Onderwijs Scholingen Vervolgopleiding tot huisarts VOHA

Over de opleiding

Als huisarts ben jij de eerste die mensen met gezondheidsklachten ziet. Je bent bepalend in de verdere zorg van je patiënten. Kan je het zelf afhandelen of verwijs je ze door? Je komt als huisarts in aanraking met patiënten van alle leeftijden en allerlei soorten klachten.

lees meer

Over de opleiding

Als huisarts ben jij de eerste die mensen met gezondheidsklachten ziet. Je bent bepalend in de verdere zorg van je patiënten. Kan je het zelf afhandelen of verwijs je ze door? Je komt als huisarts in aanraking met patiënten van alle leeftijden en allerlei soorten klachten en bouwt door de jaren heen een band met hen op.  
 
De Vervolgopleiding tot huisarts (VOHA) biedt de arts in opleiding tot specialist (aios) een driejarige opleiding op maat. Het is mogelijk om de opleiding in Nijmegen of Eindhoven te volgen. Op beide opleidingslocaties wordt de volledige opleiding aangeboden. Tijdens je opleiding werk je samen met een kleinschalige en coherente beroepsgroep van huisartsen in de opleidingsregio Nijmegen.

Daarnaast is er een wekelijkse terugkomdag om het leren in de praktijk te ondersteunen. De terugkomdagen worden in Nijmegen en Eindhoven georganiseerd. Voor aios in de regio Eindhoven vinden de terugkomdagen plaats in het gebouw Strijp-Z in Eindhoven. Deze aios ontvangen ook hun onderwijs zoveel mogelijk op deze locatie.

Meer weten over de huisartsenopleiding? Bekijk dan het Factsheet-2018 van onze huisartsenopleiding en de website van de Huisartsenopleiding Nederland.
 


Meer weten? Neem contact op

dr. Claudia Lobo
Hoofd opleiding

024 361 81 81
contact

Solliciteren

Via de website van Huisartsopleiding Nederland kan je online naar een opleidingsplaats als aios solliciteren. Je digitale sollicitatieformulier moet zeven maanden vóór aanvang van de opleiding ontvangen zijn. solliciteren

Opleider worden? voor aios

Wat is er mooier dan eigen kennis te delen met aanstaande artsen? Als opleider begeleidt u artsen in opleiding tot specialist (aios) in het eerste of het derde jaar bij het leren in de huisartspraktijk. Daarbij vervult u een voorbeeldfunctie.

lees meer

Opleider worden? voor aios

Uw begeleiding bestaat uit consultatie, observatie en feedback en het beoordelen of uw aios de nodige competenties verwerft. Het werken staat ten dienste van het leren.

De aios werkt tweeënhalve tot drieënhalve dag per week bij u in de praktijk en volgt een dag onderwijs op het opleidingsinstituut. U volgt zelf een halve of een hele dag per maand didactisch onderwijs. Uw aios neemt dan de patiëntenzorg van u over.

Welke ondersteuning krijgt u als opleider? U begint uw opleiderschap met een introductiecursus voor aspirant-opleiders. Als opleider volgt u maandelijks een HAO-terugkomdag, waarin u in de ochtend als docent met de groepsbegeleiders de aios bespreekt en in de middag in niveaugroepen een training volgt. Daarnaast bieden we u tweedaagse cursussen. Tijdens een dergelijke meerdaagse worden steeds twee inhoudelijke onderwerpen uitgediept, met een vertaalslag naar de opleiding. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Wilma van der Weijden, coördinator huisartsenpraktijken.

Contact Wilma van der Weijden
Telefoon 024 361 81 81
Wilma.vanderWeijden@radboudumc.nl


Word ook huisartsopleider

Opleiden is een vak, je doet het er niet zomaar even bij, maar er staat wel veel tegenover!

lees meer

Word ook huisartsopleider

Waarom huisartsopleider worden? Daarom!

  • Je wordt geïnspireerd door een aankomend collega-huisarts in jouw praktijk en je wordt gestimuleerd om kritisch naar jezelf te (blijven) kijken.
  • Je deelt niet alleen jouw kennis en ervaring met een aios, maar ook jouw zorg rondom een patiënt.
  • Je werkdagen worden gevarieerder.
  • Je krijgt de kans om nieuwe competenties te ontwikkelen: wij bieden opleiders niet alleen didactisch, maar ook medisch-inhoudelijk onderwijs.
  • Tijdens de terugkomdagen ontmoet je veel van jouw collega’s - naast het uitwisselen van ervaringen en leren opleiden, vinden wij ook gezelligheid belangrijk.
  • Wij organiseren onderwijs voor aios en opleiders in Nijmegen en Eindhoven. Hierbij werken wij veel samen met opleiders. Als je een bijdrage wilt leveren aan dit onderwijs zijn er veel mogelijkheden.
  • Voor het opleiden ontvang je zowel een vergoeding van de SBOH als accreditatiepunten.
 
En... wist je dat uit onderzoek blijkt dat huisartsopleiders het beter doen als huisarts wat betreft kennis en vaardigheden dan niet-opleidende huisartsen?

Meer weten?

Neem contact op met Wilma van der Weijden of kijk op de website van Huisartsopleiding Nederland.

In het kort

  • Deze opleiding is bedoeld voor studenten in het bezit van een BIG-registratie als basisarts.Carrouseldata

Derdejaars maart 2020 - Donderdag 14 november 2019

Eerstejaars maart 2020 - Donderdag 28 november 2019


Derdejaars juni 2020 - Donderdag 13 februari 2020

Derdejaars september 2020 - Donderdag 14 mei 2020

Eerstejaars september 2020 - Donderdag 28 mei 2020

Derdejaars december 2020 - Donderdag 17 september2020


Derdejaars maart 2021 - Donderdag 12 november 2020

Eerstejaars maart 2021 - Donderdag 26 november 2020


Derdejaars juni 2021 - Donderdag 25 februari 2021


Volg de opleiding in Eindhoven

De VOHA biedt de mogelijkheid om je opleiding tot huisarts voor een groot deel in Eindhoven te volgen. Zuidoost Brabant is een regio met zeer vooruitstrevende eerstelijns organisaties met goede samenwerking met andere zorgverleners.

lees meer

Volg de opleiding in Eindhoven

De VOHA biedt de mogelijkheid om je opleiding tot huisarts voor een groot deel in Eindhoven te volgen. Zuidoost Brabant is een regio met zeer vooruitstrevende eerstelijns organisaties met goede samenwerking met andere zorgverleners. Daarnaast is de verwachting dat de komende tien jaar meer dan 30% van de huisartsen in deze regio met pensioen gaat. Een aanlokkelijk perspectief! De eerste groep huisartsen startte in september 2014 met de opleiding in Eindhoven.

Opleidingslocatie

De opleidingslocatie Eindhoven is onderdeel van de Nijmeegse opleiding en de aios volgen dan ook het Nijmeegs opleidingsplan. De opleiding zelf wordt zoveel mogelijk in Eindhoven verzorgd. Tijdens de eerste huisartsstage wordt 95% van de terugkomdagen in Eindhoven georganiseerd. Landelijke cursussen en meerdaagse cursusdagen worden op andere locaties verzorgd. Het terugkomonderwijs van de klinische stage wordt samen met de Nijmeegse aios gevolgd in Nijmegen. In fase twee van de opleiding wordt, naast het onderwijs in Eindhoven, maximaal één dag per maand in Nijmegen keuzeonderwijs georganiseerd. De meerdaagse palliatieve zorg in fase twee van de opleiding wordt voor alle aios in Eindhoven georganiseerd. De stages worden, zoveel mogelijk, in Eindhoven gerealiseerd.

Samenwerkingsverbanden

De opleiding hecht veel waarde aan samenwerking met zorggroepen en andere eerstelijnsorganisaties. Zo is er met de huisartsopleiding in Maastricht een goede samenwerking - mede omdat we dezelfde opleidingslocatie gebruiken. Het is voor aios mogelijk om deel te nemen aan projecten, wetenschapsstages te regelen, onderwijs te volgen of te geven op lokale congressen of aan praktijkondersteuners of assistentes. Ook wordt er geëxperimenteerd met gezamenlijk onderwijs voor huisartsen en specialisten in opleiding. Zo nemen, waar mogelijk, kaderhuisartsen werkzaam bij zorggroepen of medisch specialisten deel aan de terugkomdagen. Tijdens de opleiding leer je, dankzij deze integratie van onderwijs en praktijk, de regio goed kennen waardoor je een netwerk opbouwt in Zuidoost Brabant.

Voorzieningen

De huisartsenopleiding is gevestigd in het Strijp Z-gebouw in Eindhoven: een nieuw gebouw met alle nodige moderne voorzieningen. We delen dit gebouw met de Universiteit Maastricht en andere eerstelijnsorganisaties: dit biedt kansen voor samenwerking en innovaties. Voor jou als arts in opleiding tot specialist (aios) is dit een mooie kans om je vanaf de start van je opleiding te vestigen in een ambitieuze regio.

Meer weten over de mogelijkheden van het volgen van de opleiding tot huisarts in Eindhoven?
Neem contact op met het secretariaat van de VOHA, telefoon 024 361 81 81 of email secretariaatvoha.elg@radboudumc.nl