Onderwijs Scholingen Vervolgopleiding tot huisarts VOHA

Over de opleiding

Als huisarts ben jij de eerste die mensen met gezondheidsklachten ziet. Je bent bepalend in de verdere zorg. Kan je het zelf afhandelen of verwijs je door? Je komt als huisarts in aanraking met patiënten van alle leeftijden en allerlei soorten klachten. Volg de opleiding in Nijmegen!

lees meer

Over de opleiding

Welkom bij de Vervolgopleiding tot huisarts (VOHA) in Nijmegen!

Als huisarts ben jij de eerste die mensen met gezondheidsklachten ziet. Je bent bepalend in de verdere zorg van je patiënten. Kan je het zelf afhandelen of verwijs je ze door? Je komt als huisarts in aanraking met patiënten van alle leeftijden en allerlei soorten klachten en bouwt door de jaren heen een belangrijke band met hen op.  
 
Er zijn in Nederland acht huisartsopleidingen. Deze acht werken in toenemende mate samen, maar geven elk hun eigen kleur aan hun opleiding. Waarom Nijmegen? De VOHA is ingebed in de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Als afdeling streven wij naar goede, toegankelijke zorg, dichtbij huis en doelmatig. Wij hechten waarde aan persoonsgerichte zorg, met aandacht voor de context en kwetsbare groepen. Als opleiding geven we je graag die, voor ons vak zo wezenlijke,  waarden mee.
 
Als aios kun je onze opleiding in Nijmegen en in Eindhoven volgen. Veel praktische informatie over de opleiding, de structuur en individualisering zijn op deze webpagina te vinden.

Meer weten over de huisartsenopleiding? Bekijk dan het Factsheet-2018 van onze huisartsenopleiding en de website van de Huisartsenopleiding Nederland.

We zien je graag als toekomstige collega!


Meer weten? Neem contact op

dr. Claudia Lobo
Hoofd opleiding

024 361 81 81
contact

Solliciteren

Via de website van Huisartsopleiding Nederland kan je online naar een opleidingsplaats als aios solliciteren. Je digitale sollicitatieformulier moet zeven maanden vóór aanvang van de opleiding ontvangen zijn. solliciteren

Word ook huisartsopleider

Opleiden is een vak, je doet het er niet zomaar even bij, maar er staat wel veel tegenover!

lees meer

Word ook huisartsopleider

Wordt ook huisartsopleider!

Waarom huisartsopleider worden? Hierom:

  • Je wordt geïnspireerd door een aankomend collega-huisarts in jouw praktijk en je wordt gestimuleerd om kritisch naar jezelf te (blijven) kijken. Je deelt niet alleen jouw kennis en ervaring met een aios, maar ook jouw zorg rondom een patiënt.
  • Je werkdagen worden gevarieerder.
  • Je krijgt de kans om nieuwe competenties te ontwikkelen: wij bieden opleiders niet alleen didactisch, maar ook medisch-inhoudelijk onderwijs.
  • Tijdens de terugkomdagen ontmoet je veel van jouw collega’s - naast het uitwisselen van ervaringen en leren opleiden, vinden wij gezelligheid ook belangrijk.
  • Wij organiseren onderwijs voor aios en opleiders in Nijmegen en Eindhoven. Hierbij werken wij veel samen met opleiders. Als je een bijdrage wilt leveren aan dit onderwijs zijn er veel mogelijkheden.
  • Voor het opleiden ontvang je zowel een vergoeding van de SBOH als accreditatiepunten.

De begeleiding van de aios bestaat uit overdragen van kennis en vaardigheden, consultatie, observatie en feedback en het beoordelen of deze de nodige competenties verwerft. De aios werkt minimaal tweeënhalve en maximaal vier  dagen per week bij u in de praktijk en volgt één dag onderwijs op het opleidingsinstituut.
 
Welke ondersteuning krijg je als opleider? Wij bieden een halve of een hele dag per maand didactisch onderwijs. De aios neemt dan de patiëntenzorg over. Het opleiderschap begint met een introductiecursus voor aspirantopleiders. Er is een maandelijkse huisartsopleider-terugkomdag, waarin de aios met de groepsbegeleiders wordt besproken en de begeleider in niveaugroepen een training volgt. Daarnaast bieden we je tweedaagse cursussen, waarin steeds twee inhoudelijke onderwerpen worden uitgediept, met een vertaalslag naar de opleiding.
 
En... wist je dat uit onderzoek blijkt dat huisartsopleiders het beter doen als huisarts wat betreft kennis en vaardigheden dan niet-opleidende huisartsen?

Meer weten?

Neem contact op met Wilma van der Weijden of kijk op de website van Huisartsopleiding Nederland.

In het kort

  • De huisartsopleiding is een medische vervolgopleiding voor artsen met enthousiasme voor en ambitie in het werken in de eerstelijnszorg.Carrouseldata

Derdejaars maart 2020 - Donderdag 14 november 2019

Eerstejaars maart 2020 - Donderdag 28 november 2019


Derdejaars juni 2020 - Donderdag 13 februari 2020

Derdejaars september 2020 - Donderdag 14 mei 2020

Eerstejaars september 2020 - Donderdag 28 mei 2020

Derdejaars december 2020 - Donderdag 17 september2020


Derdejaars maart 2021 - Donderdag 12 november 2020

Eerstejaars maart 2021 - Donderdag 26 november 2020


Derdejaars juni 2021 - Donderdag 25 februari 2021


Volg de opleiding in Eindhoven

De VOHA biedt de mogelijkheid om je opleiding tot huisarts voor een groot deel in Eindhoven te volgen. Zuidoost Brabant is een regio met zeer vooruitstrevende eerstelijns organisaties met goede samenwerking met andere zorgverleners.

lees meer

Volg de opleiding in Eindhoven

De VOHA biedt de mogelijkheid om je opleiding tot huisarts voor een groot deel in Eindhoven te volgen. Zuidoost Brabant is een regio met zeer vooruitstrevende eerstelijns organisaties met goede samenwerking met andere zorgverleners. Daarnaast is de verwachting dat de komende tien jaar meer dan 30% van de huisartsen in deze regio met pensioen gaat. Een aanlokkelijk perspectief! De eerste groep huisartsen startte in september 2014 met de opleiding in Eindhoven.

Opleidingslocatie

De opleidingslocatie Eindhoven is onderdeel van de Nijmeegse opleiding en de aios volgen dan ook het Nijmeegs opleidingsplan. De opleiding zelf wordt zoveel mogelijk in Eindhoven verzorgd. Tijdens de eerste huisartsstage wordt 95% van de terugkomdagen in Eindhoven georganiseerd. Landelijke cursussen en meerdaagse cursusdagen worden op andere locaties verzorgd. Het terugkomonderwijs van de klinische stage wordt samen met de Nijmeegse aios gevolgd in Nijmegen. In fase twee van de opleiding wordt, naast het onderwijs in Eindhoven, maximaal één dag per maand in Nijmegen keuzeonderwijs georganiseerd. De meerdaagse palliatieve zorg in fase twee van de opleiding wordt voor alle aios in Eindhoven georganiseerd. De stages worden, zoveel mogelijk, in Eindhoven gerealiseerd.

Samenwerkingsverbanden

De opleiding hecht veel waarde aan samenwerking met zorggroepen en andere eerstelijnsorganisaties. Zo is er met de huisartsopleiding in Maastricht een goede samenwerking - mede omdat we dezelfde opleidingslocatie gebruiken. Het is voor aios mogelijk om deel te nemen aan projecten, wetenschapsstages te regelen, onderwijs te volgen of te geven op lokale congressen of aan praktijkondersteuners of assistentes. Ook wordt er geëxperimenteerd met gezamenlijk onderwijs voor huisartsen en specialisten in opleiding. Zo nemen, waar mogelijk, kaderhuisartsen werkzaam bij zorggroepen of medisch specialisten deel aan de terugkomdagen. Tijdens de opleiding leer je, dankzij deze integratie van onderwijs en praktijk, de regio goed kennen waardoor je een netwerk opbouwt in Zuidoost Brabant.

Voorzieningen

De huisartsenopleiding is gevestigd in het Strijp Z-gebouw in Eindhoven: een nieuw gebouw met alle nodige moderne voorzieningen. We delen dit gebouw met de Universiteit Maastricht en andere eerstelijnsorganisaties: dit biedt kansen voor samenwerking en innovaties. Voor jou als arts in opleiding tot specialist (aios) is dit een mooie kans om je vanaf de start van je opleiding te vestigen in een ambitieuze regio.

Meer weten over de mogelijkheden van het volgen van de opleiding tot huisarts in Eindhoven?
Neem contact op met het secretariaat van de VOHA, telefoon 024 361 81 81 of email secretariaatvoha.elg@radboudumc.nl