst

Wil je deze cursus op een ander moment volgen, of zijn er nog geen data gepland? Dan kun je jezelf inschrijven op de wachtlijst. Je ontvangt een bericht zodra er extra startdata vrijkomen.

Toevoegen