Onderzoeksprojecten Cortisol voor PTSS

Helpt u mee?

PTSS-behandeling werkt niet voor iedereen even goed. Wij onderzoeken hoe trauma verband houdt met veranderingen in het stresssysteem en of medicatie kan zorgen voor een vermindering van angst. Het doel is een stap richting meer persoonlijk afgestemde behandeling.

Contact

Laura de Nooij MSc

06 29652880

We zijn bereikbaar op ma - vr van 9.00 - 17.00 uur, daarbuiten alleen voor noodgevallen. Hebben we u gemist, dan bellen we u z.s.m. terug.
contact

Doel van het onderzoek

Wilt u meer weten over het doel van het onderzoek en hoe de metingen onze onderzoeksvraag kunnen beantwoorden? Hoofdonderzoeker Erno Hermans vertelt hier meer over in een video.

lees meer

Doel van het onderzoek

Hoofdonderzoeker Erno Hermans is expert op het gebied van stressonderzoek en beeldvormende technieken. Hij vertelt in onderstaande video meer over het doel van het onderzoek en onze onderzoeksmethoden. Onder de video kunt u verder lezen over het doel van het onderzoek.

Doel van het onderzoek

In dit onderzoek bestuderen we cortisolmedicatie als onderdeel van een meer persoonlijk afgestemde behandeling voor PTSS. Wij verwachten dat cortisolaanvulling voor sommige mensen kan bijdragen aan een verbeterde behandeluitkomst van PTSS-behandelingen zoals EMDR en exposuretherapie (blootstellingstherapie). Dit onderzoeken we in deze fase nog in de gecontroleerde omgeving van het onderzoeksinstituut. Deelname aan dit onderzoek heeft daarom geen invloed op uw behandeling.

In dit onderzoek bestuderen wij hoe biologische stressreacties, oftewel het stresssysteem, verschillen van persoon tot persoon. Het stresssysteem is een biologisch systeem wat actief wordt wanneer het lichaam stress ondervindt. Wij zijn vooral geïnteresseerd in een eventuele ontregeling in het stresssysteem waarbij er minder af wordt gegeven van het stresshormoon cortisol (zie de video bij het blok 'Achtergrond'). We denken dat deze ontregeling te maken zou kunnen hebben met traumatische ervaringen tijdens de vroege jeugd.

Met het CovoS-onderzoek bestuderen wij of zo’n ontregeling in het stresssysteem ervoor zorgt dat angst minder snel afneemt en de PTSS-behandeling voor sommige mensen minder goed helpt. De sleutelvraag hierbij is of een aanvulling van cortisol via medicatie dan angstverminderend kan werken voor deze groep mensen die zelf een lage cortisolafgifte hebben vanwege deze ontregeling in het stresssysteem. Als uit het CovoS-onderzoek blijkt dat dit zo is, dan kunnen we deze medicatie misschien gebruiken om PTSS-behandeling te verbeteren.

Uw deelname aan het onderzoek

Voor het CovoS-onderzoek zoeken wij mensen met PTSS die hiervoor in behandeling gaan. Daarom bent u door uw behandelaar uitgenodigd voor deelname aan dit onderzoek. Op deze website vindt u belangrijke informatie over deelname. Bedankt dat u deelname aan CovoS overweegt.

Achtergrond van het onderzoek

Hoe werkt het stresssysteem? Wat is cortisol en waarom is dit de focus van ons onderzoek naar PTSS? En hoe kan persoons-gerichte behandeling er in de praktijk uitzien? In deze animatievideo leggen wij dit uit.

lees meer

Achtergrond van het onderzoek

Een stressvolle situatie activeert het stresssysteem van je lichaam. Er worden verschillende hormonen afgegeven die je helpen om met de stressvolle situatie om te gaan. Eén van deze stresshormonen is cortisol. In onderstaande animatievideo leggen wij uit hoe het stresssysteem werkt en waarom wij denken dat cortisol een aanknopingspunt is voor een meer persoonlijk afgestemde behandeling.


ADF stichting

Dit onderzoek wordt ondersteund door ADF stichting, een patiënten- en familie-organisatie voor iedereen die te maken heeft met angst- en dwangklachten of PTSS. Frouke Zeegers en Sander Pronk van ADF stichting vertellen in een video waarom zij dit onderzoek belangrijk vinden.

lees meer

ADF stichting

Dit onderzoek wordt ondersteund door ADF stichting (Angst Dwang en Fobie stichting). Dit is een patiënten- en familieorganisatie voor iedereen die te maken heeft met angst- en dwangklachten of PTSS.

Met behulp van de ADF stichting is er een adviescommissie opgesteld voor het CovoS onderzoek. Deze CovoS-adviescommissie bestaat uit mensen die persoonlijk ervaring hebben met PTSS. Door in gesprek te gaan met deze experts leren wij als onderzoekers meer over jullie perspectief. De adviescommissie denkt vanaf het begin al mee over de onderzoeksprocedures, zodat deze zo min mogelijk belastend zijn voor onze deelnemers.

In deze video vertellen Frouke Zeegers (ervaringsdeskundige in CovoS adviescommissie) en Sander Pronk (directeur ADF stichting van 2017 tot 2021) hoe zij betrokken zijn bij het CovoS onderzoek en waarom zij dit onderzoek zo belangrijk vinden.


Financiering

Dit onderzoek wordt gefinancierd door een ZonMW TOP-subsidie.

lees meer

Financiering

Dit onderzoek wordt gefinancierd door een ZonMW TOP-subsidie. Het betreft publieke financiering dat beschikbaar is gesteld door de overheid.

Is het CovoS-onderzoek een onafhankelijk onderzoek?

Het CovoS-onderzoek is een onafhankelijk onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Radboudumc, in samenwerking met GGZ-instellingen, Radboud Universiteit en de ADF stichting. De medicatie die we testen is al geregistreerd voor gebruik bij aandoeningen van de bijnier. We kunnen het middel daardoor gewoon verkrijgen via de ziekenhuisapotheek. De farmaceutische industrie heeft dus geen aandeel in dit onderzoek. Er is bij dit onderzoek geen sprake van een verdienmodel of van belangenverstrengeling.

Wie financiert het CovoS-onderzoek?

Dit onderzoek wordt gefinancierd door een TOP-subsidie van ZonMW. ZonMW is de Nederlandse organisatie van gezondheidszorgonderzoek en zorginnovatie. Deze organisatie financiert gezondheidsonderzoek. De hoofdopdrachtgevers van de organisatie zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en daarnaast de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), welke valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het betreft dus een onderzoeksfinanciering van publieksgeld vanuit de overheid.

De ZonMW TOP-subsidie voor onderzoek naar stress en PTSS bedraagt in totaal 675.000 euro en heeft een looptijd van 5 jaar. Deze subsidie financiert naast het CovoS-onderzoek met mensen met PTSS ook essentieel proefdieronderzoek. Het dieronderzoek wordt uitgevoerd door promotieonderzoeker Mariana Pais en hoofdonderzoeker Benno Roozendaal.


Nieuws

Bekijk het laatste nieuws.

lees meer

Nieuws

In dit overzicht vind je diverse nieuwsberichten. Het meest recente item is automatisch uitgevouwd.


 • In Februari begint het nieuwe semester van veel opleidingen. Dit betekent ook een wisseling in het CovoS-onderzoeksteam wat betreft onderzoekers in opleiding. We stellen Bente voor, en nemen helaas ook afscheid van Imke.

  Even voorstellen...

  Mijn naam in Bente en ik ben de nieuwe stagiaire bij het CovoS-onderzoek. Ik studeer Biomedische Wetenschappen en ik ben geïnteresseerd in de hersenen en gedrag. De komende maanden hoop ik veel te leren over het doen van onderzoek. Ik vind het daarbij vooral interessant om mee te helpen met de verschillende metingen binnen het CovoS-onderzoek. U kunt mij daar dan ook tegen komen tijdens uw deelname. Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten.

  Afscheid Imke

  Met veel plezier heb ik het afgelopen half jaar bijgedragen aan het CovoS-onderzoek, maar helaas zit mijn tijd er nu op. Waar we begonnen met het schrijven van protocollen en handleidingen, konden we na een paar maanden ook echt aan de slag met het uitvoeren van het onderzoek. Door ons enthousiasme en dat van onze deelenemers, stonden er al snel meerdere sessies per week op de planning. Soms wat druk, maar vooral ontzettend leuk. Ik ben erg blij om de vorderingen van het onderzoek te zien, en hoop dan ook dat de deelname aan het CovoS-onderzoek blijft toenemen de komende tijd.

Informatie over deelname


Wat houdt deelname in?

Als u besluit tot deelname aan ons onderzoek dan nodigen we u uit voor bezoek aan uw behandelcentrum en één of meerdere bezoeken aan het onderzoeksinstituut. We vertellen u graag meer over onze onderzoeksmetingen en wat wij van u verwachten als u deelneemt aan dit onderzoek.

lees meer

Wat houdt deelname in?

Voordat u besluit tot deelname wilt u natuurlijk graag weten wat deelname aan het CovoS-onderzoek inhoudt. Wij hebben voor u een video gemaakt over de verschillende metingen van het onderzoek. Onder de video kunt u meer lezen over de opzet van het onderzoek en de verschillende metingen.


 • Als eerste is het belangrijk om te weten dat het CovoS-onderzoek uit twee delen bestaat (deel A en B). Ongeveer de helft van alle deelnemers zal uiteindelijk worden uitgenodigd voor deelname aan deel B, terwijl de andere helft enkel meedoet aan deel A. Of u ook wordt uitgenodigd voor deel B zal worden gebaseerd op objectieve metingen uit het eerste deel van het onderzoek. We vragen u vriendelijk om deelname aan het gehele onderzoek te overwegen en hierover te besluiten, maar er rekening mee te houden dat u misschien niet uitgenodigd wordt voor het tweede gedeelte.


In de MRI-scanner

Een MRI-scan is voor veel mensen een ongewone en misschien zelfs spannende ervaring. We vertellen u graag meer over het laten maken van een MRI-scan.

lees meer

In de MRI-scanner

Zoals u in het blok 'Wat houdt deelname in?' kunt lezen, bestaat het Covos-onderzoek uit twee delen (deel A en B). In deel B van het CovoS-onderzoek maken wij meerdere MRI-scans van uw hersenen. Voor veel mensen is een MRI-scan een ongewone of zelfs spannende ervaring. Wanneer u een MRI-sessie heeft op ons onderzoeksinstituut dan maakt u eerst kennis met een oefenscanner, zodat u vervolgens meer op uw gemak bent bij de daadwerkelijke MRI-sessie.

In onderstaande video laten we alvast zien wat er allemaal bij komt kijken als u de MRI-scanner ingaat. Wilt u meer weten over de MRI-scans? Onder de video kunt u meer lezen over de MRI-scanner. Een informatiebrochure over MRI-onderzoek is beschikbaar bij het blok 'Downloads'. Bij vragen of zorgen kunt u ook altijd contact opnemen met het onderzoeksteam via het blok 'Contact'.


 • Ja, dit is een zeer veilige onderzoeksmethode. MRI is een beeldvormende techniek die werkt op basis van magnetische resonantie. Dit betekent dat er geen sprake is van bijvoorbeeld schadelijke straling. Wel is er een screening nodig, omdat het zeer sterke magnetische veld van de scanner schade zou kunnen aanrichten als u bijvoorbeeld bepaalde medische implantaten heeft zoals een pacemaker of vaatclips. Onze gecertificeerde onderzoekers gaan dit zorgvuldig met u na en zorgen ervoor dat u veilig de MRI-scanner in kunt. Vanwege het magnetische veld vraagt de onderzoeker aan u om alle sieraden en andere metalen van uw lichaam te verwijderen en indien van toepassing, om u om te kleden en daarbij uw beugel-bh af te doen.


Wat betekent deelname voor u?

We begrijpen dat dit verzoek tot deelname aan ons onderzoek misschien vragen bij u oproept. Is deelname veilig? Heeft het invloed op mijn behandeling? Hoe zit het met privacy? En worden mijn reiskosten vergoed? In deze video vertelt hoofdonderzoeker Erno Hermans over wat deelname voor u betekent.

CovoS-adviescommissie

De adviescommissie van het CovoS onderzoek bestaat uit mensen die persoonlijk ervaring hebben met PTSS. Leden van deze adviescommissie zijn op bezoek geweest bij het onderzoeksinstituut en hebben deelgenomen aan een aantal onderzoeksprocedures. Bent u benieuwd naar hun ervaringen?

lees meer

Veelgestelde vragen

 • Veelgestelde vragen over deelname aan het onderzoek.

  lees meer


  Deelname aan het onderzoek

  Waarom zou ik meedoen aan dit onderzoek?

  Nog niet iedereen profiteert even goed van bestaande PTSS-behandelingen. Met dit onderzoek hopen we de behandeling voor deze mensen in de toekomst te verbeteren. Met uw deelname levert u hieraan een belangrijke bijdrage.

  Wie kan er deelnemen?

  Wij zijn met name op zoek naar deelnemers met posttraumatische stressstoornis die hiervoor in behandeling gaan bij een deelnemende GGZ-instelling. Als u tot deze groep behoort, dan heeft u via uw behandelaar een uitnodiging voor deelname ontvangen.

  Ik vind dit een belangrijk onderzoek maar heb zelf geen PTSS. Kan ik toch deelnemen aan dit onderzoek?

  Fijn dat u ook geïnteresseerd bent in deelname aan dit onderzoek. We zoeken een klein aantal deelnemers zonder posttraumatische stressstoornis voor een vergelijkingsgroep. Deze groep neemt alleen deel aan deelstudie A. Wilt u meer weten? Neem dan via e-mail contact op met coördinerend onderzoeker Laura de Nooij.

  Hoeveel tijd kost deelname aan dit onderzoek?

  Voor onderzoek deel A is het nodig dat u twee keer langskomt voor metingen. Het eerste bezoek duurt ongeveer twee uur en vindt meestal plaats in uw behandelcentrum (of anders Donders Centre for Cognitive Neuroimaging (DCCN)). Het tweede bezoek duurt ongeveer drie uur en vindt plaats in DCCN. Daarnaast neemt u voorafgaand aan het tweede bezoek thuis een test af voor het stresssysteem. Ongeveer 1-4 weken na uw tweede bezoek krijgt u van de onderzoeker te horen of u bent geselecteerd voor deelname aan onderzoek deel B. U wordt telefonisch of via de email op de hoogte gesteld.

  Als u bent geselecteerd voor deelname aan onderzoek deel B, dan doet u ook mee aan twee meetsessies die beide zijn verdeeld over twee opeenvolgende dagen. Het is dan dus nodig dat u nog vier keer naar het DCCN komt. De sessies zullen met ongeveer een maand ertussen plaatsvinden en lijken op elkaar wat betreft metingen en procedures (maar er zijn wel kleine verschillen). Het eerste bezoek van beide sessies duurt zesenhalf uur, oftewel bijna de hele dag. Het tweede bezoek van beide sessies duurt ongeveer één uur.

  Hoe worden testdagen ingepland?

  Als u meedoet aan dit onderzoek, dan worden de testdagen in overleg met u ingepland. We houden dan rekening met uw beschikbaarheid en voorkeuren. Hierbij vragen wij u vriendelijk om u zo flexibel mogelijk op te stellen, omdat wij bij het plannen van testdagen ook rekening moeten houden met de beschikbaarheid van de onderzoekers en de onderzoeksruimtes.

  Moet ik iets meenemen?

  Meestal hoeft u niks mee te nemen naar de testdagen. Wanneer u wel wat mee moet nemen, dan bespreken wij dat met u. Dit doen wij wanneer wij een testdag inplannen, daarnaast herinneren wij u hier later ook nog aan. Deze informatie krijgt u dus later, wanneer u besluit om deel te nemen aan dit onderzoek.

  Indien u er steunt uit haalt kunt u daarnaast ook een bepaald voorwerp van persoonlijke waarde meenemen. Sommige mensen vinden het bijvoorbeeld fijn om een bepaalde knuffel, steen, of een ander voorwerp bij zich te hebben. Misschien denkt u nu ook aan iets wat u helpt om tot rust te komen. Wij moedigen u aan om dit mee te nemen naar testdagen, zodat het u tussen de metingen door kan helpen om meer op uw gemak te zijn.

  Mag ik iemand meenemen?

  Wij willen graag dat u zich op uw gemak voelt tijdens uw deelname aan ons onderzoek. Daarom kunt u, als u dat fijn vindt, ook een naaste meenemen bij uw bezoek om u te ondersteunen gedurende de testdag. Het onderzoeksteam zal dit met u overleggen voorafgaand aan uw bezoek aan het onderzoeksinstituut.

  Wij ondersteunen het met name van harte als u een naaste mee wilt nemen bij het lange bezoek aan het onderzoeksinstituut (in deel B van dit onderzoek), waarbij u ook in de MRI-scanner gaat. Uw naaste mag bij de MRI-scanner in de buurt blijven en met de assisterende onderzoeker meekijken vanuit de technische ruimte.

  Gedurende andere onderdelen van uw bezoek vragen wij uw naaste om plaats te nemen in een wachtkamer. Hoewel wij de onderzoeksmetingen met u alleen doen, kan de nabijheid van uw naaste en het contact met hem of haar tussen de metingen door voor u een fijne ondersteuning zijn. 

  Wanneer weet ik of ik mee kan doen aan onderdeel B van de studie?

  Of u kunt deelnemen aan onderdeel B van de studie wordt bekend zodra wij de lab-uitslagen hebben ontvangen en wij deze hebben vergeleken met onze criteria. Binnen 1-4 weken na uw bezoek aan het Donders Instituut zal een onderzoeker uit ons team contact opnemen met u om u hierover te informeren.


 • Risico's en vergoedingen

  Welke ethische commissie heeft het onderzoek goedgekeurd?

  Dit onderzoek is beoordeeld en goedgekeurd door CMO Arnhem-Nijmegen onder dossiernummer 2020-6865.

  Wat zijn de bijwerkingen of ongemakken van het onderzoek?

  De risico’s van dit onderzoek zijn verwaarloosbaar. De medicatie in deze studie (hydrocortison) is een veilig middel welke is geregistreerd ter behandeling van ziekten van de bijnier. Het is hierdoor goed onderzocht en wordt veel gebruikt. Er zijn geen bijwerkingen bekend van eenmalige inname van hydrocortison, zoals in dit onderzoek.

  Er zijn wel een aantal mogelijke ongemakken verbonden aan deelname aan dit onderzoek. Bloedafnames kunnen pijn doen of een bloeduitstorting geven. Er worden milde elektrische prikkels gegeven op de vingers die oncomfortabel (maar niet pijnlijk) zijn. De nauwe tunnel van de MRI-scanner en het harde geluid van de scanner kunnen ook als onprettig worden ervaren. Daarnaast kunnen sommige vragenlijsten als confronterend worden ervaren. In de blokken 'Wat houdt deelname in?' en 'In de MRI-scanner' leest u meer over deze onderdelen van het onderzoek.

  Ben ik verzekerd voor het onderzoek?

  Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek, heeft DCCN een verzekering afgesloten. Deze verzekering maakt deel uit van de aansprakelijkheidsverzekering van het Radboudumc. De informatie over de verzekering vindt u in het blok 'Downloads'.

  Krijg ik een vergoeding voor deelname?

  Voor het meedoen aan dit onderzoek krijgt u een vergoeding. Voor deel A van dit onderzoek is dit in totaal €74. Als u een vragenlijst invult tijdens/na uw behandeling, ontvangt u nog een vergoeding van €10. Als u wordt geselecteerd voor deelname aan deel B van dit onderzoek, dan ontvangt u na deelname aan de metingen van deel B in totaal €108 bovenop de vergoeding voor deel A. Als u stopt voordat het onderzoek is afgelopen, krijgt u een lagere vergoeding uitbetaald. Daarnaast kunt u aanspraak maken op een reiskostenvergoeding, naar keuze ter hoogte van € 0.19 per kilometer of het bedrag dat u kwijt was aan vervoersbewijzen van het openbaar vervoer.


 • Privacy

  Wat doen jullie met mijn gegevens?

  Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens en uw lichaamsmateriaal een code. Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren (persoonsgegevens) worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen. De gegevens en lichaamsmaterialen die naar betrokken partijen worden gestuurd (bijvoorbeeld een extern laboratorium) bevatten alleen de code, maar niet uw naam of andere gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden. Meer informatie over privacy vindt u in het blok 'Downloads'.


 • Locatie, contact en overig

  Hoe kom ik bij het Donders Instituut?

  Adres:
  Donders Centrum voor Cognitieve Neuroimaging (DCCN)
  Kapittelweg 29
  6525 EN Nijmegen

  Als u deelneemt aan het CovoS-onderzoek, dan sturen wij u praktische informatie waaronder een routebeschrijving. De routebeschrijving vindt u ook in het blok 'Downloads'. 

  Hoe kom ik in contact met het onderzoeksteam?

  U kunt ons onderzoeksteam bereiken per email, telefoon en whatsapp. Onze contactgegevens vindt u in het blok 'Contact'.

  Hoe kan ik wijzigingen in contactinformatie doorgeven?

  Bij wijzigingen in uw contactinformatie vragen wij u vriendelijk dit zo snel mogelijk door te geven aan ons onderzoeksteam. Onze contactgegevens vindt u in het blok 'Contact'. Alvast bedankt.

  Wat moet ik doen als ik verhinderd ben voor een afspraak?

  Als u verhinderd bent voor een afspraak, dan verzoeken wij u vriendelijk dit zo snel mogelijk door te geven aan ons onderzoeksteam. Onze contactgegevens vindt u in het blok 'Contact'. Alvast bedankt.

  Ik wil niet meer meedoen. Kan ik tussentijds stoppen?

  U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Als u besluit mee te doen, kunt u zich op elk moment bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Stoppen met dit onderzoek heeft geen negatieve gevolgen voor u of uw behandeling. Dit principe van medisch-wetenschappelijk onderzoek is vastgelegd in de wet.

  Wilt u stoppen met deelname? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan ons onderzoeksteam. Onze contactgegevens vindt u in het blok 'Contact'. Alvast bedankt.

  Krijg ik uitslag van mijn testresultaten?

  Als u wilt kunt u de uitslagen van de lab-resultaten over uw stresssysteem verkrijgen, maar wel pas na afloop van uw deelname aan dit onderzoek (na de laatste follow-up meting). Dit omdat de lab-resultaten bij u verwachtingen kunnen scheppen die vervolgens invloed zouden kunnen hebben op zowel de onderzoekmetingen als het behandelsucces. Dat willen wij voorkomen door u pas op een later moment deze informatie te geven. U kunt er ook voor kiezen om deze informatie niet te willen weten. Wij bespreken met u bij de start van deelname en na afloop van uw deelname of u de lab-resultaten over uw stresssysteem wilt verkrijgen.

  Ik heb een klacht. Waar kan ik deze indienen?

  Klachten kunt u direct indienen bij de hoofdonderzoeker, of als u dit liever heeft, de klachtencommissie van het Radboudumc.

  Hoofdonderzoeker: Dr Erno Hermans
  Email: Erno.Hermans@donders.ru.nl

  Radboudumc Klachtenbemiddeling Antwoordnummer
  540 6500 VC NIJMEGEN
  Tel.: 024-3613191
  Bezoek de website

  Hoe kom ik in contact met een onafhankelijke deskundige?

  Voor onafhankelijke informatie of advies over dit onderzoek kunt u contact opnemen met een onafhankelijke arts.

  Onafhankelijk arts: Dr. Jan Spijker
  Psychiater bij Pro Persona Nijmegen
  Tel.: 024-3283911
  Email: j.spijker@propersona.nl

  Waarom wordt er ook gesproken over dierenonderzoek?

  Sommige zaken kun je niet onderzoeken met mensen. In veel van deze gevallen is dieronderzoek essentieel. Met CovoS onderzoeken wij in een patiëntstudie of medicatie zou kunnen helpen bij de behandeling van PTSS, door te kijken of het leerprocessen verbetert die te maken hebben met veiligheidsleren. Ter ondersteuning van het patiëntonderzoek doen wij ook dieronderzoek met ratten om meer te weten te komen over hóe dit precies werkt. Oftewel, met dit dieronderzoek bestuderen wij de biologische mechanismen.

  Onderzoek met een rat in plaats van mens, dat is nogal een verschil. Hoe zit dat precies? Het stresssysteem van de mens is eigenlijk een 'instinctief' systeem, zoals dat ook bij veel dieren voorkomt. Daardoor hebben het stresssysteem van de mens en de rat verrassend veel overeenkomsten. In ons werkveld proberen we belangrijke inzichten vanuit dieronderzoek te vertalen naar de mens om zo te komen tot een verbeterde behandeling. Ook bij CovoS vormen de resultaten uit eerder dieronderzoek met ratten de basis voor onze theorie en verwachtingen. Nu is het moment daar dat we willen kijken of onze theorie ook klopt in de weerbarstigere praktijk: kunnen wij hiermee mensen met PTSS helpen? Daarbij is het belangrijk om dieronderzoek voort te zetten om nog meer te weten te komen over de werkingsmechanismen, omdat dit ook de effectiviteit van het middel kan onderschrijven.

  Waar vind ik meer informatie over deelname aan dit onderzoek?

  Op deze website vindt u veel informatie over het onderzoek. De belangrijkste informatie wordt altijd besproken in de video’s.

  Extra uitgebreide informatie kunt u vinden op deze pagina met veelgestelde vragen en op de pagina met downloads. Op de pagina met downloads kunt u ook alvast het document 'Proefpersoneninformatie' downloaden. Dit is een vrij lang en formeel document dat een compleet overzicht geeft over het onderzoek. Een bijlage bij dit document is de toestemmingsverklaring, waarmee u schriftelijk toestemming geeft voor uw vrijwillige deelname. Deze verklaring ondertekent u bij uw eerste bezoek, voordat we starten met onderzoeksmetingen.

  Als u wilt meedoen met dit onderzoek, dan sturen wij voorafgaand aan uw eerste bezoek dit document 'Proefpersoneninformatie' per email naar u toe. Wij vragen u dan om de informatie zorgvuldig door te nemen, bij voorkeur samen met uw naaste. We plannen ook een belafspraak, zodat u de gelegenheid heeft om uw vragen en zorgen te bespreken met de onderzoeker. Daarnaast is het natuurlijk tijdens elk bezoek ook mogelijk om uw vraag te stellen aan de aanwezige onderzoeker.

 • Medewerkers
 • Intranet