Onderwijs Scholingen Vervolgopleiding Intensive Care Kinderverpleegkundige ICK

Over de opleiding

Deze vervolgopleiding biedt je kennis en vaardigheden die je nodig hebt om op een Kinder IC te kunnen werken. lees meer

Over de opleiding

Ben je verpleegkundige en geïnteresseerd in complexe zorgsituaties? Ben je geïnteresseerd in techniek en ligt je hart bij de acute zorg voor kinderen? 
Dan is deze verpleegkundige vervolgopleiding iets voor jou. Voor deze opleiding is een aanstelling op een PICU (intensive care voor kinderen) noodzakelijk. 

Algemene doelstelling

Na het volgen van de Vervolgopleiding Intensive Care Kinderverpleegkundige is de verpleegkundige competent om de hulpvraag en zorgbehoefte van het ernstig vitaal bedreigde kind vast te stellen en zelfstandig de gespecialiseerde verpleegkundige zorg te verlenen, plannen, coördineren, rapporteren, over te dragen en te evalueren. 

 

Aanmelden / Vragen

Belangstelling? Neem contact op met ons en/of je leidinggevende over de mogelijkheden. neem contact op

Theorie van de opleiding

De theoriecomponent van de V-ICK bestaat uit 5 modulen. Studenten kunnen voor bepaalde onderdelen vrijstelling krijgen. lees meer

Theorie van de opleiding


 • Het onderwijs gaat over de zorg voor het kind (de pasgeborene tot de adolescent) waarbij de bedreigde vitale functies geobserveerd en bewaakt moeten worden. Verschillende specifieke ziektebeelden en situaties waarbij de vitale functies bedreigd zijn komen aan de orde. Bij de zorg reageert het kind op de aangeboden therapie.

  Studenten met een VKV opleiding gevolgd bij de RHA hebben vrijstelling voor module 1.

  Module 1 t/m 4 wordt aangeboden door de Radboudumc Health Academy (RHA).


Praktijk van de opleiding

De praktijkopleiding bestaat uit 1500 praktijkleeruren. Studenten met een V-ICV diploma kunnen meerdere vormen van vrijstelling krijgen. lees meer

Praktijk van de opleiding

De vervolgopleiding intensive care kinderverpleegkundige (V-ICK) is een CZO erkende opleiding.
De praktijkopleiding bestaat uit 1500 praktijkleeruren. De student is werkzaam op een PICU.
Tijdens de opleiding loopt de student kortdurend stage op de volwassen intensive care, de intensive care neonatologie (NICU), de cardio care unit (CCU) en in de gespecialiseerde kinderthuiszorg.

Studenten met een V-ICV diploma krijgen 500 vrijstelling op de praktijkleeruren. Tevens hoeven zij niet alle verplichte stages te volgen.  

In het kort

 • BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een diploma vervolgopleiding kinderverpleegkundige (VKV) of vervolgopleiding intensieve care verpleegkundige (V-ICV).


 • Zo word je toegelaten

  Om tot deze opleiding te worden toegelaten, moet je beschikken over:
  • een diploma verpleegkundige
  • een diploma intensive care verpleegkundige of een vervolgopleiding kinderverpleegkundige
  • een geldige BIG-registratie
  • een aanstelling als verpleegkundige op een IC-kinderafdeling
  Kandidaten zonder diploma kinderverpleegkundige kunnen worden toegelaten als ze een daarmee gelijkgestelde scholing hebben gevolgd: deze scholing bestaat uit de module algemene kindzorg, de module bewaking vitale functies bij kinderen en een praktijkleerperiode van drie maanden op een kinderafdeling.

 • Accreditatie

  CZO

  De Radboudumc Health Academy is CZO-geaccrediteerd voor het theoriegedeelte van de opleiding. Om in aanmerking te komen voor het CZO-diploma, moet jouw zorginstelling ook CZO-geaccrediteerd zijn voor de opleiding. In dat geval ontvang je, na succesvolle afronding van de opleiding, het landelijk erkende CZO-diploma.
  Meer informatie: www.czo.nl

  V&VN

  Voor deze opleiding moet je zelf de accreditatiepunten invoeren bij het ​kwaliteitsregister V&V, in de vrije ruimte bij overige scholingen.

Praktijkleerplaats

De opname van een kind op de Intensive Care Kinderen (ICK) is een buitengewone situatie welke specifieke competenties van de verpleegkundige vraagt. lees meer

Praktijkleerplaats

De opname van een kind op de Intensive Care Kinderen (ICK) is een buitengewone situatie welke specifieke competenties van de verpleegkundige vraagt. De verpleegkundige levert zorg aan de meest kwetsbare groep patiënten die er bestaat, het ernstig vitaal bedreigde kind. De snel veranderende hoog complexe zorgsituatie van de patiënt doet een groot beroep op het klinisch redeneren van de verpleegkundige.

Naast het verzorgen van het kind heeft de ICK verpleegkundige te maken met ouders en/of verzorgers. Ouders van een kind in een hoog complexe verpleegsituatie vragen om specifieke competenties van de verpleegkundige met betrekking tot de begeleiding. Bij patiënten op de ICK is er sprake van een grote complexiteit en diversiteit aan ziektebeelden. Dit brengt evenveel verschillende medische specialismen met zich mee.

De ICK-verpleegkundige is werkzaam in een multidisciplinaire setting. Dit vraagt om specifieke competenties als bv. verpleegkundig leiderschap, samenwerking, professionaliteit. Tevens werkt de ICK-verpleegkundige met een diversiteit aan instrumenteel technische voorzieningen. Ontwikkelingen, technologieën volgen elkaar in rap tempo op. De ICK-verpleegkundige heeft specifieke kennis en vaardigheden, op basis van EBP, nodig om deze ontwikkelingen te kunnen toepassen in de directe beroepspraktijk.

Student­informatie

Ben je al ingeschreven als student bij een van onze verpleegkundige vervolgopleidingen? Hier vind je praktische informatie en een to-do-list vóór je eerste opleidingsdag. lees meer

Waarom het Radboudumc?

De lessen worden gegeven door specialisten in het vakgebied van de Kinder IC. Daarnaast is de Radboudumc Health Academy CZO-geaccrediteerd voor het theoriegedeelte van de opleiding. ga naar de CZO-website
 • Medewerkers
 • Intranet