Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van het Radboudumc, de algemene gang van zaken van het Radboudumc en van de organisaties die onder de verantwoordelijkheid vallen van het Radboudumc.
 
De Raad van Bestuur geeft onder regie van de voorzitter de richting van de gewenste ontwikkeling aan, nodigt afdelingen en centra uit om daar invulling aan te geven en richt zich op de ondersteuning van de afdelings- en centrumleiding. Leidend binnen dit alles is onze strategie.
 
De Raad van Toezicht van de Stichting Radboud universitair medisch centrum benoemt de leden van de Raad van Bestuur voor bepaalde tijd. Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit benoemt de vicevoorzitter bovendien voor vier jaar tot decaan. De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende leden:

Samenstelling Raad van Bestuur

  • dr. Bertine Lahuis, voorzitter  
  • prof. dr. Jan Smit, decaan/vicevoorzitter
  • drs. Mark Janssen, lid
  • drs. Carolijn Ploem, lid
Over het Radboudumc Organisatie Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van het Radboudumc, de algemene gang van zaken van het Radboudumc en van de organisaties die onder de verantwoordelijkheid vallen van het Radboudumc.

lees meer

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van het Radboudumc. De raad bestaat uit vijf leden.

lees meer

Declaraties

Het Radboudumc gaat verantwoordelijk om met de (publieke) middelen voor de zorg en maakt haar uitgaven controleerbaar. Daarom maken wij de kosten van de leden van onze Raad van Bestuur openbaar. lees meer

Leden van de Raad van Bestuur

  • Medewerkers
  • Intranet