Na een negatief oordeel

De verrichter van het onderzoek of een andere belanghebbende kan bij de CCMO administratief beroep aantekenen tegen een negatief oordeel van de METC Oost-Nederland. Dit beroep moet u binnen zes weken na de dag waarop het negatieve besluit bekend is gemaakt indienen. De CCMO kijkt aan de hand van het beroepschrift opnieuw naar het onderzoek en geeft hierover een oordeel. Dit oordeel vervangt het oordeel van de METC Oost-Nederland.

Het beroepschrift kunt u richten aan:

CCMO
Postbus 16302
2500 BH
Den Haag


Wat is METC Oost-Nederland?

De METC Oost-Nederland is een erkende medisch-ethische toetsingscommissie die medisch-wetenschappelijk onderzoek beoordeelt dat onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat.

lees meer

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat:
T (024) 361 31 54
E METCoost-en-CMO@radboudumc.nl

Postadres

Radboudumc
Huispost 348
METC Oost-Nederland
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
 

Bezoekadres

Radboudumc
METC Oost-Nederland
Tandheelkunde gebouw

Philips van Leydenlaan 25
6525 EX Nijmegen
Route 355
 

Openingstijden

 • Maandag t/m donderdag

8.00-16.00 uur (op vrijdagen is het secretariaat afwezig)

 • Telefonisch bereikbaar:

9.00-12.00 uur (ma t/m do)
 

Adviseur

Dr. mr. F.M. van Agt

Secretarissen

drs. L.M. Damen
dr. ir. M. Verlaan
dr. M.M.J. van Heesch
dr. C. Dullemeijer
dr. A. van Stuyvenberg – Neerincx 

Teamleider/bedrijfsvoerder

Y.G.A. van der Cruysen

Secretaresses

P. Delhaye-Eller
K. Schutte
T. Rietveld

Voorzitters

Prof. G. Rongen, voorzitter
Dr. J. Deinum, vicevoorzitter
Prof. dr. Frank Bosch, vicevoorzitter


Vergaderdata 2024

De METC Oost-Nederland vergadert drie keer per maand, in drie verschillende kamers.

lees meer

Vergaderdata 2024

Vanwege een tijdelijk tekort aan medewerkers op het bureau kunnen wij momenteel minder werk verrichten dan gebruikelijk. We doen ons uiterste best om hetgeen aan de METC Oost-Nederland wordt voorgelegd zo snel mogelijk af te handelen maar het is mogelijk dat een reactie of het in behandeling nemen van een nieuw onderzoek vertraging oploopt. We hopen op uw begrip. Voor dingende zaken kunt u ons het beste mailen.    

De METC Oost-Nederland vergadert drie keer per maand, in drie verschillende kamers. Tijdstip van de vergadering is altijd: 12.00-14.30u. 

Deadline indienen onderzoek

De deadline voor het inleveren van een onderzoek is telkens twee weken voor de 
vergadering, op dinsdagochtend om 09:00 uur.

Vergaderdata 2024

1      Dinsdag 07 mei 2024 (VOL)
2      Dinsdag 14 mei 2024 (VOL)
3      Woensdag 29 mei 2024 (VOL)
   
1      Dinsdag 04 juni 2024 (VOL)
2      Dinsdag 18 juni 2024 (VOL)
3      Woensdag 26 juni 2024 (VOL)
   
1      Dinsdag 02 juli 2024 (VOL)
2      Dinsdag 16 juli 2024 (VOL)
3      Woensdag 24 juli 2024 (VOL)
   
1      Dinsdag 06 augustus 2024 (VOL)
2      Dinsdag 20 augustus 2024
3      Woensdag 28 augustus 2024
   
1      Dinsdag 03 september 2024
2      Dinsdag  17 september 2024
3      Woensdag 25 september 2024
   
1      Dinsdag 01 oktober 2024
2      Dinsdag 15 oktober 2024
3      Woensdag 30 oktober 2024
   
1      Dinsdag 05 november 2024
2      Dinsdag 19 november 2024
3      Woensdag 27 november 2024
   
1      Dinsdag 03 december 2024
2      Dinsdag 17 december 2024
3      Woensdag 11 december 2024

Mogelijke vertraging

Vanwege een tijdelijk tekort aan medewerkers op het bureau kunnen wij momenteel minder werk verrichten dan gebruikelijk. We doen ons uiterste best om hetgeen aan de METC Oost-Nederland wordt voorgelegd zo snel mogelijk af te handelen maar het is mogelijk dat een reactie of het in behandeling nemen van een nieuw onderzoek vertraging oploopt. We hopen op uw begrip. Voor dingende zaken kunt u ons het beste mailen.


Indienen nieuw onderzoek

Wilt u een nieuw onderzoeksvoorstel ter beoordeling voorleggen aan de METC Oost-Nederland? Op deze pagina vindt u informatie over welke stukken u in moet leveren, waar u dit kunt doen en wanneer uw onderzoek besproken wordt.

N.B. Geneesmiddelenonderzoek, MDR artikel 62/74.2 onderzoek en IVDR artikel 58/70.2 onderzoek kan niet meer via CMO-Online worden ingediend. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van de CCMO. De CCMO wijst studies toe aan een erkende METC. U kunt uw voorkeur voor een METC in CTIS aangeven (voor CTR) of in de aanbiedingsbrief (voor MDR en IVDR).

METC Oost-Nederland is digitaal

Welke stukken dient u in?

Het onderzoeksdossier moet alle documenten bevatten die voor de beoordeling van METC Oost-Nederland nodig zijn. Indien u meer dan 20 documenten onder éénzelfde Tabblad wilt uploaden, dan graag contact opnemen met het secretariaat om te bespreken of dit anders kan. 

Wanneer wordt uw onderzoek besproken?

Na ontvangst van de aanvraag, beoordelen we of het onderzoeksdossier compleet is.

 • Compleet onderzoeksdossier: is het dossier compleet, dan plaatsen we het onderzoek op de agenda en informeren we u op welke datum het onderzoek in de commissievergadering wordt besproken.
 • Incompleet onderzoeksdossier: is het dossier niet compleet dan verzoeken we u meestal eerst de ontbrekende stukken aan te leveren. Vervolgens hoort u op welke datum het onderzoek in de commissievergadering wordt besproken.

Vergaderdata

De data van onze commissievergaderingen en de bijbehorende deadlines vindt u onder vergaderdata. Zijn er teveel onderzoeken ingediend om tijdens één vergadering te beoordelen dan bespreken wij de onderzoeken op volgorde van binnenkomst en schuiven de laatst binnengekomen onderzoeken door naar de volgende commissievergadering.  

Over METC Oost-Nederland


Werkgebied

Centra waarvoor METC Oost-Nederland toetst.

lees meer

Werkgebied

METC Oost-Nederland beoordeelt WMO-plichtig onderzoek mits het één van de volgende centra de verrichter van het onderzoek is of het onderzoek in één van deze centra wordt uitgevoerd:  

 • Radboudumc
 • Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
 • Sint Maartenskliniek
 • Ziekenhuis Rijnstate
 • Universiteit Twente
 • Revalidatiecentrum Roessingh
 • Wageningen University (WU) en Wageningen Research (WR)
 • Academy Het Dorp
 • HAN
 • Klimmendaal
 • Ambulancedienst Gelderland-Midden/Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Aeres Hogeschool

Nadat u een positief oordeel heeft ontvangen van de METC Oost-Nederland moet u in de centra alwaar het onderzoek zal worden uitgevoerd ook voldoen aan de lokale regels van die betreffende centra. Hieronder vindt u een overzicht per centrum met informatie en voorwaarden waaraan u moet voldoen voor de start van het onderzoek in de betreffende centra.

Contactpersonen centra

Instelling Contactpersoon E-mail
Technical Medical Centre | UT Cindy Lammertink

researchsupport-techmed@utwente.nl
053-4895350

CWZ procedure lokale uitvoerbaarheid

Monique Bruns

Lotte Wijers

wetenschapscentrum@cwz.nl

024-3657759

024-3657110

Rijnstate- Wetenschapsbureau Esther Pallast en Bianca Baten wetenschapsbureau@rijnstate.nl
088-0057870
Revalidatiecentrum Roessingh Stephanie Jansen-Kosterink s.jansen@rrd.nl
088-0875717
Sint Maartenskliniek Joke Vriezekolk adviescommissie@maartenskliniek.nl
Academy Het Dorp Marieke Gielissen info@academyhetdorp.nl
088-3779999
Radboudumc 

Daniëlla Borghuis 

lokaleuitvoerbaarheid@radboudumc.nl

daniella.borghuis-vancapelle@radboudumc.nl
024-3614894

WUR

Jacoline van der Zijden (niet WMO)

Carla Dullemeijer (WMO)

jacoline.vanderzijden@wur.nl (niet WMO)

Carla.Dullemeijer@wur.nl (WMO)
0317-482059

HAN University of Applied Sciences

Lenneke Marten

Cécile Nijsten

ethische-commissie.onderzoek@han.nl
06-55434284

Revalidatiecentrum Klimmendaal Nicole Voet

n.voet@klimmendaal.nl
026-3526100 

Ziekenhuis Gelderse Vallei Esther Boelsma

wetenschapsbureau@zgv.nl

0318-436318

Ambulancezorg Gelderland-Midden Remco Ebben

Remco.Ebben@vggm.nl

088-3555275

Aeres Hogeschool Martijn Hammers & Mariska van Asselt

eco@aeres.nl

088-020 6300

 


Tarieven

Voor de beoordeling van onderzoek rekent de METC Oost-Nederland in een aantal gevallen een beoordelingstarief.

lees meer

Tarieven

Voor de beoordeling van onderzoek rekent de METC Oost-Nederland in een aantal gevallen een beoordelingstarief.

Lokale tarieven

Voor de beoordeling van onderzoek dat onder de WMO of de artikelen 74.1 en 82 MDR valt:

 

Prijs*

Commercieel onderzoek / onderzoek in opdracht van een organisatie met winstoogmerk (all-in bedrag voor de initiële en doorlopende beoordeling)

€ 5.500,-

Onderzoek in opdracht van een kringcentrum van METC Oost-Nederland (all-in bedrag voor de initiële en doorlopende beoordeling)**

€ 2.000,-

*Prijs is exclusief btw

 

**Tarieven worden centraal bij de betreffende centra in rekening gebracht en op grond van afspraken op locatie aan de onderzoeker doorberekend.

Na ontvangst van de beoordelingsaanvraag, ontvangt u (of de contactpersoon van het onderzoek) een formulier. Hierop vult u de gegevens in van de organisatie waarbij het tarief in rekening moet worden gebracht. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u uploaden in CMO-Online (onder Tab A). De betreffende organisatie ontvangt vervolgens een rekening.

Landelijke tarieven en financiële afwikkeling

Voor de beoordeling van geneesmiddelenonderzoek (CTR-onderzoek), onderzoek naar medische hulpmiddelen (artikelen 62 en 74.2 MDR-onderzoek) en medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek (IVDR-onderzoek) gelden landelijk vastgestelde tarieven. Informatie hierover is te vinden op de website van de CCMO.

De tarieven voor de beoordeling van geneesmiddelenonderzoek (CTR-onderzoek) worden door de CCMO in rekening gebracht en geïnd.

De tarieven voor het betreffende MDR-onderzoek en IVDR-onderzoek worden door METC Oost-Nederland  in rekening gebracht en geïnd. Na ontvangst van de beoordelingsaanvraag, ontvangt u (of de contactpersoon van het onderzoek) een formulier. Hierop vult u de gegevens in van de organisatie waarbij het tarief in rekening moet worden gebracht. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u uploaden in CMO-Online (onder Tab A). De betreffende organisatie ontvangt vervolgens een rekening.


WMO-plicht van onderzoek

Soms is niet direct duidelijk of een onderzoek onder de WMO valt. Bij twijfel kunt u de toelichting op de WMO raadplegen of uw vraag voorleggen aan de METC Oost-Nederland via CMO-Online. Dit heet een WMO-voorvraag.

lees meer

WMO-plicht van onderzoek

Soms is niet direct duidelijk of een onderzoek onder de WMO valt. Bij twijfel kunt u de toelichting op de WMO raadplegen of uw vraag voorleggen aan de METC Oost-Nederland via CMO-Online. Dit heet een WMO-voorvraag. Ook als u zelf geen twijfels heeft over de WMO-plicht, kunt u dit op deze wijze voorleggen aan de METC Oost-Nederland voor het verkrijgen van een niet-WMO-verklaring.

Procedure beoordeling WMO-plicht

De vraag of een onderzoek wel of niet WMO-plichtig is, kunt u aan de METC Oost-Nederland voorleggen door een beoordelingsverzoek in te dienen via CMO-Online. Ook als het al duidelijk is dat het onderzoek niet-WMO-plichtig is, en u heeft hiervan een verklaring nodig, kunt u via deze procedure een niet-WMO-verklaring aanvragen. Een beoordelingsverzoek bestaat uit een aanbiedingsbrief, sla het document eerst op, voor u het invult en opstuurt) en het protocol voorzien van versiebeheer. Indien er gebruik wordt gemaakt van een proefpersoneninformatie voorzien van versiebeheer en een vragenlijst, dan legt u deze ook voor aan de METC Oost-Nederland (voorzien van versiebeheer). Volg hiervoor deze instructie. U ontvangt zo snel mogelijk een antwoord van de METC Oost-Nederland. Soms vragen we om aanvullende informatie om de vraag over WMO-plicht te kunnen beantwoorden.

Als uw onderzoek niet WMO-plichtig is en het betreft onderzoek waarin patiënten van het Radboudumc worden betrokken, wordt direct bekeken of uw onderzoek door de CMO Radboudumc (lokale commissie van het Radboudumc voor niet-WMO-onderzoek) moet worden beoordeeld. Indien dit laatste het geval is (uw niet-WMO-onderzoek moet door de CMO Radboudumc worden beoordeeld voor het mag worden uitgevoerd in het Radboudumc) dan wordt u hierover bericht met per e-mail.

Is uw onderzoek wel WMO-plichtig of blijft er twijfel hierover bestaan, dan verzoeken we u een reguliere beoordelingsaanvraag bij de METC Oost-Nederland in te dienen.

Hoe verloopt de beoordelingsprocedure?


Beoordelings­procedure

De beoordelingsprocedure verloopt volgens vaste procedures waarbij de METC Oost-Nederland zich moet houden aan wettelijke beoordelingstermijnen. In Toetsing Online van de CCMO kunt u de beoordeling (incl. termijnen) volgen. Bij vragen tussendoor kunt u contact opnemen met het secretariaat. lees meer

Beoordelings­criteria

Bij de beoordeling van nieuw onderzoek hanteert de METC Oost-Nederland een aantal criteria. Uw onderzoek moet aan deze criteria voldoen om een positief oordeel te krijgen van de METC Oost-Nederland.

lees meer

Beoordelings­criteria

Wat zijn de beoordelingscriteria?

Bij de beoordeling van nieuw onderzoek hanteert de METC Oost-Nederland een aantal criteria. Uw onderzoek moet aan deze criteria voldoen om een positief oordeel te krijgen van de METC Oost-Nederland. Check regelmatig de geldende wet- en regelgeving op de website van de CCMO, omdat er mogelijk iets is veranderd. U kunt zich via het formulier op de homepagina van de CCMO aanmelden voor de nieuwsbrief van de CCMO, zodat u op de hoogte blijft.

De beoordelingscriteria

De belangrijkste criteria waaraan een onderzoek moet voldoen zijn:

 • Relevantie en nieuwe inzichten

Het is van belang dat het onderzoek een relevante onderzoeksvraag heeft en dat men kan verwachten dat het beantwoorden van deze vraag leidt tot nieuwe inzichten op het gebied van de medische wetenschap.

 • Juiste methodologie

Het onderzoek moet voldoen aan een juiste methodologie. Voor hulp hierbij kunnen onderzoekers van het Radboudumc vier uur gratis ondersteuning aanvragen. Voor statistische ondersteuning kunnen onderzoekers een webform for statistical support invullen: https://www.radboudumc.nl/en/intranet/services/statistical-support..

 • Proportionaliteit

  Het belang van het te verkrijgen nieuwe inzicht weegt op tegen de nadelen van het onderzoek voor de proefpersonen. Indien straling een onderdeel is van de belasting van deelname voor de proefpersoon, ziet de commissie dit graag verantwoord in een apart ‘Radiation Ethics Form’. U kunt dit formulier bij uw indiening via CMO-Online uploaden onder tab K.
  Dit formulier is enkel voor gebruik door externe (niet-Radboudumc onderzoekers). Voor interne onderzoekers geldt het onderdeel Beeldvorming en Straling van het Integraal kwaliteitssysteem mensgebonden wetenschappelijk onderzoek.
   
 • Subsidiariteit

  Het nieuwe inzicht kan niet worden verkregen door het onderzoek op een manier uit te voeren waaraan minder nadelen zijn verbonden voor de proefpersonen.
   
 • Beslissingsvrijheid van de proefpersonen 

  Proefpersonen moeten in alle vrijheid kunnen beslissen over wel of niet deelnemen aan het onderzoek. Vooral zaken als werving, bedenktijd, vergoeding en schriftelijke proefpersoneninformatie worden op vrijwilligheid beoordeeld.

Beleid van METC Oost-Nederland

De METC Oost-Nederland heeft beleid over een aantal onderwerpen vastgelegd in Standard Operating Procedures (SOPs):

 • Werven en informeren van proefpersonen
 • Vergoeden proefpersonen
 • Wel of geen geneesmiddelenonderzoek?

Voorbeeld onderzoeks­documenten

Op de website van de CCMO vindt u onder Onderzoeksdossier en formulieren een aantal voorbeelden van onderzoeksdocumenten. Bijvoorbeeld een ‘model onderzoeksprotocol’ of ‘model proefpersoneninformatie’. Wanneer u deze voorbeelddocumenten gebruikt, verloopt de beoordeling door de METC Oost-Nederland vaak efficiënter en wordt er vaker voldaan aan de beoordelingscriteria. Indien u de voorbeelddocumentatie van de METC Oost-Nederland niet gebruikt, ziet de commissie graag in de aanbiedingsbrief beargumenteerd waarom hiervan wordt afgeweken.


Na een positief oordeel

Na een positief oordeel moet u op een aantal momenten tijdens het onderzoek de METC Oost-Nederland informeren of raadplegen. lees meer

Na een negatief oordeel

De verrichter van het onderzoek of een andere belanghebbende kan bij de CCMO administratief beroep aantekenen tegen een negatief oordeel van de METC Oost-Nederland. lees meer

Commissieleden

Bekijk de leden en adviseurs van de METC Oost-Nederland.

lees meer

Commissieleden

Leden

 • Prof. dr. G.A.P.J.M. Rongen, voorzitter/klinisch farmacoloog
 • Dr. J. Deinum, vicevoorzitter 
 • Prof. dr. Frank Bosch, vicevoorzitter

 

 • Mr. dr. F.M. van Agt, jurist
 • Mw. ir. E. Baerends, deskundige medische hulpmiddelen
 • Mw. prof. dr. M. Boenink, ethicus
 • Dr. ir. E.M. Bronkhorst, methodoloog
 • Dr. R.J.M. Brüggemann, klinisch farmacoloog/ziekenhuisapotheker
 • Mw. M.M. Bruns - Tijkorte, overig lid  
 • Prof. dr. D.M. Burger, klinisch farmacoloog/ziekenhuisapotheker
 • Mw. dr. E.A.M. Cornelissen, (kinder)arts
 • Dr. A.R.T. Donders, methodoloog
 • Mw. prof. dr. P.H. van Erp, klinisch farmacoloog/ziekenhuisapotheker
 • Dr. ir. E.C. Gelderblom, deskundige medische hulpmiddelen
 • Dr. G.J. Hannink, methodoloog
 • Drs. W.J.M. Harmsen, proefpersonenlid
 • Mw. dr. N. van Herwaarden, arts/reumatoloog
 • Dr. H.J.M. ter Hofstede, arts/internist
 • Mw. V. Jans, ethicus
 • Mw. dr. A.J. Janse, kinderarts
 • Mw. S.M. Jansen-Kosterink, overig lid
 • Ir. R.J.W. Loeffen, deskundige medische hulpmiddelen
 • Mr. F.H.E. van der Moolen, jurist
 • Dr. A.J.M. Oerlemans, ethicus
 • Dr. G.J. Olthuis, ethicus
 • Dr. ir. J. te Riet, deskundige medische hulpmiddelen
 • Dr. J. Roukema, kinderarts
 • Drs. B. Schouwenberg, arts/klinisch farmacoloog
 • Mw. dr. K. Stol, kinderarts
 • Mw. Mr. R. Talma, jurist
 • Mw. Mr. F.E.A.M. Tesser, jurist
 • Mw. T.N. Tromp, overig lid
 • Mw. dr. M. Vegter, ethicus
 • Dr. P.J.F. de Vries, consultant voedingswetenschappen
 • Dr. M.C. Warlé, arts
 • Dr. P.C. Wierenga, overig lid
 • Drs. Kees-Jaap Klijn, proefpersonenlid

Adviseurs

 • Dhr. L.J. Haszing, Privacy Functionaris
 • Prof. dr. I. Tendolkar, psychiater

IVDR deskundige

 • Dr. A.E. van Herwaarden
 • Medewerkers
 • Intranet