Onderwijs Scholingen Medische Vervolgopleidingen

Over (medische) vervolgopleidingen

(Medische) Vervolgopleidingen zijn opleidingen die basisartsen opleiden tot specialist maar ook tandheelkundige en/of klinisch technologische opleidingen.

lees meer

Over (medische) vervolgopleidingen

(Medische) Vervolgopleidingen zijn opleidingen die basisartsen opleiden tot specialist maar ook tandheelkundige en/of klinisch technologische opleidingen.

De zorgmedewerkers in opleiding zijn:
  •  Aios (arts in opleiding tot specialist) voor een door de RGS erkend specialisme of profiel.
  • Artsen in opleiding tot mond‐, kaak‐ en aangezichtchirurg.
  • Anios (arts niet in opleiding tot specialist).
  • Trainees in verwante beroepen (ziekenhuisapotheker, klinische chemie, klinische fysica, orthodontisten, psychologen).
 
 

Meer weten? Neem contact op

Michelle Smeltink
Secretariaat Medische Vervolgopleidingen

(024) 309 29 65
contact

Regionale samenwerking

De vervolgopleidingen worden in regionaal verband aangeboden. Het Radboudumc werkt hierbij samen met enkele ziekenhuizen in de regio: de Onderwijs- en OpleidingsRegio Oost-Nederland ofwel OOR ON. naar www.ooron.nl

Ondersteuning

De (Medische) Vervolgopleidingen worden ondersteund door de Radboudumc Health Academy.

lees meer

Ondersteuning

De Radboudumc Health Academy verzorgt de ondersteuning van de (medische) vervolgopleidingen op de volgende inhoudelijke aspecten:
  • kwaliteit
  • docentprofessionalisering
  • scholing algemene competenties (discipline-overstijgend onderwijs)
Daarnaast verzorgt de Radboudumc Health Academy het financiële en logistieke proces met betrekking tot de toewijzing van opleidingsplaatsen en het verwerven en verantwoorden van de subsidie.
 
De Radboudumc Health Academy ondersteunt de Centrale opleidingscommissie (COC) en de gremia van de Onderwijs- en opleidingsregio Oost Nederland (OOR ON). Deze ondersteuning wordt geboden door de opleidingsdirecteur Medisch Specialistische Opleidingen (MSO), onderwijskundigen, secretaris COC/OOR ON en het secretariaat in nauwe samenwerking met het bestuur van de COC en het bestuur OOR ON.