Wat is acromegalie?

Als u acromegalie heeft, maakt u te veel groeihormoon aan. Meestal is een goedaardig gezwel in uw hypofyse de oorzaak.

lees meer

Wat is acromegalie?

Als u acromegalie heeft, maakt u te veel groeihormoon aan. Meestal is een goedaardig gezwel in uw hypofyse de oorzaak. Deze tumor maakt te veel groeihormoon aan. Door acromegalie kan uw uiterlijk veranderen en kan uw stofwisseling verstoord raken. Acromegalie is erg zeldzaam: in Nederland krijgen jaarlijks tussen de vijftig en honderd mensen deze diagnose.

Acromegalie ontstaat meestal op volwassen leeftijd tussen de 30 en 50 jaar. Er zijn geen duidelijke risicofactoren bekend.

Symptomen

Door het teveel aan groeihormoon verandert uw uiterlijk heel langzaam. U  krijgt bijvoorbeeld:

 • grotere voeten (te merken aan schoenen die niet meer passen) 
 • dikkere vingers (te merken aan ringen die niet meer passen) 
 • grovere gelaatstrekken

Ook kunt u last krijgen van:

 • hoge bloeddruk  
 • suikerziekte 
 • spier- en gewrichtsklachten 
 • veel transpireren 
 • snurken 
 • tintelingen in de handen
 • vermoeidheid

Door het hypofysegezwel kunt u ook hoofdpijn krijgen en slechter gaan zien. De klachten ontstaan langzaam. Daarom duurt het vaak jaren voor de ziekte wordt ontdekt.

Diagnose

Om de diagnose acromegalie bij u te kunnen stellen:

 • ondervraagt de arts u uitgebreid;
 • krijgt u een uitgebreid lichamelijk onderzoek;
 • onderzoeken we uw bloed op groeihormoon en IGF-1 (gemiddeld groeihormoon);
 • krijgt u een suikerwatertest (orale glucose tolerantietest);
 • maken we een MRI-scan van uw hypofyse

Contact

Afdeling Interne Geneeskunde

(024) 361 65 04

Behandelingen wat kunnen we doen?

Er zijn verschillende behandeltrajecten mogelijk wanneer de diagnose acromegalie bij u is gesteld. lees meer

Behandelingen wat kunnen we doen?

Acromegalie kunnen we op een aantal manieren behandelen. Welke behandeling voor u het beste is hangt onder meer af van de grootte van het gezwel in uw hypofyse, uw gezondheidstoestand en uw wensen.

Kans op genezing acromegalie

In de periode 1998-2014 werden 88 patiënten met acromegalie en een hypofysetumor groter dan 1 cm (macroadenoom) geopereerd. lees meer

Kans op genezing acromegalie

Macroadenomen

Created with Highcharts 4.2.6percentage Acromegaliekans op genezing hormoonoverproductie macroadenomen333333686868555555percentage patiënten1998-2002 (18 patiënten)2003-2008 (25 patiënten)2009-2014 (38 patiënten)0204060802003-2008 (25 patiënten) percentage patiënten: 68Radboudumc

In de periode 1998-2014 werden 88 patiënten met acromegalie en een hypofysetumor groter dan 1 cm (macroadenoom) geopereerd. In bovenstaande grafiek gaat het om 81 van deze 88 patiënten. Zij hadden als doel van de operatie: genezing van de hormoonoverproductie (remissie). In de eerste vijf jaar was de remissiekans 33%, in de zes jaar daarna 68% en in de periode 2009-2014 55%. In totaal bereikten 44 van deze 81 patiënten remissie. Bij hen stopte de overproductie van groeihormoon na de operatie volledig. De meetperiode start in 1998, omdat toen de endoscopische operatietechniek werd ingevoerd. Een verklaring van de stijging van de remissiekans is onze toegenomen ervaring in deze operatietechniek. 

Bij de patiënten die toch een overproductie van groeihormoon behielden, bleek wel dat de grootte van de hypofysetumor flink was afgenomen. Door verkleining van de tumor is de ziekte vaak beter beheersbaar en kunnen we vaak met minder medicijnen onze patiënten behandelen.

Over de meting
De gegevens over de periode 1998-2007 zijn verkregen tijdens een wetenschappelijk onderzoek van het Radboudumc, gedaan in 2011. Het is het meest uitgebreide onderzoek dat in Nederland gedaan is naar deze operatie bij deze groep patiënten. De analyse van de resultaten over de periode 2008-2014 is in 2015 verricht.

Microadenomen

Created with Highcharts 4.2.6percentage Acromegaliekans op genezing hormoonoverproductie microadenomen585858808080percentage patiënten1998-2008 (12 patiënten)2009-2014 (15 patiënten)02550751002009-2014 (15 patiënten) percentage patiënten: 80Radboudumc

In de periode 1998-2014 werden 27 patiënten met acromegalie en een hypofysetumor van 1 cm of kleiner (microadenoom) geopereerd. Doel van de operatie was bij alle patiënten de genezing van hormoonoverproductie (remissie). In de periode 1998-2008 was de remissiekans 58%, in de zes jaar daarna 80%. In totaal 19 van deze 27 patiënten bereikten remissie. Bij hen stopte de overproductie van groeihormoon na de operatie volledig. De meetperiode start in 1998, omdat toen de endoscopische operatietechniek werd ingevoerd. Een verklaring van de stijging van de remissiekans is onze toegenomen ervaring in deze operatietechniek. 
 

 


Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet