Partners Dit is BabyChecker
24 september 2021

Op 20 september 2021 lanceerde Delft Imaging BabyChecker: een betaalbare en draagbare oplossing om echo's uit te voeren met behulp van een smartphone. De BabyChecker is het eerste project binnen POCUS en is erop gericht moedersterfte te verminderen in ontwikkelingslanden. Dit door het gebruik van een 'sweep protocol' met geïntegreerde deep learning analyse bij het onderzoeken van zwangere vrouwen. Daarmee worden degenen met een hoog-risico zwangerschap opgespoord.

Lees meer op Delft.care (Engels).

Meer nieuws


Orikami en Radboudumc werken samen aan verbeterde instrumenten voor het monitoren van cognitieve functies op afstand

19 oktober 2021

Ingegeven door de hoge nood voor nieuwe, grootschalige dementie-preventie en behandelmogelijkheden, zijn artsen en onderzoekers hard op zoek naar verbeterde instrumenten voor het monitoren van cognitieve functies op afstand.

lees meer

Geslaagde Investment Day in Radboudumc Valoriseren van kennis als vierde kerntaak van UMC’s

5 oktober 2021

Radboudumc, Briskr en Oost NL organiseerden op 28 september voor het eerst een Investment Day.

lees meer

TropIQ zoekt met AI nieuwe mugwerende middelen

21 september 2021

TropIQ Health Sciences, een spin-off van het Radboudumc, ontvangt 1,3 miljoen dollar van de Bill and Melinda Gates Foundation om nieuwe mugwerende middelen op te sporen.

lees meer

Start-up Patholyt ontwikkelt AI-innovaties voor de patholoog

21 september 2021

Patholyt wil de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in de pathologie versnellen en de kansen van kankerpatiënten wereldwijd verbeteren. Patholyt is een spin-off van het Radboudumc, koploper in het onderzoek naar AI binnen de pathologie

lees meer

Radboudumc verbetert Luchtbrug in samenwerking met FindAir

17 augustus 2021

Luchtbrug is online astmazorg voor kinderen en jongeren, waarbij poliklinische bezoeken (deels) vervangen worden. In samenwerking met Findair startte een pilot.

lees meer