Over de samenwerking

Radboudumc en Rijnstate hebben een vergelijkbare ambitie met betrekking tot het realiseren van maatschappelijke impact, onder andere door onderzoek en innovatie. Naast het verlenen van kwalitatief goede zorg aan de patiënten van vandaag, voelen we ons beide verantwoordelijk voor het oplossen van de vraagstukken van morgen én overmorgen.

lees meer

Over de samenwerking

Radboudumc en Rijnstate hebben een vergelijkbare ambitie met betrekking tot het realiseren van maatschappelijke impact, onder andere door onderzoek en innovatie. Naast het verlenen van kwalitatief goede zorg aan de patiënten van vandaag, voelen we ons beide verantwoordelijk voor het oplossen van de vraagstukken van morgen én overmorgen.

We zien verschillende complexe (maatschappelijke) vraagstukken, onder andere op het gebied van arbeidsmarkt en preventie. We hebben de overtuiging dat we samen beter in staat zijn om antwoorden op deze vraagstukken te vinden, en deze bovendien ook toe te passen.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen, zoals digitalisering en concentratie van zorg, waarbij we door samen te werken, grotere stappen kunnen zetten.

De zorg(regio) van de toekomst vormgeven

Door het bundelen van onze kennis, expertise en capaciteiten zijn we in staat om deze ontwikkelingen te volgen én hierin voorop te lopen. Door het verenigen van onze innovatiekracht en slagkracht, kunnen we samen regie nemen in de ontwikkeling van toekomstbestendige zorg in onze regio: betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit. Hierin kunnen we als regio een voorbeeld zijn voor anderen.

Onze gezamenlijke ambitie is om de (maatschappelijke) vraagstukken van morgen én overmorgen op te lossen en om daarmee de zorg(regio) van de toekomst vorm te geven. Op deze manier kunnen we onze maatschappelijke impact vergroten, passend bij de missie en visie van de beide huizen. We bieden daarmee een wenkend perspectief dat in- en externe partijen uitnodigt om, samen met ons, in beweging te komen.

Samenwerkingsagenda

We hebben een aantal vraagstukken geïdentificeerd die een eerste samenwerkingsagenda vormen, om daarmee invulling te geven aan onze ambitie om de zorg(regio) van de toekomst te realiseren:

  • Arbeidsmarkt & opleiden
  • Duurzaamheid
  • AI en digitale transformatie
  • Concentratie van zorg
  • Wetenschappelijk onderzoek

Voor deze vijf samenwerkingsthema’s verkennen we samenwerking op korte en lange termijn, met focus op patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Voorbeelden van samenwerking


Hoofd-halsoncologie

Sinds 2004 werken Radboudumc en Rijnstate samen op het gebied van de hoofd-halsoncologie. Recent is deze samenwerking verder uitgebouwd.

lees meer

Hoofd-halsoncologie

Sinds 2004 werken Radboudumc en Rijnstate samen op het gebied van de hoofd-halsoncologie. Recent is deze samenwerking verder uitgebouwd. Wekelijks worden patiënten besproken in een multidisciplinair MDO en patiënten doorlopen in beide huizen hetzelfde zorgpad. Door het delen van kwaliteitsregistraties en het bespreken hiervan in kwartaaloverleggen, blijven we van elkaar leren en kunnen we de zorg voor deze patiënten continu verbeteren. We hebben onder andere een korte doorlooptijd gerealiseerd tussen het eerste consult en de start van de behandeling, waarmee we aantoonbaar onderscheidend zijn in Nederland.


Slokdarm- en maagkanker

Met het Slokdarm Maag Netwerk Oost Nederland is een multidisciplinair team geformeerd dat bestaat uit medisch specialisten van deze ziekenhuizen. 

lees meer

Slokdarm- en maagkanker

Het Slokdarm Maag Netwerk Oost Nederland is een samenwerkingsverband tussen Radboudumc, Rijnstate, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en de Radiotherapiegroep in Arnhem. Binnen het Slokdarm Maag Netwerk Oost Nederland is een multidisciplinair team geformeerd dat bestaat uit medisch specialisten van deze ziekenhuizen. 

lees meer op Slokdarm Maag Netwerk Oost Nederland


Gezamenlijk promotiefonds regionale ziekenhuizen

We zijn in 2016 een gezamenlijk promotiefonds gestart, waarmee 4 promotieplekken voor 4 jaar worden gefinancierd. Later zijn ook het CWZ, de St. Maartenskliniek en het JBZ hier bij aangesloten.

lees meer

Gezamenlijk promotiefonds regionale ziekenhuizen

Radboudumc en Rijnstate zijn in 2016 een gezamenlijk promotiefonds gestart, waarmee vier promotieplekken voor vier jaar worden gefinancierd. Later zijn ook het CWZ, de St. Maartenskliniek en het JBZ hier bij aangesloten. In november 2022 zijn weer vier nieuwe projecten gestart vanuit dit fonds.

lees meer in het nieuwsbericht: Gezamenlijk onderzoek in regionale ziekenhuizen - Nieuwe onderzoeksprojecten vanuit promotiefonds - Radboudumc

 


E-mailalert instellen

Het instellen van je e-mailalert is gelukt.
Er is iets misgegaan
Er is iets misgegaan bij het opvragen van deze pagina
E-mailadres *
  • Wilt u e-mail updates ontvangen?

    Selecteer hier hoe vaak je e-mailalerts wil ontvangen.

  • Medewerkers
  • Intranet