Onderwijs Scholingen Vervolgopleiding tot verslavingsarts KNMG

Over de opleiding

Als verslavingsarts diagnosticeer en behandel je patiënten die geestelijke en/of lichamelijke stoornissen vertonen door verslaving. Een uitdagend, breed en vooral mooi vak!

lees meer

Over de opleiding

Hoe behandelbaar is verslaving? Wat zijn de gevolgen van verslaving bij chronische aandoeningen zoals astma en suikerziekte? Hoe ga je om met een afhankelijkheid van bijvoorbeeld cocaïne tijdens zwangerschap? En hoe zit het met onderhoudsbehandeling bij opiaatafhankelijkheid?

De opleiding tot verslavingsarts KNMG
Allemaal vraagstukken die tijdens de opleiding tot verslavingsarts KNMG (Master in Addiction Medicine – MiAM) aan bod komen. In deze competentiegerichte opleiding ontwikkel je een integrale blik op verslavingsproblematiek met aandacht voor somatiek en psychiatrie. Daarbij wordt uitgegaan van het biologisch-psychisch-sociaal model, om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een verslavingsprobleem te verbeteren.

Als toekomstig verslavingsarts en regiebehandelaar verdiep je jezelf in de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van de verslavingsgeneeskunde. Je past kennis en vaardigheden toe in kenmerkende beroepssituaties. Ook specialiseer je jezelf in gespreksvaardigheden en leer je jouw werk kritisch-wetenschappelijk te beschouwen.

Hoe werkt de opleiding?
Je kunt de opleiding tot verslavingsarts volgen binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Daarbij volg je één dag in de week onderwijs in Nijmegen begeleid door de verschillende docenten van de opleiding. De andere drie-vier dagen werk je in de praktijk met ondersteuning van een opleider, werkbegeleider en supervisor.

Na je studie
Wanneer je bent afgestudeerd als verslavingsarts KNMG kun aan de slag op poli’s, klinieken, Fact teams en heroïneposten binnen verslavingsinstellingen en instellingen voor verslavingspsychiatrie. Daarnaast ontstaat er een behoefte aan verslavingsartsen in ziekenhuizen en forensische klinieken.  

Meer weten of inschrijven?
Op deze site vind je de belangrijkste (praktische) informatie over de opleiding. Bij interesse en/of vragen kun je contact met ons opnemen via het contactformulier. Wil je jezelf inschrijven voor de opleiding kun je dit doen door dit aan te geven op het contactformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Contact

drs. Rozemarijn van der Gulden
Opleidingscoördinator

024 361 81 81
contact

In het kort

 • Kandidaten met een doctoraalopleiding of universitaire masteropleiding geneeskunde en geregistreerd als basisarts. Ook huisartsen en artsen geïnteresseerd in een carrière-switch zijn welkom.


Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit een combinatie van praktijk en cursorisch onderwijs waarin kenmerkende beroepssituaties centraal staan. Modules koppelen terug naar jouw werkervaring en casuïstiek.

lees meer

Opzet van de opleiding

Cursorisch onderwijs

Het cursorisch programma bestaat uit thematische modules. De modules bereiden voor op het adequaat handelen in de kenmerkende beroepssituaties van de verslavingsarts. In het eerste jaar leggen we een gedegen basis, het tweede jaar staat in het teken van verdieping. Twee modules, Gespreksvaardigheden en wetenschappelijke ontwikkeling & Klinisch redeneren (de basisvaardigheden van de verslavingsarts), vormen de rode draad van het cursorisch programma en komen ook in de andere modules aan bod. 
 
Daarnaast worden de volgende modules aangeboden:
 • Basisprincipes van de neurobiologie
 • Verslavingsgeneeskunde: basis
 • Algemene aspecten van psychiatrische co-morbiditeit
 • Public Health: verslaving en preventie
 • Neurobiologische aspecten van verslaving
 • Verslavingsgeneeskunde: verdieping
 • Speciële psychopathologie en verslaving
 • Public Health: verslaving en beleid
 • Leiderschap en zorgcoördinatie

Praktijkprogramma

Het praktijkprogramma van de opleiding bestaat uit minimaal twee jaar, bij een voltijdscontract van 36 uur, waarin je vier dagen per week omschreven praktijkervaring opdoet onder begeleiding van een erkende opleider en werkbegeleider. Ook dien je in de praktijk 60 supervisiesessies te volgen bij een erkende supervisor. Het praktijkdeel van de opleiding volg je binnen een door de RGS erkende opleidingsinrichting waarmee bindende afspraken zijn gemaakt over de inhoud en organisatie van het praktijkprogramma.

Eindtoets

De opleiding wordt afgerond met een eindtoets waarin zowel de gespreksvaardigheden als het wetenschappelijk niveau worden getoetst.
 


Onze docenten

 • Drs. Mary Janssen van Raay
  Hoofd Master in Addiction Medicine, verslavingsarts KNMG, hoofddocent Verslavingsgeneeskunde
   
 • Dr. Boukje Dijkstra
  Onderzoeker Novadic-Kentron, directeur NISPA, hoofddocent Wetenschappelijke ontwikkeling en klinisch redeneren
 • Dr. Marion Biermans
  Gedragswetenschapper Radboudumc, hoofddocent Gespreksvaardigheden
   
 • Dr. Arnt Schellekens
  Psychiater Radboudumc, wetenschappelijk directeur NISPA, hoofddocent Neurobiologie
 • Drs. Maarten Belgers
  Verslavingsarts KNMG Iriszorg, hoofddocent Neurobiologie
   
 • Dr. Hein de Haan
  Psychiater Tactus, hoofddocent Psychatrische co-morbiditeit
 • Dr. Albert Batalla Cases
  Psychiater UMCU, hoofddocent Psychiatrische co-morbiditeit
   
 • Drs. Lucas Pinxten
  Global Health Management, hoofddocent Leiderschap & Zorgcoördinatie en Public Health

Meer informatie

Deze opleiding is onderdeel van de vervolgopleidingen van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Lees meer over de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Geef je hier op voor de opleiding

Vul hier je gegevens in en stuur een recent CV en motivatiebrief mee waarin je aangeeft waarom je deze vervolgopleiding wilt volgen. Inschrijven kan tot en met 15 april 2020. Voor de zomer vinden de selectiegesprekken plaats, waarbij wordt bepaald of je wordt toegelaten tot de opleiding. naar het formulier